ဗိုလ္ဗထူး တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း၊ အၿငိမ္းစားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ၅၀၄၀ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားေရွ႕တြင္ မဲႏိႈက္ေပးမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/13/2014 05:59:00 PM

လက္ရွိဗိုလ္ဗထူးတ န္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေနမႈအား ေတြ႕ရစဥ္

ဗိုလ္ဗထူးတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အသင္းအဖြဲ႕၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း၊ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ စုစုေပါင္း ၅၀၄၀ တို႔အတြက္ ေမ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္တို႔တြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ရွင္ေစာပုလမ္း Myanmar Even Park ရွိ MRTV-4 ႐ိုက္ကူးေရးခန္းမတြင္ မဲႏိႈက္ေရြးခ်ယ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းေန႔မ်ားတြင္ နံနက္ ၈ နာရီမွ စ တင္၍ ေလွ်ာက္ထားသူ ကာယကံရွင္မ်ားေရွ႕တြင္ မဲႏိႈက္ေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗိုလ္ဗထူးတန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ၄၈ ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းေပၚတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ ယင္းအိမ္ရာ ၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ယခုႏွစ္ဆန္း ပိုင္းတြင္ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခန္းေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္သာ ေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ထားသူ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအထဲမွ လုပ္သက္ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ရွိ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္း၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း၊ အမ်ားျပည္သူ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားကာ မဲႏိႈက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဧၿပီ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္တို႔တြင္ ဗိုလ္ဗထူးတိုက္ခန္းမ်ားကို မဲႏိႈက္ၿပီး မဲေပါက္ခဲ့သည့္ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားစာရင္းကိုလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media group