ျမန္မာ-ထို္င္း နယ္စပ္ဂိတ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမ၀တီ တရား၀င္နယ္စပ္ဂိတ္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/23/2014 05:50:00 PM


မို႔မုိ႔ၾကည္

ရန္ကုန္၊ မဇၥၽိမ။ ။ ထိုင္းစစ္တပ္အာဏာသိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနမ်ားအရ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ဂိတ္ အားလံုးကို ေမလ ၂၂ရက္ နံနက္ ညေနေျခက္နာရီတြင္
ပိတ္ဆို႔လိုက္ၿပီးေနာက္ ၂၃ ရက္နံနက္ သံုးနာရီ၌ ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္ကို ကုန္သြယ္မႈပိတ္ဆို႔လိုက္ၿပီး ၂၃ရက္နံနက္၇နာရီခြဲတြင္ ျပန္လည္ ဖြင့္ေပးလိုက္ၿပီဟု ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက
ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ မဇၥၽိမကိုေျပာသည္။

"ျမ၀တီ နယ္စပ္ဂိတ္ကို မနက္သံုးနာရီမွာပိတ္လိုက္တယ္၊ မနက္ ၇နာရီခြဲမွာ လုပ္ငန္းေတြျပန္လည္ပတ္ေနပါၿပီ၊ ခဏပဲပိတ္လိုက္တာဆိုေတာ့ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာထိခိုက္မႈမွမရွိပါဘူး ” ဟု
အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူ ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာ -ထိုင္းနယ္စပ္ဂိတ္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားအရ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ပိတ္ဆို႔ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္တြင္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ပ်မ္းမွ် အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းခန္႔ ကုန္သြယ္မႈျပဳလွ်က္ရွိၿပီး ကုန္သြယ္မႈျပဳသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ သြင္းကုန္အျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို ပို႔ကုန္အျဖစ္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရထြက္ကုန္ပစၥမ်ားကို ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္မွ သိရသည္။

Mizzima Burmese