ေဆးလိပ္မေသာက္ရန္ တားျမစ္သည့္ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ေဒါသထြက္ဖြယ္စိတ္ခံစားခ်က္အား အေျခခံၿပီး တီထြင္သင့္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/13/2014 02:17:00 AM


Dartmouth Cornell College မွ သုေတသီမ်ားက ေဆးလိပ္မေသာက္ရန္ ဆြဲေဆာင္သည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား တီဗီမွ လႊင့္ရာ၌ ေၾကာ္ျငာအား ေၾကကြဲဖြယ္ရာ ျပကြက္မ်ားျပျခင္းထက္ ေဒါသထြက္
ဖြယ္ရာျပကြက္မ်ားျပျခင္းက လူ အမ်ားအား ေဆးလိပ္မေသာက္ရန္ ပိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ေလ့လာမႈမ်ားအရ ပရိသတ္မ်ားအား ေဆးလိပ္မေသာက္ရန္ ဆြဲေဆာင္ခံစားခ်က္ မပါေသာသ႐ုပ္ျပမႈမ်ားထက္ ခံစားခ်က္ပါေသာသ႐ုပ္ျပကြက္မ်ား ဥပမာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ၊ေဒါသ
ထြက္ဖြယ္ရာ ျပကြက္မ်ားက ပို၍ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိၿပီးျဖစ္သည္။

ယခုေလ့လာမႈတြင္ Dartmouth College မွ သုေတသီမ်ားက ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား ၁၁၅ ဦးအား ေဆးလိပ္မေသာက္ရန္ ဆြဲေဆာင္ရာ၌ ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးအား ငွား၍ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕အား ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာျပကြက္ျဖင့္ ဆဲြေဆာင္၍ က်န္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေဒါသ ထြက္ဖြယ္ရာျပကြက္ျဖင့္ ဆဲြေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ထို႔ေနာက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈအားျပန္၍ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ထုိအခါ ေဒါသထြက္ဖြယ္ရာဇာတ္လမ္းဆင္၍ ဆြဲေဆာင္ခဲ့ေသာအုပ္စုမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းက မေကာင္းဟူေသာ စိတ္ေနစိတ္ထားကို ပိုမိုရရွိေၾကာင္းေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ဖုိးေသာၾကာ
ref:Medindia

Health Updates Journal