အိုဘားမားမွ ရုရွားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္ အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာကို ေျပာဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/27/2014 05:32:00 PM


မတ္လ ၂၇။

ဘရပ္ဆဲလ္ခန္းမရိွ လူေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ေဟာေျပာခဲ့ေသာ မိန္႕ခြန္းတြင္ ယူကရိန္း အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရုရွားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ နည္းဗ်ဴဟာကို သမၼတ အိုဘားမားမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အိုဘားမားမွ ျပႆနာရပ္အား အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရုရွားတို႕အၾကား အိုင္ဒီယာမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ခရိုင္းမီးယား ကိစၥရပ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ားကို ျပန္လည္ သက္မွတ္ေရးဆြဲ၍ မရႏိုင္ေၾကာင္းကို ေျပာဆိုသြားသည္။

အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားအား အႏိုင္က်င့္ႏိုင္ေၾကာင္း၊အင္အားသည္ အမွန္တရား ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသည္ ထပ္မံ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သို႕ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္သည္ ေနာက္ထပ္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲတစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စစ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ တန္ဖိုးထား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အင္အားေၾကာင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ခြန္အားသည္ အႏိုင္မရႏိုင္ေၾကာင္းကို ရုရွားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် နားလည္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အိုဘားမားမွ ယခု ျပႆနာရပ္ကို အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီမ်ား၏ တိုးတိုက္မႈအျဖစ္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ ပံုေဖာ္ခဲ့ၿပီး ရုရွား၏ ဦးေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဝါဒပိုမို နက္ရိႈင္းလာလွ်င္ ရုရွား၏ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္လာမည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

သို႕ရာတြင္ ရုရွားမွ ေနာက္ထပ္ စစ္ေရးေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းမႈမရိွဘဲ အေနျဖင့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မႈကို ပိုမို တင္းက်ပ္သြားရန္မွာ ဥေရာပမွ သေဘာတူညီမႈ ရွိ၊ မရိွကို မသိရေသးေပ။

အိုဘားမား၏ ခရီးစဥ္သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတို႕မွာ စုစည္းမႈ ရိွေၾကာင္းကို ျပသျခင္းျဖစ္ၿပီး သမၼတ အေနျဖင့္ တိုက္ရိုက္ေျပာဆိုမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ တကယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ့ အင္အားေတြကို စုစည္းထားခဲ့ရင္ အားလံုးက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမွာပါ ” ဟု ေျပာဆိုသြားသည္။

ဥေရာပ၏ ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေနျခင္း အတြက္ အေမရိကန္မွ စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ ရိွေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသြားၿပီး       “ လြတ္လပ္မႈဟာ အလကား မရ ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဥေရာပမွ အစိုးရ အရာရိွမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္လည္း “ ခင္ဗ်ားတို႕ အေနနဲ႕ သူမ်ားေတြရဲ့ ခြန္အားအေပၚကိုခ်ည္း အားကိုးေနလို႕ မရပါဘူး။ တကယ္လို႕ မေကာင္းတာ တစ္ခ်ိဳ႕၊ ကုန္က်စရိတ္ တစ္ခ်ိဳ႕ ရိွရင္ေတာင္မွေပါ့ ”

ရုရွား၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕အေပၚ မွီခိုမႈကို ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ ဥေရာပ အေနျဖင့္ ေရနံတြင္းမ်ားကို ပိုမို ရွာေဖြသြားရန္အတြက္ တိုက္တြန္းသည့္ ရွင္းလင္းေသာ ကိုးကားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံမွ ထြက္ခြာမသြားခင္တြင္ အိုဘားမားသည္ ေနတိုး အရာရိွမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ရုရွား၏ ဖိအားဒဏ္မ်ားကို ခံစားေနရသည့္ ဥေရာပ အေရွ႕ပိုင္းရိွ ေဒသမ်ားအတြက္ ေနတိုး၏ လႈပ္ရွားမႈကို ျမွင့္တင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး ၎ေဒသမ်ားတြင္ ေနတိုး၏ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ပိုမို မ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ သမၼတ အေနျဖင့္ ရုရွားႏွင့္ ကာလရွည္ ရုန္းကန္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ပံုစံ ေပၚေပါက္လ်က္ ရိွသည္။

REF: BBC
The Myanma Age