ဖံုးကြယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားျခင္းခံရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႔ခြန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/27/2014 06:29:00 PM


၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မွ ယေန႔အထိ ဖံုးကြယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားျခင္း ခံရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္း။ ေအာက္ပါမိန္႔ခြန္းမွာ ဂ်ပန္ေခတ္ ၁၉၄၄ ခု၊ မတ္လ ၁၃ ရက္၊ နံနက္အခ်ိန္တြင္ မဂၤလာဒုံ ဗိုလ္သင္တန္း ေက်ာင္းဆင္းပြဲ၌ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိႏွင့္ စစ္၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ရဲေဘာ္တုိ႔

ယေန႔ ရဲေဘာ္တုိ႔ အစုအခ်ဳိ႕ဟာ စစ္ဗိုလ္ေလာင္းကေလးမ်ားအျဖစ္ ဘြဲ႕အဆင့္အတန္းကုိ ခံယူၾကရေတာ့မယ္။ ယေန႔အထိ ရဲေဘာ္တုိ႔ဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ရယ္လို႔ မိမိတို႔အေပၚမွာ မရွိၾကေသးဘူး။ယေန႕ေက်ာင္းကထြက္ၿပီး ဗမာ့တပ္မေတာ္အသီးသီး ႒ာနအသီးသီးမွာ ရာထူး အလုပ္၀တၱရားမ်ားရတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ရဲေဘာ္တုိ႔ အသီးသီးမွာ ကိုယ့္တာ၀န္ႏွင့္ ကိုယ့္၀တၱရားႏွင့္ ျဖစ္သြားၿပီ။ ဒီလိုကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ့္၀တၱရားႏွင့္ ဗမာႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ဗမာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕အမႈကို ထမ္းၾကတဲ့အခါ ရဲေဘာ္တုိ႔ကို မွာသင့္မွာ ရာ အခ်က္ေတြကို ငါတုိ႔ မွာၾကားလုိတယ္။

ပထမဆုံး ရဲေဘာ္တုိ႔ကုိ မွာခ်င္တာက ငါတုိ႔ အခု ဗမာႏိုင္ငံဟာ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္။ ဒုိ႔ တပ္မေတာ္ဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၊ တစ္မ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ အက်ဳိးအတြက္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏိုင္ငံ ဒီအက်ဳိးကုိ ကာကြယ္ရမယ့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ဟာလည္းဗမာတစ္ႏုိင္ငံလုံး တစ္မ်ိဳးသားလုံးအတြက္ ျဖစ္တယ္ဆုိ တာ နားလည္ရမယ္။

ဒီတပ္မေတာ္ဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ တည္ေထာင္ထားတာ မဟုတ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး တစ္မ်ဳိးသားလုံးအတြက္ ျဖစ္တယ္။ ဒီတပ္မေတာ္ဟာ တစ္ဖြဲ႕ တစ္ပါတီ လူတစ္စုအတြက္ တည္ေထာင္ထားတာမဟုတ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၊ တစ္မ်ဳိးသားလုံးအတြက္ ျဖစ္တယ္။

