အိပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင္႕ေနသည့္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ကယ္တင္ရွင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/18/2014 08:52:00 PM


ေသာ္ဇင္ထက္


၀ဋ္ဆိုတာ ကြန္နက္ရွင္လုိပဲ အၿမဲ တမ္း လည္ေလ့ရွိတယ္'။

'တစ္မိ နစ္ကို ႏွစ္က်ပ္၊ ေလးက်ပ္အကုန္ အက်ခံၿပီး အဝိုင္းေလးလည္ေနတာၾကည့္ ေနရမယ့္အစား မိုးကုတ္ဝိပႆနာစက္ဝိုင္း ကိုၾကည့္ရင္ ပိုက္ဆံလဲ အကုန္သက္သာ မယ့္အျပင္ ပါရမီပါရင္ တရားထူးရႏိုင္ပါ ေသးတယ္'။

လိပ္ကမွ သူ႔ထက္ျမန္ဦးမယ္။

''လိပ္နဲ႔အေျပးၿပိဳင္ ဘယ္သူႏုိင္''

...အစ ရွိေသာ စာသားမ်ားကို လူမႈကြန္ရက္စာ မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပလူပ်ံထြက္ေအာင္ ေတြ႕ ေနရသည္္။

ထိုစာသားမ်ားက ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရး၏အင္တာနက္လိုင္းကို ရည္ၫႊန္း ေရးသားေနၾကသည့္ စာသားမ်ားပင္ ျဖစ္ ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူဦးေရမွာ သုံးသိန္းေက်ာ္သာရိွေန ရာ လက္ရိွလူဦးေရႏႈန္းႏွင့္စာလွ်င္ အလြန္ နည္းပါးသည့္ပမာဏဟုယူဆ၍ ရႏုိင္ေသာ္ လည္း မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ အင္တာနက္အသံုး ျပဳမႈမွာ တစထက္တစမ်ားလာသည္ကို ေတြ႕ ရသည္။ ယခင္အခ်ိန္က မိုဘိုင္းဖုန္းအင္ တာနက္ မတြင္က်ယ္လာမီက Cyber Cafe မ်ားကိုသာ အားကိုးခဲ့ၾကရသည္။ ယခုအခ်ိန္ တြင္ အင္တာနက္သံုးစဲြသူအခ်ိဳ႕မွာ မိုဘိုင္း ဖုန္းျဖင့္အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳေနၾကသူ မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ စီးပြားေရးက႑တုိး ျမင့္မႈတို႔တြင္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး က အေရး ႀကီးေသာ အခန္းတစ္ရပ္မွပါဝင္ေနရာ ေနာက္ က်ခ်န္ထားလို႔မရ သည့္က႑ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မို ဘိုင္းဖုန္းကို ျပည္သူရွစ္သန္းေက်ာ္သံုးစဲြ ႏုိင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ အင္တာ နက္အသံုးျပဳမႈက တစထက္တစ တက္ရိပ္ ျပလာသည္။ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ အင္တာ နက္ ဆက္သြယ္အသံုးျပဳသူဦးေရ နည္းပါး ေနေသာ္လည္း အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္ ေႏွးေကြးမႈ၊ မၾကာခဏျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းက သံုးစဲြသူျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ ညစ္ညဴးမႈကို အၿမဲတမ္းျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
ထိုသို႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္း၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူအားလံုး အလိုခ်င္ဆံုးေသာ ဆႏၵမွာေတာ့ အဝိုင္းေလး လည္ေနျခင္းကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ထိုင္ မၾကည့္လုိေတာ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ADSL အင္တာ နက္လုိင္းသုံးစြဲသူထက္ မိုဘုိင္းဖုန္းျဖင့္အင္ တာနက္သုံးစြဲသူဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မုိဘုိင္းဖုန္းသုံးစြဲသူရွစ္သန္း ခန္႔ရွိလာၿပီး ေလးသန္းေက်ာ္မွာ မိုဘုိင္းဖုန္း ျဖင့္ အင္တာနက္သုံးစြဲၾကသူမ်ား ျဖစ္လာ သည္။ ယင္းအေရအတြက္ေၾကာင့္ မုိဘုိင္း အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈသည္ မုိဘုိင္းဖုန္း သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးေနရာ တစ္ခုကို ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ လုိင္စင္မ်ားခ်ေပးလုိက္ သည့္ေနာက္ပိုင္း ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အ ရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပို၍ေမွ်ာ္လင့္လာခဲ့ၾက သည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တတိယသုံးလပတ္ တြင္ ပုဂၢလိကဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးခု မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မိုဘုိင္းဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တယ္လီေနာ၊ အူ ရီဒူးႏွင့္ ရတနာပုံတယ္လီပို႔စ္အမ်ားပိုင္ကုမၸ ဏီတုိ႔ျဖစ္သည္။ ယင္းမတိုင္ခင္က ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆက္သြယ္ေရးမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တြင္ မိုဘုိင္းသံုးစဲြသူပမာဏ၌ ေအာက္ဆံုး တြင္ရိွေနျခင္းျဖစ္ရာ တယ္လီေနာ၊ အူရီဒူး တို႔ေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေနရာ တစ္ေနရာကို တုိးျမႇင့္ေရာက္ရိွလာရန္ ေမွ်ာ္ လင့္ရသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းပုဂၢလိကကုမၸဏီ မ်ား ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ GDP တိုးျမင့္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားတိုးျမင့္မႈတို႔ ရရိွလာႏုိင္သည္။ ယင္းကုမၸ ဏီမ်ားေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားလူ ဦးေရ တိုးျမႇင့္စြာ မိုဘုိင္းဖုန္းကိုအသံုးျပဳလာ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အက်ဳိးဆက္အ ေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္အသံုးျပဳမႈ၊ ေကာင္း မြန္သည့္ ကြန္နက္ရွင္အသံုးျပဳမႈတို႔ကို ခံစား လာရႏိုင္သည္။ ပိုၿပီးဆဲြေဆာင္မႈရိွသည္က ထိုကုမၸဏီမ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ အင္ တာနက္ကြန္ရက္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေတြ မည္မွ်စိတ္ေက်နပ္မႈရရိွေစမည့္ မက္ လံုးမ်ားျဖင့္ ဆဲြေဆာင္ေနၾကသည္။

