အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ အႏၲရာယ္ခံရႏိုင္ဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/23/2014 08:15:00 PM


သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ကာကြယ္ေဆးကို အမ်ိဳးသမီးေတြပဲ ထိုးသင့္တယ္လို႔ ထင္ထားပါသလား။ ေလ့လာမႈတစ္ခုမွာေတာ့ HPV ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ယင္းတို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားေတြဆီ တစ္ႏွစ္အတြင္း ကူးစက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါဟာ HPV ပိုး သယ္ေဆာင္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသား ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကူးစက္ေနတာနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ပါတယ္။

HPV ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကို ျဖစ္ပြားေစတာဟာ အဓိကျဖစ္ေပမယ့္ အျခားေရာဂါမ်ားနဲ႔လည္း တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္မႈရွိေနပါေသးတယ္။ “ယခင္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ကာကြယ္ေဆး ထိုးရမယ္လို႔ ထင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ားမႏွစ္မ်ိဳးလံုး ထိုးသင့္တယ္ဆိုတဲ့ ရလဒ္ကို မိမိတို႔ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္”လို႔ Texas ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္မွ တြဲဖက္ ပါေမာကၡ Nyitrary က ေျပာၾကားထားပါတယ္။

HPV ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရၿပီးရင္ ေရာဂါလကၡဏာ ခ်က္ခ်င္း ျပသမႈနည္းၿပီး စအို၀၊ လိင္အဂၤါမ်ားမွာ ႂကြက္ ႏို႔ပံုစံအနာမ်ားေပါက္တတ္ပါတယ္။ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ၊ လိင္တံကင္ဆာနဲ႔ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါတယ္။

ေလ့လာမႈမွာ အေမရိကန္၊ မကၠဆီကိုနဲ႔ ဘရာဇီး ႏိုင္ငံေတြက စံံုတြဲ ၄၀၀၀ေက်ာ္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမွာ HPV ကူးစက္ခံထားရသူေတြျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၈ႏွစ္မွ ၇၀အထက္အထိ အသီးသီးျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႕ရွိရတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ HPV ဟာ အမ်ိဳးသမီးကေန အမ်ိဳးသားမ်ားကို ပိုမိုကူးစက္ႏုိင္ၿပီး ကူးစက္မႈေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် ဆတူရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားက HPV ကို မူလပင္မ သယ္ေဆာင္သူမ်ား primary carriers ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီသုေတသနကို Journal of Infections Disease မွာေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။
သက္ကို
Ref: ANI

Health Updates Journal