တကယ့္သစၥာျဖစ္ရမယ္

ဒီတပ္မေတာ္ဟာ ေရွးအဂၤလိပ္လက္ထက္ကလို ေၾကးစားတပ္မဟုတ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ အမ်ဳိးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ဖုိ႔ ႏိုင္ငံႏွင့္အမ်ဳိးကို မတင္ေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔အမ်ဳိးသစၥာကို အၿမဲ ေစာင့္ရမယ္။ ေရွးကတုန္းကလို တျခားႏုိင္ငံ တျခားအမ်ဳိးကို သစၥာေစာင့္တာ မဟုတ္။ အဲဒီလို ေစာင့္တဲ့ သစၥာဟာ ၀တ္ေက် တမ္းေက်ေစာင့္တဲ့သစၥာ ျဖစ္တယ္။ အခု ငါတုိ႔ ဟာ ငါတုိ႔အမ်ဳိး၊ ငါတို႔ႏိုင္ငံကုိ သစၥာ ေစာင့္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါတုိ႔ေစာင့္တဲ့သစၥာဟာ တကယ့္သစၥာ ျဖစ္ရမယ္။ အေပၚယံသာ ျဖစ္တဲ့သစၥာ မျဖစ္ရဘူး။ ဘယ္လုိ ေစာင့္ရမလဲ။ ယခုအခါ ရဲေဘာ္တုိ႔ေပၚမွာ နည္းလမ္းအတုိင္း အဆင့္ဆင့္ ခန္႔အပ္ထားတဲ့ အႀကီးအမွဴးအားလုံးေတြဟာ ဒီႏိုင္ငံ ဒီအမ်ဳိးရဲ႕ ကိုယ္စားေတြပဲ။ အဲဒီကိုယ္စား ႏုိင္ငံနဲ႔အက်ဳိးကုိ သစၥာေစာင့္ျခင္းဟာ ကုိယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ ကိုယ့္အမ်ဳိးကို သစၥာေစာင့္တာပဲ။ ဒီေတာ့ ရဲေဘာ္တုိ႔ ေမးစရာစကားတစ္ခြန္း ရွိတယ္။ တကယ္လုိ႔ ဒီအႀကီးအမွဴးေတြထဲက ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ္က်ဳိးငဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံနဲ႔အမ်ိဳးကို သစၥာမဲ့ၿပီးလုပ္ရင္ ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္မလဲ။ ဒီလုိ ကုိယ္က်ဳိးငဲ့ၿပီး လူမ်ဳိးရဲ႕အက်ဳိးနဲ႔ ႏိုင္ငံကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ အႀကီးအမွဴးေတြဟာ ၾကာၾကာ မေနႏုိင္ပါဘူး။ အခ်ိန္တန္တဲ့အခါ ျပဳတ္က်မွာပဲ။ ရာဇ၀င္မွာၾကည့္လုိ႔ရွိရင္ ဘယ္ေလာက္ၾကီးတဲ့ လူျဖစ္ျဖစ္ မတရားလုပ္တဲ့အခါ ျပဳတ္က်တာခ်ည္းပဲ။ ဒီလုိမတရားတဲ့ အႀကီးအမွဴးေတြရွိရင္ ရဲေဘာ္တုိ႔ရဲ႕အေပၚမွာလည္း တည္တယ္။ဥပမာ“မတရားတဲ့ အႀကီးအမွဴးတစ္ေယာက္က ၀တၱရားနဲ႔ မဆုိင္ တဲ့ ႏိုင္ငံႏွင့္ အမ်ားအက်ဳိးနဲ႔ မပတ္သက္တဲ့ အမိန္႔မ်ဳိးေပးတဲ့အခါ အမိန္႔ဟာ နည္းက်မက် တရား မတရား ႏိုင္ငံနဲ႔အမ်ိဳးမွာ အက်ဳိးရွိမရွိ ၾကည့္ရမယ္။ အဲသလုိ ၾကည့္တဲ့အခါ ကိုယ့္ စိတ္ထဲမွာမရွင္းရင္ သူ႔ထက္ႀကီး တဲ့အႀကီး အမွဴးတစ္ေယာက္ကိုျဖစ္ျဖစ္ အျခား အႀကီးအမွဴး တစ္ေယာက္ကိုျဖစ္ျဖစ္ သြားေမးရမယ္။ ဒီအခါမွာ ရဲေဘာ္တို႔ဟာ ဘယ္ဒင္း မွန္တယ္ မွားတယ္ သိႏိုင္ရမယ္။

ေတာ္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကပါ

က်ဳပ္အဖို႔ေျပာရရင္ ရဲေဘာ္တုိ႔ထဲကျဖစ္ျဖစ္ အခုတပ္ထဲမွာရွိတဲ့ စစ္သားကေလးကစၿပီး အားလုံး ရဲေဘာ္ ေတြထဲကျဖစ္ျဖစ္ က်ဳပ္ထက္ အရည္အခ်င္း၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ အေျမာ္အျမင္ရွိ တယ္လုိ႔ ေတြ႕တာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ က်ဳပ္ဟာ အဲဒီလိုေတာ္တဲ့ လူကိုထုိးတင္ၿပီး ေနာက္လုိက္လုပ္ဖို႔ အသင့္ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဲေဘာ္တုိ႔အားလုံး ႀကိဳးစားၾကပါ။ ေတာ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါ။

