ျပည္သူအတြက္ဆို အၿမဲျငင္းေနမွာလား လႊတ္ေတာ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/18/2014 02:45:00 PM‘‘ဒီဥပေဒမလိုအပ္ဘူးလို႔ ထင္ေနရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးလဲြေနၿပီ’’ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားအေရးေဆာင္ရြက္ေနသူ မြန္တုိင္းရင္းသား ကုိစိန္ေဌးက လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအေပၚ ညည္းတြားေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အတြင္း ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ကာကြယ္ေပးေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ အိမ္ေဖာ္၊ အိမ္အကူမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဘ၀လံုၿခံဳမႈကုိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားဆုိင္ရာ အထူးဥပေဒတစ္ရပ္ အလ်င္အျမန္ ျပ႒ာန္းေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္တြန္းေသာ အဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိန္းၫြန္႔က ဇြန္လ ၉ ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ထိုအဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၃၀၀ ေက်ာ္ရိွေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထဲမွ ငါးဦးသာ ေထာက္ခံခဲ့သျဖင့္ ဦးသိန္းၫြန္႔အဆိုမွာ ႐ႈံးနိမ့္သြားခဲ့သည္။

‘‘ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းဖို႔ကုိ ဘာလို႔လက္မခံရတာလဲဆိုတာ နားမလည္ဘူး။ တုိင္းျပည္ကုိ ၀င္ေငြရွာေပးတဲ့အထဲမွာ ဒီအလုပ္သမားေတြလည္း ပါပါတယ္’’ဟု မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ကူညီေပးေနသည့္ ကုိမ်ိဳးၫြန္႔ကေျပာသည္။

အဆိုျငင္းပယ္သည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာပင္ ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား အာဏာသိမ္းထုိင္းစစ္တပ္က စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုျပဳလုပ္၍ ဖမ္းဆီးလ်က္ရိွသည္။ ယခင္ကလည္း ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ ပဲြစားမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ပုံစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ သတင္းအျဖစ္ မၾကာခဏ ၾကားေနရသည္။

ယင္းအဆုိအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူႏွင့္ မည္မွ်ကင္းကြာေနသည္ကုိ ၫႊန္းဆုိျပေနေသာ ဥပမာမ်ားရိွေနပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သက္တမ္းသံုးႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ျငင္းပယ္ေနေတာ့မွာလားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာခဲ့သည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္က ႐ုပ္သိမ္းခြင့္နည္းဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းဖို႔ အခ်ိန္ဆြဲတာ၊ မီတာခတုိးေကာက္တာကို သေဘာတူတာ။ အုိ . . .စံုေနတာပဲ ဆရာေရ။ ျပည္သူ႔အသံ၊ လႊတ္ေတာ္အသံဆိုတာ ဆုိင္းဘုတ္ထဲမွာပါပဲ’’ ဟု ကိုဘုန္းေက်ာ္(ၾသစေၾတးလ်)က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အထင္ရွားဆံုးသာဓကအျဖစ္ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ အခြန္ႏွင့္ဆိုင္ေသာဥပေဒ၊ မီတာခတိုးေကာက္သည့္အဆို၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္သူမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ေရးဆုိင္ရာအဆို၊ အမ်ိဳးသမီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာအဆိုမ်ား စသည္တုိ႔ ျငင္းပယ္ခံရျခင္း၊ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းသည့္ အဆိုမ်ားတြင္ အစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မေအာင္သည္က မ်ားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတစ္ခုအား အစုိးရဘက္မွ သက္ဆုိင္သူက လာေရာက္ေျဖၾကားရာတြင္ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မည္သည့္အလုပ္ႏွင့္ ကုိက္ညီေနသည္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမ်ားရိွသည့္အတြက္ အဆိုအား မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ သိမ္းဆည္းထားလိုက္သည္က မ်ားသည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းကေျပာသည္။

ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳလုိက္သည့္ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္အဆိုသည္ သက္ဆုိင္သူမ်ား ကုိယ္တုိင္လုပ္လုိသည့္ အဆုိျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အတည္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားကာကြယ္ေပးေရးမွာ အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ေကာက္ခံထားေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေျခာက္သန္း (၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း)မွာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ သံုးသန္းခန္႔ရိွၿပီး မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိုင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း သိန္းဂဏန္းစီရိွၾကသည္။

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ ေျခာက္သန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ားမွာ အနည္းဆံုး သန္း ၂၀ ခန္႔ ရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသုိလ္မွ ျပဳလုပ္ထားေသာ သုေတသနစစ္တမ္းအရ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ ျမန္မာလုပ္သားတစ္ဦးအေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တစ္သိန္းခန္႔ ျပန္ပုိ႔ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ မေလးရွားႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအားလံုးမွာ တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္သန္းခန္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လစဥ္ျပန္ပို႔ေပးေနေၾကာင္း မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၀ယ္လုိအားမွာ ျပည္ပႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ျပန္ပုိ႔ေငြႏွင့္ အမ်ားႀကီးဆက္စပ္ေနသည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ထုိကဲ့သို႔ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးကုိ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အက်ိဳးကာကြယ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငင္းပယ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

