လြန္ကဲအဆင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ား ျဖစ္ေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/27/2014 06:21:00 PMဆရာ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေျပာျပတဲ့ လြန္ကဲအဆင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ား အညႊန္းကိန္း အေျခအေနပါ။ အခုလို ေျပာျပတဲ့ အတြက္ ဆရာကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

လြန္ကဲအဆင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားပါျပီ။
UV index update
27-3-2014
4:09 am

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းအေျခအေန။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းအျမင့္ဆုံးတန္ဖိုးျဖစ္ေသာ လြန္ကဲအဆင့္ရွိသည္႕ ၁၃.၆(ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕)၊ ၁၃.၀(ထား၀ယ္္)၊ ၁၂.၉(ေမာ္လျမိဳင္)၊ ၁၃.၁ (ရန္ကုန္)၊ ၁၂.၆(ေနျပည္ေတာ္) နဲ႕ ၁၁.၉(မႏၱေလး) တို႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၁ ထက္ေက်ာ္လြန္ေနေသာတန္ဘိုးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းစြန္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးအထက္ပိုင္းေျမာက္ပိုင္းစြန္းမွွ လြဲ၍ တစ္ျပည္လံုးတြင္ က်ေရာက္ႏိႈင္ပါသည္။
ေဒါက္တာထြန္းလြင္

Popular Journal