ရာထူးအဆင့္အတန္း

ကေန႔ ရဲေဘာ္တို႔အားလုံးကုိ စိတ္ထဲမွာရွိတဲ့အတုိင္း ေျပာျပမယ္။ ယခုအခါ ငါတို႔ထဲမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ိဳးမ်ဳိး အနစ္နာ ခံဖူးတဲ့လူေတြ ရွိတယ္။

ငါတို႔သိတာလည္း ရွိတယ္။ မသိတာလည္းရွိတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရွးကသာ ဒီလိုအနစ္နာခံၿပီး အခုအလုပ္မလုပ္ရင္ ဘယ္သူမွ မတုိးတက္ႏိုင္ဘူး။ အကယ္၍ အခုလည္း အလုပ္လုပ္တယ္။ ေရွးကလည္း အနစ္နာခံဖူးတယ္ဆိုရင္ ဒီလိုလူမ်ဳိးဟာ လူမ်ားတကာထက္ တုိးတက္မွာအမွန္ပဲ။ ကေန႔ဆိုင္ရာ လူႀကီး ေတြ မသိေသးလုိ႔ မတုိးတက္ေသးရင္ ေနာက္တစ္ေန႔ တုိးတက္မွာပဲ။ တကယ္ေတာ္တဲ့ သူေတြဟာ ဘယ္သူမွ ႏွိမ္ထားလုိ႔ မရပါဘူး။ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုလည္း သိဒ္ၶိတင္ေနစရာ မလိုဘူး။ လူႀကီးေတြကိုလည္း မ်က္ႏွာလုပ္စရာ မလုိဘူး။ ဒါေပမဲ့ နီပြန္က ျပန္လာလို႔ စစ္ေက်ာင္းကဆင္းလုိ႔ ေရွးက အနစ္နာခံဘူးလုိ႔ဆုိ ၿပီး ယခုအခါ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ရင္ ဘယ္သူမွတက္မွာ မဟုတ္ဖူး။ ဒီ့ျပင္လူေတြအတြက္ က်ဳပ္ မေျပာႏုိင္ေပမယ့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွာ က်ဳပ္အခု ေနရာမွာ တာ၀န္ယူေနသမွ် အခု က်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ့စနစ္က တစ္ဆံျခည္မွ ခြာမသြားဘူး။ ေရြ႕မသြားဘူးဆုိတာ အားလုံး သိေစခ်င္တယ္။ ဒါက ရာထူးအဆင့္အတန္း တိုးတက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရဲေဘာ္တုိ႔ကုိ သိဖို႔ ေျပာျပျခင္းပဲ။

တန္ခိုးျပဖုိ႔မဟုတ္

တျခားမွာၾကားလုိတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ေျပာေနၾကစကားပဲ။ ဒါေပမဲ့ ထပ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ ေလးနက္ေအာင္ ေျပာလိုက္ဦးမယ္။ ငါတုိ႔စစ္တပ္ဟာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြကုိ ညႇဥ္းဖို႔မဟုတ္။ လက္နက္ အားကိုး တန္ခိုးျပဖို႔မဟုတ္။ စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေစခံ ျဖစ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ အေစခံ မျဖစ္ရဘူး။ ဒါက စကား႐ိုင္း႐ိုင္းနဲ႔ နားလည္ေအာင္ ေျပာျပတာပဲ။ ဒီစကားကုိ က်ဳပ္ေျပာတာက စစ္တပ္ကို က်ဳပ္ျပန္ႏွိမ္ခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႔ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ငါတုိ႔ဟာ လက္နက္ကိုင္လူေတြ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း မတရားမလုပ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ရန္သူေတြ မဟုတ္။ ႏို္င္ငံရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြဆုိတာ အားလုံး သေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာျပျခင္းပဲ။

