အေမရိကန္ ေဒၚလာ၁ဒသမ ၆၇သန္း ကုန္က်မည့္ သားသတ္႐ုံ ၿမိဳ႕ႀကီးသံုးၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/23/2014 10:37:00 PM


ကမၻာ့တိရစၦာန္က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ၫႊြန္ၾကားခ်က္အရ အစားအစာလုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆၇ သန္း ကုန္က်မည့္ ေခတ္မီ သားသတ္႐ုံမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးသုံးၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ အႀကီးအကဲတစ္ဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

“စည္ပင္အေနနဲ႔ ကုိယ့္ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ကုိယ္ေဆာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ေစ်းႏွင့္သားသတ္ဌာနက ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ အေဆာက္အအုံအတြက္ ေနရာလ်ာထားၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေနရာေသခ်ာၿပီဆုိတာနဲ႔ တင္ဒါေခၚမယ္။ ၿပီးရင္ စက္ပစၥည္း၊ ေရေပးေရးစနစ္တို႔၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာတို႔ ထားရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ မွာ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမွာပါ” ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယင္းသားသတ္႐ုံတည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ေန႔စဥ္ ကၽြဲ၊ ႏြားအေကာင္ေရ ၂၀၀ ခန္႔သတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အသားကုိလည္း အေအးခန္းျဖင့္ထားကာ စက္ျဖင့္ အေရခြံခြာ၊ အသားထုတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေခတ္မီသားသတ္စက္႐ုံကို ေတာင္အင္းေျမာက္အင္းတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးပါက မႏၱေလးၿမိဳ႕ စိန္ပန္းရပ္ကြက္ရွိ သားသတ္႐ုံကုိ ၿမိဳ႕ႏွင့္နီးသျဖင့္ ထိုေနရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ား၌ ေခတ္မီသားသတ္႐ုံတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ကာ စီမံကိန္းကာလကုိ သုံးႏွစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေခတ္မီ သားသတ္႐ုံကုိ ေတာင္အင္း ေျမာက္အင္းတြင္ လ်ာထားၿပီး စည္ပင္မွ အကုန္က်ခံတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ သိန္း ၅၀၀ ခန္႔လ်ာထားသည္။

Mizzima Burmese