အလုပ္ခြင္အႏ ၱရာယ္ရွိပါက အလုပ္သမားဘက္မွ အလုပ္လုပ္ရန္ျငင္းဆန္ခြင္႕ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/27/2014 08:00:00 PM


စက္႐ုံအလုပ္႐ုံအလုပ္သမား မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ခြင္အတြင္း လုပ္သားအမ်ားစု သည္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္း ရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈအားနည္း ေနေသးေၾကာင္းႏွင့္  အလုပ္ သမားမ်ားသည္လည္း လုပ္ငန္း ခြင္အတြင္း မိမိအတြက္အလုပ္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိပါက အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ျငင္းဆန္ပိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္ သမားစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဥကၠာသိန္းက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စက္႐ုံအလုပ္ ႐ုံ လုပ္သားမ်ားသည္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈကိုအေလးထားေဆာင္ ရြက္မႈအားနည္းေနေသးေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ေဆာက္ လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ား ဆို လွ်င္ Safety Hat (လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဦးထုပ္) မ်ားကို ေမးသိုင္းႀကိဳးတပ္ဆင္မႈ မျပဳလုပ္ဘဲ ျဖဳတ္ပစ္ၾကေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ကမူ ယင္းဦးထုပ္ကိုထမင္း ထည့္စားရန္၊ ေရခပ္ေသာက္ရန္ႏွင့္ ေခါင္းအံုးအိပ္ရန္အတြက္သာအသံုး ျပဳသည့္အရာဟု ျပက္ရယ္ျပဳ ေျပာဆိုေနၾကေၾကာင္း  ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။
ထို႔အျပင္ ၎ကအႏၱရာယ္ ရွိႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အလုပ္သမား မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မိမိအတြက္အႏၱရာယ္က်ေရာက္ ႏိုင္ေျခရွိပါက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ညိႇႏိႈင္း တုိင္ပင္၍ အဆိုပါေနရာတြင္ အလုပ္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ ျငင္းဆန္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ယတိ ျပတ္ေျပာၾကားသည္။
““ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုတစ္လကို အလုပ္႐ုံ(၃၀)ကိုစစ္ေဆးမႈေတြ လိုက္လံျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ေတာင္း ဆိုမႈေတြ  ရွိရင္လည္း  စစ္ေဆး ေပးပါတယ္။ အႏၱရာယ္ျဖစ္ရင္ လည္း စစ္ေဆးပါတယ္။ စက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အႏၱရာယ္ရွိအေဆာက္ အအံုနဲ႔ စက္ပစၥည္းေတြမရွိေစေရး အတြက္ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က တာ၀န္ယူေပးရတယ္။ ဒါေတြကို လည္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္ ေပးဖို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္””ဟု ဦး ဥကၱာသိန္းက ေျပာသည္။ လုပ္ ငန္းခြင္အတြင္းေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္ ရွင္မ်ားဘက္မွ လုပ္ငန္းခြင္ပစၥည္း မ်ားကို အသစ္ျပန္လည္၀ယ္ယူ လိုေသာ္လည္း ေငြေၾကးမတတ္ ႏုိင္ပါက မိမိတို႔၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာနည္းတူ အလုပ္ ရွင္မ်ားထံ အတိုးမဲ့ေငြေခ်းေပးႏိုင္ ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းအလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားစစ္ေဆးရာဦးစီးဌာန မွဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဥကၠာ သိန္းကေျပာၾကားသည္။

၀င္းကိုကို
BY HOTNEWS