တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္သိမ္းဆည္းခဲ႕ေသာ စားက်က္ေျမအခ်ဳိ႔ကိုျပန္လည္စြန့္လႊတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/13/2014 01:23:00 AM


ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အုတ္တြင္း  ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲကုန္းရပ္ကြက္၊ ပဲခူး  လမ္းရပ္ကြက္၊ ကြင္းအမွတ္ (၃၈၀)  (ခ) အတြင္းရွိ ေ၀ဘရန္ေတာင္ ကြင္းစားက်က္ေျမမ်ားကို တပ္မ ေတာ္အစိုးရလက္ထက္က စပါး၊ ငါးကန္မ်ားအျဖစ္ ျပည္သူမ်ား၏ လုပ္အားျဖင့္တူးေဖာ္ေစခဲ့ၿပီး တ.ပ.ခ က (၃) ကန္၊ တ.တ.က  (၆)က(၄) ကန္၊ ခ.လ.ရ (၄၈)က (၄) ကန္အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္  အုန္းပင္ေက်းရြာအုပ္စုက(၁) ကန္၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦး စီးဌာနက(၂) ကန္၊ ၿမိဳ႕နယ္သမ၀ါ  ယမအသင္းက(၂) ကန္ၿမိဳ႕နယ္စစ္ မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕က (၁) ကန္၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးက (၁) ကန္ စုစုေပါင္း (၁၈) ကန္ကိုတူးေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း တစ္ကန္ လွ်င္ (၈.၂၆) ဧကရွိေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၏ေျမ ပုံမွတ္တမ္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ကန္ (၁၈) ကြက္အနက္တပ္ပိုင္ (၁၁) ကြက္မွာ စားက်က္ေျမပယ္ ဖ်က္ခြင့္ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲကုန္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ (၂၃.၈.၂၀၁၃) ရက္စြဲပါ စားက်က္ေျမပယ္ဖ်က္ခြင့္ရရွိထား ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မဲကုန္းရပ္ကြက္အုပ္  ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ (၂၃.၈.၂၀၁၃) ရက္စြဲပါ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထံ တင္ျပစာအရ သိရသည္။

(၂.၅.၂၀၁၄) ေန႔တြင္ျပဳ လုပ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေျမယာအသုံး ခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးအစည္းအေ၀းတြင္ ခ.လ.ရ (၄၈) က စားက်က္ေျမ (၄၉) ဧကႏွင့္ တ.က.က (၆) မွ (၁၀)ဧကစုစုေပါင္း (၅၉) ဧက စြန္႔လႊတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လုိသူမ်ားအေန ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္/စီသို႔အဆိုျပဳ လႊာေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္  ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ကဦးစြာေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း  ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“ဒီစာမက်က္ေျမေတြဟာ ကၽြဲ၊ ႏြားေတြအတြက္ အခြင့္အေရး ကို အဂၤလိပ္အုပ္စိုးစဥ္ကာလက တည္းက စနစ္တက်သတ္မွတ္ေပး ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ အသုံးျပဳခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ အသက္  ႀကီးပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားရဲေျပာၾကားခ်က္  အရ သိရွိခဲ့ရတယ္။ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ေရာက္မွေရကန္ေတြတူး ေဖာ္ၿပီး စပါးစိုက္၊ ငါးေမြး ျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ေစ ခဲ့တာ ဒါေပမဲ့အမ်ားစုကိုအငွားခ် ၿပီး သီးစားခယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက တာ၊ ယခုလိုစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပည္သူမ်ားကိုခ်ေပးေတာ့မွာျဖစ္ တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အခြင့္အေရးအနည္းငယ္ေတာ့ ရရွိလာတာျဖစ္တယ္”ဟု မဲကုန္း ရပ္ကြက္ေနကိုေအာင္လြင္ကသုံး သပ္ျပခဲ့သည္။

“ခ်မွတ္ေပးမယ့္ေျမမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ညီၫြတ္မွ်တတဲ့ မႈေဘာင္ေပၚမွာအေျချပဳၿပီးေဆာင္  ရြက္သြားေစလိုတယ္။ စိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္ၾကမယ့္သူေတြကလည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္အစီ အမံမ်ားနဲ႔အညီေဆာင္ရြက္သြား ရန္လိုအပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္တုုန္းကဆုိရင္ ကၽြဲ၊ ႏြား အစာေတြသာမက ဖားရွာ၊ ငါးရွာ  ျခင္း၊ ဟင္းသီး၊ ဟင္းရြက္ေတြခူး ျခင္း၊ သက္ကယ္ရိတ္၊ အပင္ ငယ္ေလး ကိုင္းဖ်ား၊ ကိုင္း နားထင္းေခြတာေတြေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္”ဟု ယင္းရပ္ကြက္  ေနဦးသက္လြင္ကျဖည့္စြက္ေျဖ ၾကားခဲ့သည္။

ခ.လ.ရ (၄၈) အေနျဖင့္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ဒိုး ပင္ေသာင္ရွမ္းရြာမွ စားက်က္ေျမ  (၅၃) ဧကကိုသိမ္းယူၿပီး စိုက္ပ်ဳိး  လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယမန္ႏွစ္ အတြင္းက (၇.၅) ဧကကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး က်န္ေျမမ်ားကို စားက်က္ေျမပယ္ဖ်က္ခြင့္အစိုးရ  သို႔တင္ျပေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း လည္း သိရသည္။  

မင္းေနႏိုင္
BY HOTNEWS