ျပည္သူ႔ အသက္အုိးအိမ္ ကာကြယ္ရန္ ေျမယာမ်ား သိမ္းခဲ့ဟု ဒု-သမၼတေျပာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/13/2014 02:22:00 AM


စည္သူေမာင္ေမာင္| တနလၤာေန႔၊ ေမလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူတုိ႕၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ကာကြယ္ႏုိင္ေရး တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား တုိးခ်ဲ႕ရန္လုိအပ္သည့္အတြက္ ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္း
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒုတိယ သမၼတ ဦးၪဏ္ထြန္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္၊ စံျပစိုက္ခင္း(၁၀၀) ရွိ ေအာင္မဂၤလာခန္းမတြင္ ေမလ ၁၁ ရက္ နံနက္ပုိင္းက တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲတြင္ ဒု-သမၼတက အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
“အစိုးရအဆက္ဆက္ ေျမေတြကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခဲ့တယ္။

တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႕ေတြအတြက္ သိမ္းဆည္းခဲ့တာေတြ၊ တပ္ေတြတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ဖို႔
သိမ္းဆည္းခဲ့တယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ေဒသအတြင္းႏိုင္ငံေတြက ေလးစားခန္႔ညားျခင္းခံရတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။

နိုင္ငံေတာ္ကိုကာကြယ္ဖို႔၊ ျပည္သူလူထု အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ဖို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ႏိုင္ငံတကာက ေလးစားခန္႔ညားဖို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားရွိဖို႔လိုတဲ့အတြက္ တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႕ေတြ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔လိုတယ္ဆိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံက်တဲ့ လိုအပ္ခ်က္အရ ေျမေတြကို သိမ္းဆည္းခဲ့တာျဖစ္တယ္” ဟု ဒုတိယသမၼတ ဦးၪဏ္ထြန္းက ဆုိသည္။

အဆုိပါ လယ္ယာေျမျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္သည့္ လယ္ယာေျမ ဧက ၃၆၄,၀၀
ေက်ာ္အား မူလပိုင္ရွင္ ၄,၀၁၇ ဦးထံ တုိင္းအစုိးရမွတစ္ဆင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္။

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ လူဦးေရ တိုးျမင့္လာမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား တည္ေထာင္ရန္ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ရန္ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္အတြက္
ေျမသိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္လည္း ေျမယာ
သိမ္းဆည္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ဒု-သမၼတ ဦးၪဏ္ထြန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း ေတာင္သူလယ္သမား ၄,၀၁၇ ဦးထံ လယ္ေျမဧက ၃၆,၄၀၆ ဒသမ ၈၀ ဧက ျပန္လည္ေပးအပ္ရာတြင္
ေတာင္သူ ၁၅၈ ဦး အတြက္ လယ္ေျမ ၁၀၇၆ ဒသမ ၂၂ ဧကကို ပုံစံ-၇ ထုတ္ေပးၿပီး၊ ယာယီလုပ္ကိုင္ခြင့္ျဖင့္ ေတာင္သူ
၃,၈၅၉ ဦးအတြက္ လယ္ေျမ ၃၅,၃၃၀ ဧကအား ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း လယ္ယာေျမ ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈ ၇၁ ဒသမ ၇၉ ရာႏႈန္းသာျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားႏုိင္ၿပီး
တိုင္းအစိုးရသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံထားေသာ္လည္း မူလပုိင္ရွင္မ်ားထံ မေရာက္ေသးသည့္ ေျမဧက ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္က်န္ရွိေသးရာ ယင္းတုိ႔တြင္ စားက်က္ေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ ရြာေျမ၊ စက္မႈဇုန္၊ လယ္ယာစိုက္ပိ်ဳး မရေခ်ာင္းေျမာင္းတို႔ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေျမယာေကာ္မတီ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ လယ္ယာေျမမ်ား ပုိင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဧရာ၀တီတိုင္း တိုင္းေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး
ဦးထင္ေက်ာ္က “ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္ထုတ္ေပးထားတဲ့ေျမေတြက လယ္ယာေျမဥပေဒနဲ႔အညီ ပုံစံ-၁ နဲ႔ ေလွ်ာက္ထားရမယ္။
ၿပီးရင္ ပုံစံ-၂နဲ႔ ကန္႔ကြက္လႊာေခၚမယ္။ ကန္႔ကြက္လႊာ ေခၚခ်ိန္က တစ္လေတာ့ ၾကာမယ္၊ ရပ္ေက်း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿပီးရင္ ခ႐ိုင္ကေန ေျမယာကို အတည္ျပဳေပးမွာပါ။

ပုံစံ ၇ ခ်ေပးလိုက္တဲ့လယ္ေတြက အျငင္းပြားမႈမရွိတဲ့လယ္ေတြ”ဟု ေျပာသည္။
ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္း ေျမယာမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ သိမ္းဆည္း
ေျမယာမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမွ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ သိမ္းဆည္းေျမယာမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ေနသည္။ လယ္ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီးေျမသိမ္း လမ္းစဥ္အစား ေျမစြန္႔လမ္းစဥ္သာ က်င့္သံုးေတာ့မည္ဟု ကာကြယ္ေရး ဒု-၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ၫြန္႔က ေျပာဆိုထားသည္။

Mizzima - News in Burmese