ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာမေလးရွားေလယာဥ္၏ ေသတၱာနက္ ျပန္ရွာေတြ႔ ႏုိင္ေရးခက္ခဲေရေအာက္မီးေတာင္မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုေၾကာင့္ အဟန္႔အတားျဖစ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/27/2014 06:27:00 PM


ပါ့သ္၊မတ္-၂၆

အိႏၵိယသမုဒၵရာေတာင္ပုိင္းေဒသ၌ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရေသာ မေလးရွားေလ
ေၾကာင္းလုိင္း ခရီးစဥ္အမွတ္ အမ္အိတ္ခ်္ ၃၇၀ ၏ ပ်ံသန္းမႈ မွတ္တမ္း တင္ကိရိယာ(ေသတၱာနက္) ကုိ ရွာေဖြေနသည့္ ရွာေဖြေရးသမားမ်ားမွာ ပင္လယ္ေရေအာက္မီးေတာင္မ်ားမွသည္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ဖြဲ႕စည္းပံု အထိပါ၀င္ေသာ သဘာ၀အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း
မတ္ ၂၆ ရက္ သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ မေလးရွားေလယာဥ္အပ်က္အစီးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေပါင္း
ေျခာက္ႏုိင္ငံတုိ႔က ပူးေပါင္း၍ အပူတျပင္းရွာေဖြေနၾကသည့္တုိင္ သဘာ၀ အဟန္႔အတားမ်ားေၾကာင့္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ဟူ၍ အာမခံခ်က္မေပးႏုိင္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကမတ္ ၂၆ ရက္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။

အမ္အိတ္ခ်္ ၃၇၀ ဘုိးရင္းေလယာဥ္ပ်က္က်ခဲ့ရာ ေရျပင္ေဒသသည္
အိႏၵိယသမုဒၵရာ၏ လႈိင္းအထန္ဆံုး၊ ေလအၾကမ္းဆံုးေဒသျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေပ်ာ္သေဘၤာသားမ်ားအၾကားမွာပင္ နာမည္ဆုိးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကား
သည့္ ေရျပင္ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ အိႏၵိယသမုဒၵရာေတာင္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ေရေအာက္
မီးေတာင္မ်ားေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္၏ ပံ်သန္းေရးမွတ္တမ္းတင္
ကိရိယာကုိ ေရေအာက္မွဆယ္ယူရာတြင္အဟန္႔အတားမ်ားရွိလာႏုိင္
ေၾကာင္း ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ပင္လယ္
ေရေအာက္ ေတာင္စြယ္တန္းသည္ေလယာဥ္ပ်က္ရွာေဖြေရးဇုန္ကို
တုိက္႐ုိက္ျဖတ္သန္းတည္ရွိေနရာ ရွာေဖြေရးဇုန္ေရေအာက္ၾကမ္းျပင္မွာ ၾကမ္းတမ္းလွ၍ေရေအာက္မီးေတာင္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေခ်ာ္ရည္
စီးေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေနအထား အစဥ္ေျပာင္းလဲေနတတ္
ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကေျပာၾကားသည္။

ခရီးသည္ႏွင့္ ေလယာဥ္အမႈထမ္းစုစုေပါင္း ၂၃၉ ဦးတင္ေဆာင္ထားၿပီး
မတ္ ၈ ရက္တြင္ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာခရီးစဥ္အမွတ္ အမ္အိတ္ခ်္ ၃၇၀
၏ေနာက္ဆံုးျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပ်ံသန္းေရးမွတ္ တမ္းတင္ကိရိယာႏွင့္ ေလယာဥ္ေမာင္းခန္း အသံမွတ္တမ္းတင္ကိရိယာ မ်ားကုိ ျပန္လည္ရွာေတြ႕ရန္ လုိအပ္သည္။

စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္သတင္းစာ