ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးႏုိင္ေသာ ရံုးသစ္ႏွစ္ရံုး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/27/2014 03:09:00 PM


လက္ရွိမွာ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ေပးေနတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ သက္တမ္း တိုးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အရင္က သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ျမင္သာ ရံုးတြင္သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာလည္း ယခုအခါ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ဌာနမွ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ရံုးသစ္ႏွစ္ရံုးကုိ ေၾကညာလုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဆိုပါ လိုင္စင္ သက္တမ္တိုးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ယခင္ ျမင္သာ ရံုးတြင္သာမကပဲ လက္ရွိ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးနဲ႔ ရြာသာႀကီး ရုံုးမ်ားမွာပါ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိေနတာ ေတြ႔ရၿပီး သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ ရံုးမ်ားက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးတာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွာ လိုင္စင္သက္တမ္း တိုးလိုသူမ်ား အေနနဲ႔ လမ္းမေတာ္၊ လသာ၊ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္း၊ ဗဟန္း၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ ဒဂံု၊ ဗိုလ္္တစ္ေထာင္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔နဲ႔ တာေမြၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ သက္တမ္းတိုးလိုသူမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ကာ ရြာသာႀကီး ရံုးကေတာ့ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပိုင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ သက္တမ္းတိုးလိုသူမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လိုင္စင္ သက္တမ္းတိုး စရိတ္မ်ား အေနနဲ႔ “ခ” သက္တမ္းတိုးစရိတ္မွာ က်ပ္ ၂၇၀၀နဲ႔ အျခားေသာ “ဃ” နဲ႔ “င” ကဲ့သို႔ သက္တမ္းတိုး စရိတ္မ်ားမွာ က်ပ္ ၃၀၀၀ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လင္းလင္း (IA)
TechSpace Journal