လႊတ္ေတာ္က ခ႐ိုနီေတြ အတြက္လား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/27/2014 03:39:00 PM


ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ လာေရာက္ေလ့လာတဲ့ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔ အဓိက
အာ႐ုံထားၾကည့္ေလ့ရွိတာက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳဆိုင္ရာ ဥပေဒကိစၥ၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုျပႆနာ၊
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥနဲ႔ ေရရွည္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိ မရွိ စတဲ့အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တုန္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ ၀င္ေရာက္
လုပ္ကိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ဘက္က
ဘာေတြတင္ျပၿပီး လႊတ္ေတာ္ဘက္က ဘာေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလဲ၊ လႊတ္ေတာ္ နာယက
သူရဦးေရႊမန္းက ဘာမွတ္ခ်က္ေတြ ေပးသလဲ၊ အဲဒီအတြက္ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ဘယ္သူေတြ
ဘက္ကရပ္တည္ၿပီး ဦးတည္ေဆြးေႏြးရာေရာက္သြားေစသလဲဆိုတာ တင္ျပသြားပါ့မယ္။

အဲဒီေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး အဖဲြ႕အစည္းေတြရဲ႕
ရသံုးေငြ အပါအ၀င္ ႏွစ္အလိုက္ ေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေျခအေနေတြကို
သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

အဲဒီမွာ ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒ ဦးစိုးမင္းက သူတို႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာဆိုပါတယ္။

သူက ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖဲြ႕ရဲ႕
အကူအညီနဲ႔ ေရးဆဲြခဲ့ၿပီး ဗဟိုဘဏ္က လိုက္နာက်င့္သံုးရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ
ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖဲြ႕ရဲ႕ အေထာက္အကူျပဳမႈနဲ႔ ေရးဆဲြခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ထူေထာင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ အေၾကာင္း၊ ဒီဘဏ္ေတြဟာ ေငြထုတ္ေခ်း
ရာမွာ အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း၊ အဲဒီလို ျဖစ္ရတာဟာလည္း မတည္ရင္းႏွီးေငြ
နည္းလို႔ျဖစ္ၿပီး အျခားေနရာေတြကလည္း ေထာက္ပံ့မႈမရႏုိင္ဘူးလို႔ ရွင္းျပပါတယ္။

တကယ္လို႔ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳလိုက္ရင္ အဲဒီဘဏ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီေတြကိုသာမက ျမန္မာ ကုမၸဏီေတြကိုလည္း ေငြထုတ္ေခ်းႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း၊
အရင္အစီအစဥ္ေတြအရ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြဟာ ပထမအဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးေတြ ဖြင့္ရမယ္၊
ေနာက္ Joint Venture ဖြင့္ခြင့္ ျပဳရမယ္၊ ေနာက္ subsidiary လုပ္ခြင့္ေပးရမယ္၊ ေနာက္ဆံုး
ဘဏ္ခဲြေတြ ဖြင့္ခြင့္ေပးမယ္စသျဖင့္ အစီအစဥ္ဆဲြထားတာေတြ ရွိတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို
အဆင့္ဆင့္လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္ေတြၾကာသြားၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီေတြေရာ
ျမန္မာကုမၸဏီေတြကိုပါ ကာလၾကာမွ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ဒါကို
ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို
ဖက္စပ္ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ခဲြျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တည္ေထာင္တဲ့ ေငြေရးေၾကးေရး
အဖဲြ႕အစည္းပံုစံနဲ႔ ျဖစ္ေစ သင့္ေတာ္သလို ခြင့္ျပဳေပးသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒ ေျပာစကားေတြအားလံုးကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ရင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို တြန္းတင္ဖို႔၊
ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီေတြေရာ၊ ျမန္မာကုမၸဏီေတြပါ အက်ဳိးရွိေစဖို႔၊ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္
လုပ္ငန္းကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ခြင့္ျပဳသြားဖို႔ လုပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ
ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေသာင္းကစၿပီး ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ အစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္ပါတယ္။