‘‘ငါးေယာက္ပဲ ေထာက္ခံမဲရတယ္ဆုိတာကုိၾကည့္ရင္ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေ၀းကြာေနတယ္ဆိုတာ သိရတယ္’’ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေပးေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကြန္ရက္မွ ကုိစိန္ေဌးကေျပာသည္။

ဦးသိန္းၫြန္႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးမင္းသူက‘‘လက္ေတြ႕မဆန္တဲ့ ဥပေဒျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ မေထာက္ခံခဲ့တာ’’ဟု ဆုိသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္အားျဖင့္ ေကာင္းေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အပုိင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ား၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာဆက္စပ္လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္၍ လက္ေတြ႕မဆန္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးမင္းသူကဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္အခ်ိဳ႕ေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးသိန္းၫြန္႔တင္သြင္းေသာ အဆုိမ်ားအား ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္မၾကည္လင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေထာက္ခံျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ မွာၾကားထားမႈမ်ားရိွသည္ဟု ၾကားသိရေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းလာေသာ အဆိုမ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္းေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာပါတီ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီေပၚတြင္ မ်ားစြာသက္ဆုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕ကသုံးသည္။

‘‘စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေကာ္မတီကလာတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းဆုိ မ်က္စိမိွတ္ၿပီး ေထာက္ခံလုိက္တာမ်ားတယ္’’ဟု တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အဆုိမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရာတြင္ မဲခဲြအသံုးျပဳသည့္စနစ္ႏွင့္လည္း မ်ားစြာဆိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

‘‘အဆုိတစ္ခု ေအာင္၊ မေအာင္ဆိုတာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အမ်ားႀကီးဆုိင္တယ္။ သူတို႔က ေရွ႕က မတ္တတ္ရပ္လုိက္တာနဲ႔ က်န္တဲ့ သူတို႔အဖဲြ႕ေတြက လုိက္ၿပီးမတ္တတ္ရပ္တာပဲ’’ဟု ဦးရဲထြန္းက လႊတ္ေတာ္တြင္း အေတြ႕အႀကံဳကုိ ရွင္းျပသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာ၌ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မတ္တတ္ရပ္မဲေပးျခင္းႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးျခင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရိွၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

ထိုစနစ္ႏွစ္ခုတြင္ ပါတီငယ္မ်ားမွ တင္သြင္းလာေသာ အဆိုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတ္တတ္ရပ္မဲေပးသည့္ စနစ္က်င့္သံုးပါက မေအာင္ျမင္သည္ကမ်ားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕ကဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဆိုမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားတြင္မူ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးမႈ ျမန္ဆန္ၾကသည္။

‘‘ျပည္သူအက်ိဳးျပဳ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒက်ေတာ့ ေျခာက္လနဲ႔မေလာက္လို႔ လတုိးၿပီး ေဆြးေႏြးတယ္။ ျပည္သူကို အက်ိဳးမျပဳတဲ့ ပီအာရ္တုိ႔ ပုဒ္မ ၁၈ တုိ႔က်ေတာ့ ႏွစ္ရက္ပဲၾကာတယ္။ Approve ျဖစ္ေရာ’’ဟု အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္သူ ကိုမ်ိဳးထက္ကေျပာသည္။

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ကာကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေထာက္ခံခ်င္ေသာ္လည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေထာက္ခံမႈမရိွျခင္းႏွင့္ အဆိုရွင္က ႀကိဳတင္အသိမေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟု ေထာက္ခံလိုေပမယ့္ မေထာက္ခံခဲ့ရေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးကေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္ ၎အေနျဖင့္ ေထာက္ခံခ်င္ေသာ္လည္း ပါတီအႀကီးအကဲမ်ားက မေထာက္ခံသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ရေၾကာင္း အထက္ပါလႊတ္ေတာ္အမတ္က ဆုိသည္။

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း သံုးႏွစ္ႏွင့္ႏွစ္လေက်ာ္ကာလအတြင္း ဥပေဒေပါင္း ၉၈ ခု ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းတြင္ ဥပေဒေပါင္း ၅၄ ခု ေဆြးေႏြးျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အၾကမ္းအားျဖင့္ ဥပေဒ ၂၀၀ ခန္႔ကုိ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳေပးရန္ရွိၿပီး ထိုဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာမတုိင္မီ ေဆာင္ရြက္မွသာ အဆင္ေျပမည္ဟု ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္႐ံုးခြဲ၌ ဧၿပီ ၂၂ ရက္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ က်န္ရွိေနေသာ ဥပေဒမ်ား အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိကုိယ္က်ိဳးထက္ အမ်ားအက်ိဳးကိုၾကည့္ရန္ လိုသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အေနျဖင့္လည္း အဆုိမ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဲခြဲရာတြင္ မည္သူမွမသိႏုိင္သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ က်င့္သံုးေပးရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕က ေတာင္းဆိုၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလတာကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ အမ်ားျပည္သူဆႏၵႏွင့္ ကင္းကြာလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ အေနအထားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ကိုစိန္ေဌးက ယခုလုိမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အေနအထားက စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတဲ့ အေနအထားပဲ’’။

7Day News Journal