ရခိုင္တစ္မ်ဳိးသားလုံး ညီလာခံ က်င္းပမယ္၊ ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ ​သက္ဆိုင္တာေတြကို ​အဓိက ​ေဆြးေႏြးသြားမယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/21/2014 03:06:00 PM

ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြ အလိုမရွိေၾကာင္း ျပဳလုပ္တဲ့ ဆုေတာင္းပြဲတစ္ခု (Credit: ABC) 

ရခိုင္တစ္မ်ဳိးသားလုံး ​ညီလာခံကို ​ဧၿပီလ ​၂၇ ​ရက္ကေန ​ေမလ ​၁ ​ရက္ေန႔အထိ ​ျပဳလုပ္ဖို႔ရွိၿပီး ​ဒီညီလာခံအတြင္း ​ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ ​သက္ဆိုင္တာေတြကို ​အဓိက ​ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ ​သိရပါတယ္။

၁၀ ​စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ​မက်င္းပျဖစ္ခဲ့တဲ့ ​ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးညီလာခံကို ​၅ ​ရက္ၾကာ ​က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ​ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ​အခက္အခဲေတြ၊ ​ရခိုင္ျပည္နယ္ ​လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ​ေဒသဖြံ႔ ​ၿဖိဳးေရး ​ေတြကို ​ေဆြးေႏြး ​ၾကမယ္လို႔ ​ဆိုပါတယ္။ ​

ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ​အခက္ ​အခဲ ​ေတြကို ​ေဆြးေႏြးၾကမွာ ​ျဖစ္သလို ​နယ္စပ္ ​ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ​ခိုးဝင္လာတဲ့ ​ဘဂၤါလီေတြနဲ႔ ​ပတ္သက္ၿပီး ​ေတာ့လည္း ​အေျဖတစ္ခု ​ရဖို႔အထိ ​ေဆြးေႏြးၾကမွာ ​ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ​ညီလာခံ ​ျဖစ္ေျမာက္ေရး ​ေကာ္မတီဝင္ ​ကုိရဲမင္းဦးက ​အခုလို ​ေျပာပါတယ္။

“ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ​ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ​၁၇ ​ၿမဳိ႕နယ္ကေန ​တက္ေရာက္လာမယ့္ ​ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္းဘဲ ​ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ​လက္ရွိ ​ႀကံဳ႕ေတြ႕ေနရတဲ့ ​အခက္အခဲ ​အက်ပ္အတည္းေတြကို ​တင္ျပၾကမယ္၊ ​ေတာင္းဆိုၾကမယ္၊ ​ေဆြးေႏြးၾကမယ္ ​အႀကံျပဳၾကမယ္။ ​နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္တဲ့ ​ကိစၥေတြ ​အျပင္ ​ဘယ္လို ​အစီအမံေတြနဲ႔ ​ခ်ိတ္ဆက္မိမိ ​ျပည္မနဲ႔ ​ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ​လုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ ​ကိစၥရပ္ေတြလည္း ​ေဆြးေႏြးဖို႔ ​ရွိပါတယ္။ ​အေျဖတစ္ခု ​ထြက္လာႏိုင္ေအာင္ထိေတာ့ ​ကၽြန္ေတာ္တို႔ ​ႀကိဳးစားသြားဖို႔ ​ညီလာခံမွာ ​ရည္မွန္းခ်က္ ​ရွိပါတယ္။”

အဲဒီ ​ညီလာခံမွာ ​ရခိုင္ျပည္တြင္း ​ပါတီေတြ၊ ​ျပည္ပေရာက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ​ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ​လက္နက္ကိုင္ေတြ ​ပါဝင္ ​ေဆြးေႏြးၾကမွာ ​ျဖစ္ၿပီး ​ညီလာခံရဲ႕ ​အတည္ျပဳ ​ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ ​လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ​အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ​ရံုးခန္းေတြ ​ဖြင့္လွစ္ၿပီး ​တစ္မ်ိဳးသားလံုး ​ပါဝင္ ​ႏိုင္ဖို႔ ​ေဆာင္ရြက္ ​သြားမွာ ​ျဖစ္တယ္လို႔ ​သိရပါတယ္။

အခုလို ​ေဆြးေႏြး ​ထုတ္ျပန္မႈေတြကေန ​ ျပည္ေထာင္စု ​အစိုးရကို ​ေတာင္းဆိုသြားမွာ ​ျဖစ္ၿပီး ​အစိုးရအေနနဲ႔ ​ရခိုင္ျပည္သူေတြရဲ႕ ​ဆႏၵအတိုင္း ​လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ​အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း ​ကိုရဲမင္းဦးက ​ဆက္ေျပာပါတယ္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ​ရခိုင္ ​တစ္မ်ိဳးသားလံုး ​ညီလာခံမွာ ​တက္ေရာက္ ​ေဆြးေႏြးဖို႔ ​အတြက္ ​ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ​ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ​ျပည္တြင္း ​အင္အားႀကီးပါတီေတြကိုလည္း ​ဖိတ္ၾကားထားတယ္လို႔ ​ေရဒီယိုၾသစေၾတးလ် ​သတင္းေထာက္ ​စူးရွက ​သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ABC Radio Australia