အမွန္ေျပာရရင္ လူေတြဟာပုထုဇဥ္ေတြဘဲ အားရွိတဲ့အခါ အားနည္းတဲ့လူေတြကို ညႇဥ္းခ်င္တဲ့စိတ္ရွိတယ္။ အားနည္းတဲ့သူေတြကလည္း အားနည္းတဲ့အခါတုန္းကေတာ့ အားႀကီးေနတဲ့လူကို လက္နက္အားကုိး အာဏာအားကိုး လုပ္ခ်င္တယ္ေျပာၾကတာပဲ။ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အားႀကီးတဲ့ေနရာ အာဏာရွိတဲ့ေနရာ ေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အရင္တုန္းက ေျပာတာေတြေမ့ၿပီး တစ္မ်ဳိးလုပ္ၾကတာပဲ။ ဒါ ထုံးစံပဲ။ ငါတုိ႔က ဒီလုိမဟုတ္ အားနည္းတဲ့အခါလည္း အားႀကီးတဲ့လူကို မတရားရင္မေၾကာက္။ အားႀကီးတဲ့အခါ လည္း အားငယ္တဲ့လူကို မတရားမလုပ္ ဆုိတဲ့အတုိင္း လုပ္ခ်င္တယ္။ ျပခ်င္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေစခံ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာတာပဲ။ ႏိုင္ငံဟာ ဘာလဲ။ ႏိုင္ငံဟာ အမ်ဳိးပဲ။ အမ်ဳိးဟာ ဘာလဲ။ အမ်ဳိး ဟာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕အက်ိဳးကို လုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕အမႈကို ဘယ္ခါမဆို ထမ္းမယ္ဆုိတဲ့လူ အား လုံးပဲ။ ဒီေနရာမွာ လူမ်ဳိးေရးတရား အစစ္ကို ေျပာျပခ်င္တယ္။

မွန္ကန္ေသာ လူမ်ဳိးေရးတရား

လူမ်ဳိးေရးတရားဆုိတာ ဘာလဲ။ ကိုယ့္ အမ်ဳိးသာခ်စ္ၿပီး ဒီ့ျပင္ လူမ်ဳိးေတြကို မုန္းထားတာ လူမ်ဳိးေရး တရား ပဲလား။ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္အမ်ဳိးခ်စ္႐ုံနဲ႔ ဒီ့ျပင္ လူမ်ဳိးကုိ လည္းမုန္းဖုိ႔မလိုဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကိုယ့္ အမ်ဳိး အက်ဳိးကို လာထိတဲ့လူေတြကိုေတာ့ အတြင္းကလူျဖစ္ျဖစ္ အျပင္ကလူျဖစ္ျဖစ္ တိုက္ခုိက္ႏွိမ္နင္းရမွာေပါ့။ ဒါက ငါတုိ႔ အမ်ဳိးရဲ႕ ရန္သူအျဖစ္သာ ႏွိမ္နင္းျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဘယ္လူမ်ဳိး၊ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုၿပီး ႏွိမ္နင္း တာ မဟုတ္ဘူး။ရာဇ၀င္ကိုၾကည့္ရင္ ကမၻာ့လူမ်ဳိးေတြဟာ အခ်င္းခ်င္းတိုက္တဲ့အခါ တိုက္ၾကတာေတြ႕ရမွာပဲ။ မတည့္သည့္အခါ တုိက္ၾကတဲ့အခါ တုိက္ၾကရမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တျခားလူမ်ဳိးေတြကို မုန္းတာဟာ လူမ်ဳိးေရးလုိ႔ထင္တာ တစ္ထစ္ခ်မွားတယ္။ က်ဳပ္တု႔ိဟာ မဆုိင္တဲ့ တျခားလူမ်ဳိးေတြကုိ မုန္းဖုိ႔မလိုဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာလည္း တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ဗမာပဲ၊ ရွမ္းပဲ၊ ကရင္ပဲ၊ ခ်င္းပဲ စသည္ျဖင့္ ခြဲစရာ မလိုဘူး။ငါတုိ႔တေတြဟာ မွားၿပီးတာေတြကုိ ထပ္မမွားၾကရဘူး။ ငါတုိ႔ဟာ အမွန္နဲ႔အတု ဟုတ္တာနဲ႔ မဟုတ္တာ ခြဲျခားသိရမယ္။ လူ မ်ဳိးေရးတရားျဖစ္ျဖစ္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ အမွန္တရားကို ယူတတ္ရမယ္။ ဒါက လူမ်ဳိးေရး တရားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ဳပ္မွာခ်င္တာပဲ။