သူက ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ဖြင့္ခြင့္ရတာ သိပ္မၾကာေသးတဲ့ အေၾကာင္း၊ အေတြ႕အၾကံဳ
လည္းနည္း၊ နည္းပညာလည္း နည္းေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြ ဖံြ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရး ခုိင္မာေရးဟာ ပိုအေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ခြင့္ေပးဖို႔
အလ်င္စလို မလုပ္သင့္တဲ့အေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္မွ လုပ္ခြင့္ေပးဖို႔ လိုတဲ့
အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဦးေအာင္ေသာင္းနဲ႔ အမတ္တခ်ဳိ႕က အဲဒီလို ေဆြးေႏြးသလို လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း
ကိုယ္တုိင္ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ခ်က္ေပးပါတယ္။

သူက ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ကုိယ္ခံအား ေတာင့္တင္းဖို႔ ေငြေရးေၾကးေရး အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊
အစိုးရလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ဗဟိုဘဏ္ေတြက ကိုယ့္လူကို ကိုယ္လုပ္ေပးရမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ ပုဂၢလိက ဘဏ္ေတြ၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီေတြ၊
လႊတ္ေတာ္က ကြ်မ္းက်င္သူေတြ၊ တတိယ အင္အားစုေတြ အားလံုးနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း တုိင္ပင္
ေဆာင္ရြက္ၾကပါဆိုၿပီး ၫႊန္ၾကားပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ သူရဦးေရႊမန္း ေျပာခဲ့တာ တစ္ခုကေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘဲနဲ႔
ေဆာင္ရြက္ခဲ့လို႔ ထုိက္သင့္တဲ့ အခြင့္အေရး မရခဲ့တဲ့ နမူနာရွိခဲ့တယ္ဆိုၿပီး ေျပာဆိုပါတယ္။

သူရည္ၫႊန္းတာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကို ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္
ေခၚၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့ ကိစၥပါ။

တင္ဒါေၾကညာခါနီးမွာကို လႊတ္ေတာ္က တားျမစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ သမၼတက လက္မခံပဲ
ခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သူရဦးေရႊမန္းဆိုလိုတာ အဲဒီလိုလုပ္လိုက္လို႔ ျပည္တြင္းက ကုမၸဏီေတြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ
အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုလိုရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥမွာ သူရဦးေရႊမန္းဟာ သန္း ၆၀ ရိွတဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕
အက်ဳိးစီးပြား၊ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးမွာ အေထာက္အကူျဖစ္မယ့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑
တိုးတက္ေရးဆိုတာထက္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြကို ၀င္မလာေစဘဲ ဆက္သြယ္ေရး လိုင္စင္ရရင္
အက်ဳိးအျမတ္ႀကီးႀကီး ရၾကမယ့္ လက္တဆုပ္စာ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တခ်ဳိ႕
အခြင့္အေရး မရလိုက္တာကို အမွားတစ္ခုလို႔ မွတ္ယူထားပံု ရပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အခုႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ ဖြင့္ခြင့္ျပဳေရးကိစၥမွာလည္း သန္း ၆၀ ေသာ ျပည္သူေတြ
အက်ဳိးအတြက္ ဒါကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္တယ္ဆိုၿပီး ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠ႒
ဦးဆက္ေအာင္ကလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားပါၿပီ။

တကယ့္တကယ္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္လည္း ျပည္တြင္းကို ၀င္ေရာက္လာေနျပီျဖစ္တဲ့၊ ၀င္ေရာက္ဖို႔
ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြ အတြက္ေရာ၊ ျပည္တြင္းက ကုမၸဏီေတြ အက်ဳိးအတြက္ပါ
ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြ ၀င္ေရာက္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ေနပါၿပီ။

ဒီေနရာမွာ ပုဂၢလိက ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အမ်ားစု ခ႐ိုနီေတြျဖစ္တဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္
တခ်ဳိ႕ အခြင့္အေရး နည္းပါးေကာင္း နည္းပါးသြားႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သန္း ၆၀ ျပည္သူ၊ မ်ားျပားလွတဲ့ ျမန္မာကုမၸဏီေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံ့စီးပြား ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ကေတာ့
အႀကီးအက်ယ္ အက်ဳိးရွိသြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳဖို႔ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဟာ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕
လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈကို စြက္ဖက္ရာ ေရာက္ေနသလား၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာထား
ရပ္တည္ခ်က္ဟာ လူနည္းစု ခ႐ိုနီေတြအတြက္ပဲ ျဖစ္ေနသလားဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔သာ
ရွိပါေၾကာင္း သံုးသပ္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Myanmar Times