ယင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ လက္ရွိဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားမွာ ေက်နပ္အားရစရာမရွိ။ ဆီးဂိမ္း မတုိင္မီတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ အင္ တာနက္အျမန္ႏႈန္း Bandwidth 20Gbps အထိ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ္လည္း အင္တာနက္သံုးစဲြသူမ်ားမွာ စိတ္ပ်က္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယခု ၂ဝ၁၄ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းကို Bandwidth 100 Gbps အထိ တိုးျမႇင့္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးဌာနဦးစိုင္း ေစာလင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ယင္းက ''အခုကႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္းေနတယ္။ စင္ကာပူနဲ႔ ပင္လယ္ေရ ေအာက္အင္တာနက္လိုင္းကုိ တုိးခ်ဲ႕ေနၿပီး ႏွစ္ကုန္မွာ Bandwidth 100 Gbps အထိ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ေနာက္ ဇူလိုင္၊ ၾသ ဂုတ္လေလာက္ဆိုရင္ Bandwidth 50 Gbps အထိ တုိးျမႇင့္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါ တယ္''ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွတစ္ဆင့္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားရယူကာ ISP မ်ား ကတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ေနမႈအေပၚ သံုးစဲြသူမ်ားမွာ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳေနေသာ္ လည္း အင္တာနက္ေႏွးေကြးျခင္း ျပႆနာ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးအေနျဖင့္ ယင္းအေပၚ ဘယ္လိုေျဖရွင္း မလဲဆိုသည္ကလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရး ၏ အင္တာနက္လိုင္း ေႏွးေကြးေနမႈေၾကာင့္ သံုးစဲြသူ User မ်ား သံုးစြဲမႈျပည့္ဝမႈမရွိျခင္း ကို အေျဖရွာေျဖရွင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ျပည္ပဆက္သြယ္ ေရးဌာန ဦးစိုင္းေစာလင္းထြန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

