မိခင္မ်ားေန႔မွာ လက္ကေလး ခ်ိတ္ၿပီး ေမြးဖြားလာတဲ့ အၿမြာပူး။

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/13/2014 01:50:00 AM


Ohio ၿပည္နယ္က Sarah Thistlethwaite ကမိခင္မ်ားေန႔မွာ သမီး မိန္းကေလး အၿမႊာကို ေမြးဖြားသန္႔စင္ ခဲ့ၿပီး Jillian နဲ႔ Jenna လို႔နာမည္ ေပးခဲ့ ပါတယ္။ ဒီအၿမႊာက monoamniotic လို႔ေခၚတဲ့ ေရၿမြာအိတ္နဲ႔ အခ်င္း တစ္ခုတည္း ကေန ေမြးဖြားလာတဲ့၊ ကိုယ္၀န္ တစ္ေသာင္းမွာမွ တစ္ခုတည္း ရွိတဲ့ ရွားပါးတဲ့ အၿမြာပါ။ Jenna ေလးက ၄ေပါင္ ၂ေအာင္စနဲ႔ သူ႔ထက္ ၄၈စကၠန္႔ ေနာက္က်ၿပီး ေမြးတဲ့ Jillian ေလးက ၃ေပါင္နဲ႔ ၁၃ေအာင္စ ရွိပါတယ္။

MYMC