လုပ္ခ်င္တာလုပ္ခြင့္ ရွိေသာ တိုင္းျပည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/18/2014 11:16:00 AM


ထိုတိုင္းျပည္သည္လုပ္ခ်င္ တာ လုပ္ခြင့္ရွိေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္ သည္။
ထိုတိုင္းျပည္တြင္ရွိေသာ သူ မ်ားသည္ ကိုယ္လုပ္ခ်င္သည္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ခြင့္ရွိၾကသည္။
ဆႏၵျပခ်င္သူက ဆႏၵျပခြင့္ရွိ သည္။ ဖမ္းခ်င္သူက ဖမ္းခ်င္သလို ဖမ္းခြင့္ရွိသည္။
က်ဴးေက်ာ္သူက က်ဴးေက်ာ္ခ်င္ သလို က်ဴးေက်ာ္ခြင့္ရွိသည္။ ေျမ သိမ္းခ်င္သူက သိမ္းခ်င္သလို သိမ္း ခြင့္ရွိသည္။
သစ္ပင္စိုက္သူက စိုက္ခ်င္ သလို စိုက္ခြင့္ရွိသည္။ သစ္ပင္ခုတ္ သူက သစ္ေတာျပဳန္းတီးသည္အထိ ခုတ္ခြင့္ရွိသည္။
ငတ္ေသသူမ်ား ငတ္ေသခြင့္ရွိ သလို၊ ခ်မ္းသာသူမ်ား စိတ္ႀကိဳက္ ခ်မ္းသာခြင့္ရွိသည္။
ေတာ္လွန္ခ်င္သူက လက္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ခြင့္ရွိသလို၊ ေသနတ္ရွိသူ မ်ားကလည္း ရွိေသာ ေသနတ္ႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ပစ္ခြင့္ရွိသည္။
ကိုးကြယ္ခ်င္က ကိုးကြယ္ခ်င္ ရာကုိးကြယ္ခြင့္ရွိသလို အယူသီးသူ မ်ားကလည္း အစြန္းေရာက္အယူသီး ခြင့္ရွိသည္။
လယ္သမားမ်ား ထမင္းတစ္နပ္ ေလွ်ာ့စားခြင့္ရွိသလို၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူသမားမ်ား စိတ္ႀကိဳက္ လာဘ္စားခြင့္ရွိသည္။
ဆင္းရဲခ်င္သူမ်ား ဆင္းရဲခြင့္ရွိ သလို၊ ခ်မ္းသာသူမ်ား ပိုက္ဆံမထား ႏုိင္ေအာင္ လြတ္လပ္စြာ ခ်မ္းသာခြင့္ ရွိသည္။
အခြန္ေဆာင္သူမ်ား အခြန္ ေဆာင္ႏိုင္သလို၊ အခြန္ေရွာင္သူမ်ား ရာသက္ပန္အခြန္ေရွာင္ႏိုင္သည္။
အရပ္သားမ်ားဥပေဒေဘာင္ အတြင္းေနထိုင္ခြင့္ရွိသလို၊လူႀကီးသား မ်ားလြတ္လပ္စြာရမ္းကားခြင့္ရွိ သည္။
အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ား ဥပေဒ ေအာက္တြင္ရွိသလုိ၊ အခ်ဳိ႕သူမ်ား ဥပ ေဒ အထက္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရွိ သည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား ႀကိဳက္ရာ ျပစ္မႈကိုလုပ္ ဒဏ္ေငြ ငါးဆယ္ တစ္ရာ ႏွင့္ ၿပီးႏိုင္သလို၊ ေထာင္က်ခ်င္ သူမ်ား က မဆိုစေလာက္ျပစ္မႈ လုပ္၊ ေထာင္ ဒဏ္ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္၊ တစ္ရာအထိ လည္း က်ခံႏိုင္သည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား လိုင္စင္ႏွင့္ ယာဥ္မ်ား စီးၾကရၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း စီးခြင့္ရသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား ဥပေဒကို ျပင္ဆင္လုိ ၾကၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား က မျပင္ဘဲလည္း ေနလိုၾကသည္။
ေနစရာ ေနရာ မရွိေသာသူမ်ား လမ္းေပၚျဖစ္သလို ေနခြင့္ ရွိၿပီး ေရာင္းခ်င္သူက ျမစ္ေခ်ာင္းေတာ ေတာင္ မွအစ ႏွစ္သက္ရာကို ႏွစ္ သက္ရာ ေစ်းႏွင့္ ေရာင္းခ်င္   သလို ေရာင္း ခ် ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
ေျပာခ်င္သူက ေျပာခ်င္တာ ေျပာခြင့္ ရွိၿပီး၊ လုပ္ခ်င္သူက လုပ္ခ်င္ သလို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
ခရီးသည္မ်ား ခရီး သြားခြင့္ရွိ ၿပီး ေမာ္ေတာ္ကား မ်ားလည္း ေမွာက္ ခ်င္သလို ေမွာက္ခြင့္ ရွိသည္။
တရားစြဲဆိုခံ သူမ်ားက တရားစြဲ ဆိုခံရၿပီး၊ တရားစြဲ သူမ်ားကစိတ္ ႀကိဳက္ပုဒ္ မတပ္ တရားစြဲခြင့္ရွိ သည္။
ဟုတ္တာလုပ္ၿပီး စိတ္ညစ္ခြင့္ ရွိသလို၊ မဟုတ္တာ လုပ္ေနသူမ်ား လည္း ေပ်ာ္ရႊင္ခြင့္ရွိသည္။
အမွန္ကို အမွားဟု အေျပာခံ ခြင့္ရွိၿပီး၊ အမွားကို အမွန္ဟု ဇြတ္ ျငင္းခ်င္သူလည္း ျငင္းပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
ထိုတိုင္းျပည္သည္ စိတ္ညစ္သူ မ်ား စိတ္ညစ္ခြင့္ ရွိၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္သူ မ်ား အတိုင္းမသိ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေသာ  တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ထိုတိုင္းျပည္ သည္ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ခြင့္ရေသာ တိုင္းျပည္ ျဖစ္သည္။
သင္ေပ်ာ္ရႊင္က ေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ၿပီး ဝမ္းနည္းခ်င္ပါက ဝမ္းနည္းခြင့္ရွိပါ သည္။

အၾကည္ေတာ္
popular myanmar