အပင္မ်ား တစ္သက္လံုး အသက္ရွင္ ေစမည့္ နည္းလမ္းနဲ႔ ေဆးပညာကို ေတြ႔ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/27/2014 12:12:00 PM


ဂ်ာမနီက ဇီဝေဗဒ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ ၾကိဳးစား ဖန္တီး ႏိုင္ခဲ့မွုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ပဲ အပင္ေတြကို တစ္သက္လံုး အသက္ မေသေအာင္ ေမြးထားႏိုင္ မယ့္ ေဖာ္ျမဴလာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

စမ္းသပ္မွုကိုေတာ့ ေဆးရြက္ၾကီးပင္နဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ယေန႔အထိ အသက္ရွင္ ေနေသးတာကို ျမင္ေတြ႔ ရပါတယ္။ သာမန္ဆုိရင္ ေလးလထက္ ပိုမရွင္တဲ့ ေဆးရြက္ၾကီးဟာ ယခုဆုိရင္ ၈ ႏွစ္မက အသက္ရွင္ ေနျပီး ျဖစ္ ပါတယ္။ ဆက္လက္လည္း ၾကီးထား၊ ရွင္သန္ေနျပီး ၂ မီတာ ဝန္းက်င္ ေလာက္ထိကို ျမင့္ပါတယ္။ အပင္ကေတာ့ သာမန္အတိုင္း ပါပဲ။ ဘာ ဇီဝ ေျပာင္းလဲမွုမွ မျဖစ္ပါဘူး။

အပင္ရဲ႕ ေဟာင္းႏြမ္းျပီး ေၾကြက်သြားတဲ့ အရြက္ေတြ ေနရာအစား အရြက္သစ္မ်ား ျပန္လည္ ေပါက္ဖြားဖို႔ ပင္စည္ကလည္း ေကာင္းေကာင္း အလုပ္ လုပ္ေနပါတယ္။ ဆက္လက္လည္း ရွင္သန္ ေနအံုးမွာကို ေလ့လာ ေတြ႔ရွိ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ၎တို႔ ၾကိဳးစား ဖန္တီးခဲ့တဲ့ ဇီဝ နည္းပညာန႔ဲ ေဆးပညာကို အသံုးျပဳလုိ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး နယ္ပယ္မွာ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳ ႏိုင္ရင္ သက္ရွိမ်ိဳးသုန္းမွု တစ္ခုကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ႏိုင္ျပီး လူသား အတြက္လည္း အက်ိဳးျပဳပါတယ္။

ဂ်ပန္မွာ ဆုိရင္လည္း တစ္သက္လံုး မေသႏိုင္မယ့္ အာလူးပင္ မ်ိဳးကို ၾကိဳးစား စိုက္ပ်ိဳးေနျပီး သက္ရွင္ အပင္ျပီးရင္ သက္ရွိ လူသားအထိ အဆင့္ဆင့္ ၾကိဳးပမ္း သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

Ref: cbsnews
Myawady News