ယင္းက ''ျပည္သူေတြ အင္တာ နက္သုံးစြဲမႈ မျပည့္ဝဘူးျဖစ္တယ္။ တုိးတက္ မႈရွိေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားေနတယ္။ မုိဘိုင္း ဖုန္းနဲ႔သုံးတဲ့သူရွိသလုိ ADSL လိုင္းလဲသုံး ၾကတဲ့အခါ လုိင္းက်ပ္တာေတြ မ်ားလာ တယ္။ ဒီေတာ့ သုံးစြဲမႈမျပည့္ ဘူး။ အဲဒီ လိုင္းက်ပ္ေနတာေတြကို ရွာတယ္။ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေနတယ္။ ဘယ္ေနရာေတြ ျဖစ္ တယ္ဆုိတာကို ေဖာ္ထုတ္ေနပါတယ္။ စက္ မႈပိုင္း ဆုိင္ရာေတြ မွာ စီမံကိန္းခ်ၿပီးေတာ့ ေဒသေတြထပ္တုိးခ်ဲ႕တာေတြ လုပ္ေန တယ္။ အခုလက္ရွိမွာ မိုဘုိင္းကို ပိုဦးစားေပးၿပီး ေတာ့ လုပ္ေနပါတယ္။ ေအာ္ပေရတာေတြ ရဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ဘက္ကလဲ နက္ေဝါ့ေကာင္းမြန္ေအာင္၊ ေဒ တာေတြ ေကာင္းမြန္ေအာင္ အျခားႏုိင္ငံေတြ ရဲ႕ အကူအညီကိုရယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္''ဟုေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ADSL လိုင္းဝယ္ယူသူမ်ား၊ ပုဂၢလိက Internet Service Provider မ်ားထံမွ အင္တာနက္ လိုင္း ဝယ္ယူသံုးစဲြေနသူမ်ားမွာလည္း ဝယ္ ယူထားသည့္ အင္တာနက္လိုင္းက်ဆင္းမႈ ျပႆနာကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆိုင္ေနရ သည္။ Internet Service Provider မ်ား အေနျဖင့္လည္း သံုးစဲြသူႏွင့္ ႀေညိတငိအ့ မမွ်တေနသည့္အေပၚ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသို႔ တင္ျပထားျခင္းရိွေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေပၚမည့္ လကၡဏာမွာ မေရရာဆဲ ျဖစ္သည္။။

အင္တာနက္လုိင္း ဝယ္ယူသံုးစဲြ သူ ၁ဝဝဝဝ ဝန္းက်င္ရရိွထားသည့္ Redlink မွ အေရာင္းအေထြေထြ လက္ေထာက္မန္ေန ဂ်ာ ဦးမ်ဳိးျမင့္ၫႊန္႔က ''လိုင္းက်ပ္တဲ့ျပႆနာ ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာလဲျဖစ္ေနတာ ပါပဲ။ အသံုးျပဳတဲ့ User နဲ႔ လက္ရိွရိွထားတဲ့ Bandwidth မမွ်တတဲ့အေျခအေနနဲ႔ ရင္ ဆိုင္ေနရတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးဒုဝန္ႀကီး ေျပာသလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ သံုးစဲြသူ အေရအတြက္ကို အင္တာနက္ Bandwidth က အမီမလိုက္ ႏုိင္ဘူးျဖစ္ေန တယ္။ အခု လက္ရိွ ႀကံဳေနတဲ့အေပၚ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ မွာရိွတဲ့ Network ေတြကို တိုးခ်ဲ႕ေနသလို MPT ကေပးထားတဲ့ Bandwidth ပမာဏ ေတြကိုလဲ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ သူတို႔ကိုေတာင္းဆိုထား တယ္''ဟု ေျပာသည္။

အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေန သည့္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔စ္မွ အင္တာနက္ လိုင္းမ်ား ေႏွးေကြးေနမႈေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ျမန္ မာ့ဆက္သြယ္ေရးသို႔ Bandwidth တိုးျမႇင့္ရန္ ေတာင္းဆိုထားၿပီး ယင္းမွာ လက္ရိွ၌ ရ တနာပံုတယ္လီပို႔မွ ရယူသံုးစဲြေနသည့္ အသံုးျပဳသူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာအခက္ အခဲကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုျဖစ္ သည္ဟု သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရတနာပံု တယ္လီပို႔စ္မွ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးရိွန္းသူေအာင္က ''ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကတည္း က ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဆီကို Bandwidth ပမာဏတိုးေတာင္းထားတယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆီကေန ရယူသံုးစဲြသူက ျမင့္တက္လာေတာ့ ရိွတဲ့ Bandwidth နဲ႔မမွ်တဘူးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ 5GB အပ္ခ်က္ရိွေနတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေငြေၾကး အကုန္အက်ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးကို ေတာင္းဆိုထားတာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဘက္ ကေတာ့ အခုထိ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ေပါင္းစပ္အေျဖရွာဖို႔ လုပ္ေနတုန္းပဲလို႔ ျပန္တံု႔ျပန္ထားတာပဲ ရိွပါေသး တယ္''ဟုေျပာသည္။
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဘက္က ယင္းကဲ့ သို႔ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ ပေရတာလိုင္စင္ရ ပုဂၢလိကကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာႏွင့္ အူရီဒူး ကုမၸဏီႏွစ္ခုက ေစ်းကြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားကို ယင္းတုိ႔ ကတိက ဝတ္မ်ားကို ခ်ျပထားသည္။

