ရာဇာမင္း ယဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ လက္ရွိ အေျခအေန ဓာတ္ပုံမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/13/2014 06:38:00 PM

ရာဇာမင္း ကားေမွာက္မႈ ဓာတ္ပုံမ်ား (ပုံကုိႏွိပ္ၿပီး အႀကီးၾကည့္ႏုိင္ပါသည္)
Photo:
The Trade Time
Lsomaungmaung Maung
www.YgnNews.com