ဇာတိမာန္ ေကာင္းေကာင္းထားတတ္ ေအာင္လုပ္ၾကပါ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကုိခ်စ္ပါ။ ဗမာေတြက လူဖ်င္းေတြ၊ လူပ်င္းေတြ၊ လူေၾကာက္ေတြ၊ လူပိုေတြ၊ လူ႐ုိင္းေတြ၊ လူ႔ဂြစာေတြ လူ႔မတရားတာေတြ ဒီလို ကမၻာမွာ အထင္ခံရေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ ဗမာေတြဟာ ဒီလို မဟုတ္ဘူးဆုိတာ အလုပ္လုပ္ၿပီး ဂုဏ္ယူၾကပါ။ အဲဒါ က်ဳပ္ လူမ်ဳိးေရးတရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွာခ်င္တာပဲ။

လူႀကီးဆုိတာဘာလဲ

ေနာက္မွာခ်င္တာက ေရွ႕ကို ရဲေဘာ္တုိ႔ဟာ လူႀကီးျဖစ္ေနၿပီ။ လူႀကီးဆိုတာ ဘာလဲ။ အသက္ႀကီးတာကို ဆုိလုိတာလား။ မဟုတ္ဘူး။ အသက္မႀကီးေပမယ့္ လုပ္တဲ့ အလုပ္ႀကီးရင္ လူႀကီးပဲ။ အခု ငါတုိ႔ ရဲေဘာ္ တုိ႔ရဲ႕အလုပ္ဟာ ငါတုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ဒါေတြကုိ ငါတုိ႔ရင္ေျမက တုတ္လုပ္ ၿပီး ကာကြယ္ဖုိ႔ ပဲ။ ဒီထက္ႀကီးတဲ့အလုပ္ ရွိႏိုင္ပါဦးမလား။ မရွိႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ငါတုိ႔ဟာ လူႀကီးစိတ္ေပါက္ရမယ္။ အစစ အရာရာ ဆင္ျခင္တတ္ရမယ္။ ေကာင္းသည္ မေကာင္းသည္ ေတာ္သည္ မေတာ္သည္ ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကုိ ဆင္ျခင္ တုိင္းထြာႏိုင္ရမယ္။ အခု ငါတုိ႔အခ်ဳိ႕ အလုပ္ေတြက သက္ေသျပေနတယ္။ ေဘး ကလူေတြ ေျပာတုိင္း အရမ္းမယုံၾကနဲ႔။ စူးစမ္းဆင္ျခင္ ၿပီးမွ ယုံၾကရမယ္။ ငါတုိ႔၀တၳရားနဲ႔မဆိုင္တဲ့အက်ယ္ အက်ယ္ ျဖစ္မယ့္ကိစၥဆုိရင္ ငါတို႔ ေရွာင္ရမယ္။ဘယ္လုိ ေဘးကလူက ဗိုလ္ႀကီးရဲ႕ ... ဘာႀကီးရဲ႕...နဲ႔လာေျမႇာက္ေပးေပး ငါတို႔မပါရဘူး။ ၀တၱရားနဲ႔ ငါတုိ႔ ေတာ့မဆိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္းတဲ့ကိစၥ တရားတဲ့ကိစၥ လူအမ်ားေက်းဇူးတင္မယ့္ ကိစ္ၥဆုိရင္ ကိုယ္နဲ႔မဆုိင္ဘူးဆုိၿပီး လ်စ္လ်ဴမ႐ႈပါနဲ႔။ ကူညီေပးၾကပါ။ ေဆြမ်ဳိး ကိစၥ မိတ္ေဆြကိစ္ၥေတြဟာ ကိုယ္တာ၀န္လုပ္တဲ့ အေရးမွာ မေႏွာင့္ယွက္ပါေစနဲ႔။