တယ္လီေနာအေနျဖင့္ မုိဘုိင္းအင္တာ နက္ကြန္နက္ရွင္ကို အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္ထားၿပီး 3G Network အေနျဖင့္ ေဒတာသုံးစြဲသူ နည္းပါး သည့္အခ်ိန္တြင္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း 4 MB မွ 6 MB အထိ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒတာသုံးစြဲသူမ်ားျပား ၿပီး လိုင္းက်ပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ 700kb မွ 1 MB အထိ သုံးစြဲႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာ၏စီအီးအိုျဖစ္သူ Petter Furbergu က အတည္ျပဳေျပာ ပါသည္။

တယ္လီေနာ၏ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းဝန္ ေဆာင္မႈႏွင့္ မဲဆြယ္မႈက သက္ေရာက္မႈရိွ သည္။ ျပည္သူမ်ားက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးအင္တာနက္ ၏ အင္တာနက္ကြန္ရက္အေပၚ စိတ္ကုန္ေနတာ ၾကာၿပီျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ယခုလိုဝန္ေဆာင္မႈေပး မည့္သူကုိ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း တယ္လီ ေနာဝန္ေဆာင္မႈက တကယ္တမ္းရႏုိင္မည္လားဆို သည္ကို သံသယရိွသည္။ ေမးခြန္းေတြထုတ္ၾကသည္။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြအေနျဖင့္ ယင္းတို႔ကုမၸဏီထုတ္ ကုန္ တြင္က်ယ္ေစရန္ Marketing Strategy လုပ္ သည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။

တယ္လီေနာနည္းတူ အူရီးဒူးကလည္း 3G Network ကြန္ရက္ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အေကာင္း ဆုံးျဖစ္ေစရမည္ဟု အာမခံထားၿပီး မုိဘုိင္းဆင္းမ္ ကတ္ေတြကို ေက်းလက္ေဒသအထိ သုံးစြဲႏုိင္ရန္စီ စဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အူရီဒူးျမန္မာ ၏ အလုပ္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဴပ္ Ross Cormack ကေျပာ ပါသည္။

ယင္းကုမၸဏီမ်ားေပးသည့္ ကတိကဝတ္ အတိုင္းတည္ဖို႔ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ Network Equipment Supplier မ်ားလိုအပ္သည္။ တယ္လီေနာေရာင္းခ်မည့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားမွာလည္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္သာ သံုးစဲြလို႔ ရဦးမည္ျဖစ္ရာ တာဝါတိုင္လိုအပ္ခ်က္ မီးေမာင္းထိုးျပ ေနသလိုျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ သုံးၿမိဳ႕သာအသံုးျပဳႏုိင္ မည္ဟု ေၾကညာထားေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးကေပးေနသည့္ ဝဋ္ဒုကၡကိုခံေနရသည့္ ျပည္ သူမ်ားမွာ ဝန္ေဆာင္မႈ အေကာင္းဆံုးေပးႏုိင္မည္ ေၾကာ္ျငာေနေသာ 'ေနာ' ပဲျဖစ္ျဖစ္ 'ဒူး'ပဲျဖစ္ျဖစ္ သံုး မည္ဟု ဆုိေနၾကသည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တစ္ဦးတည္း ျခယ္လွယ္လာခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အိပ္ခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးအေန ျဖင့္ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘာလုပ္ေပးမလဲဟုသာ ေမးလိုက္ခ်င္ပါသည္။

Flower News Journal အတဲြ(၁၀) အမွတ္(၂၃)
==========================================

Yangon Media Group | #YangonTimesJournal | #FlowerNewsJournal
www.yangonmedia.com