ရည္ရြယ္ခ်က္တူ လူသားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ပါ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/23/2014 05:52:00 PM



မိမိ ထားရိွ ထားအပ္ ရမယ့္ မိတ္ေဆြထဲမွာ ဝါသနာတူ၊ လုပ္ငန္းတူ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ သူတူမ်ားလည္း ပါဝင္ဖို႔ လိုအပ္ ပါေသးတယ္။


အကယ္၍ မိမိဟာ အိုင္အီ ပရိုဂရမ္းမင္း ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကား ေလ့ လာ ေနတယ္ ဆုိရင္ ယင္း ဘာသာကို ေလ့လာ သင္ၾကား သူမ်ားနဲ႔ အတူ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဗဟုသုတ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား မွ်ေဝ ေပးျခင္း တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ေပးရ ပါမယ္။ အကယ္၍ မာကဲတင္း Career ေလွ်ာက္လွမ္း သူမ်ား ျဖစ္ေနရင္လည္း ယင္း Career ႏွင့္ တူေသာ မိတ္ေဆြ မ်ားမ်ား ရွိထားရန္ လိုအပ္ ပါတယ္။ တစ္ဦးတည္း သီးသန္႔ ေနျခင္း၊ ရုန္းကန္းၾကိဳးစား ျခင္း ျပဳလုပ္တာက ခရီး အေရာက္လည္း ေႏြး တတ္ သလို သက္ေရာက္မွုလည္း နည္းပါတယ္။

မိမိရဲ႕ ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္မွုမ်ားကို ခရီးသြာေဖာ္ခ်င္း အတူတူ မွ်ေဝ ေပးျခင္း၊ ကူညီ အၾကံေပးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ ပါက ပိုမို ထိေရာက္ ေကာင္းက်ိဳး ျပဳ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
.
Ref: dyknow
ေအာင္ခမ္း (www.innewsmyanmar.com)