ဘယ္ေတာ့မွသစၥာမေဖာက္

ေနာက္ၿပီး မွာခ်င္တာက ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္မၾကီးပါနဲ႔။ ဒီမွာ သင္လုိက္တာေတြဟာ ပညာကုန္ၿပီ မယူဆၾကနဲ႔။ ပညာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ကုန္တယ္မရွိဘူး။ လူမ်ဳိးျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံျဖစ္ျဖစ္ လူတစ္ဦးတည္းျဖစ္ျဖစ္ တုိးတတ္မႈဟာ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ အားမရဘဲ တင္းမတိမ္ဘဲ ေရွ႕ဆက္လက္ ႀကိဳးစား မွသာ တိုးတတ္မႈ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ ရာဇ၀င္သမုိင္းေတြက ေကာင္းေကာင္း ျပထားတယ္။ ကုိယ္ပုိင္ ဥဏ္နဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္လည္း သိႏိုင္တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ဟာကုိမွ ေလွနံဓားထစ္ မယူပါနဲ႔။အထင္မႀကီး ပါနဲ႔။

ဒီထက္တုိးေအာင္ လုပ္ၾကပါ။ အခု ငါတု႔ိႏိုင္ငံဟာ လြတ္လပ္တယ္ဆုိေပမယ့္ ဟန္မက်တာေတြ အမ်ား ႀကီးပဲ။ က်ဳပ္မွာလည္း ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြ ရွိတာပဲ။ ကိုယ့္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကို ကိုယ္ျပင္ ၾကရမယ္။ သို႔ေပ မယ့္ က်ဳပ္ ရဲေဘာ္တုိ႔ကုိ ကတိ တစ္ခုျပဳမယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ အမ်ားအက်ဳိးရဲ႕သစၥာကို က်ဳပ္ ဘယ္ေတာ့မွမေဖာက္။ ရဲေဘာ္တုိ႔ ထဲကျဖစ္ျဖစ္ ဒီ့ျပင္ထဲကျဖစ္ျဖစ္ က်ဳပ္ထက္ ေတာ္တဲ့လူ ထြက္ျပႏုိင္ပါေစ။ က်ဳပ္ ဖယ္ ေပးဖုိ႔ အသင့္ပဲ။

စစ္သားမွစစ္သားဆုိတဲ့စိတ္ကုိ ေဖ်ာက္ၾက

ေနာက္ဆုံးတစ္ခုမွာခ်င္တာက ငါတုိ႔သာ ႏိုင္ငံခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ မထားၾကဖုိ႔ပဲ။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီ့ျပင္ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ျဖစ္ စစ္သားေတြခ်ည္း ႏုိင္ငံခ်စ္တဲ့ လူေတြ ရွိၾကတာမဟုတ္ဘူး။ တျခား စစ္သား မဟုတ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အနစ္နာခံ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး စြန္႔စားလုပ္ၾကတဲ့ လူေတြလည္း ရွိတာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္သား မွစစ္သားဆုိတဲ့ စိတ္သေဘာထားကို ေျပာင္းၾကရမယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ တစ္ခု နားလည္ေစခ်င္တယ္။ က်ဳပ္ဟာ စစ္တပ္ကို မတရား ႏွိမ္မယ္။ လူလည္လုပ္မယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို မတရား ခ်ဳိးဖ်က္မယ္ဆိုရင္ က်ဳပ္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား တုိက္ဖ်က္မယ္ ဆိုတာ ရဲေဘာ္တို႔သိေစခ်င္ပါတယ္။ ကေန႔ ဒီမွာေျပာ တာေတြကို အားလုံး စစ္သားေတြသိပါေစ။ သိေအာင္ ေျပာျပၾကပါ။ အဲဒါ ေနာက္ဆုံးမွာၾကားျခင္းပဲ။

Mizzima Burmese