အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွား ဥပေဒပါ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အိမ္ငွားခမတန္တဆ တိုးေတာင္းသည့္ဒဏ္ အိမ္ငွားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/21/2014 09:32:00 AM

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေနအိမ္တိုက္ခန္းမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္


Written by: ႏြဲ႕ယဥ္ေအး၊ သန္းထိုက္ေအာင္
အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွားဥပေဒပါ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အိမ္ငွားခမတန္တဆ တိုးေတာင္းသည့္ဒဏ္ကို အိမ္ငွားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အဆိုပါဥပေဒမွာ ေခတ္မမီေတာ့သျဖင့္ ျပင္ဆင္စရာမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ငွားရမ္း ေနထိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“အိမ္ငွားရမ္းခ ႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒမွာပါတဲ့ ကာလအပိုင္းအျခားနဲ႔ အိမ္ငွားရမ္းခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခြင့္ရွိတာ သဘာ၀မက်ပါဘူး။ အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွားႏွစ္ဖက္လံုးရဲ႕ သေဘာတူညီႏိုင္စြမ္းကို အစိုးရက အိမ္ငွားရမ္းခ ႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီး ကန္႔သတ္တာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။ အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွားကိုယ္တိုင္ ပဋိညာဥ္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္တာက ပိုၿပီးသင့္ေလ်ာ္မယ္။ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ တစ္ႏွစ္ကာလဆိုရင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အိမ္ငွားခကို တိုးမေကာက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု Purple Equity Law Firm မွ အတိုင္ပင္ခံ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးဖိုးျဖဴက သံုးသပ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္သူ မ်ားလာၿပီး အိမ္ရွင္မ်ားက ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ခန္႔ အိမ္ငွားခရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ မွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ တိုးေတာင္းမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု အိမ္ငွားေနထိုင္ေနသူ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သိရသည္။

“အိမ္ငွားေနရတာ တစ္ခါတည္း တစ္ႏွစ္စာ အၿပီးျပတ္ေပးၿပီး စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့ ေျခာက္လတစ္ခါပဲ ခ်ဳပ္တာမ်ားပါတယ္။ ေျခာက္လျပည့္ေတာ့ အိမ္ရွင္နဲ႔ပြဲစားက ပူးေပါင္းၿပီး အိမ္လခတိုးေတာင္းတယ္။ အိမ္ငွားခက ဒီအစိုးရသစ္ လက္ထက္ကတည္းက က်တယ္မရွိဘူး။ အတက္ပဲရွိတယ္။ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ေလာက္ တက္ၿပီးေပးေနရတယ္။ ၾကာရင္ေပးဖို႔ မတတ္ႏိုင္ၾကေတာ့လို႔ က်ဴးေက်ာ္လုပ္ခ်င္စိတ္ေတာင္ ေပါက္လာတယ္” ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္သူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ငွားရမ္းခႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒကို ၁၉၆၀ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ လက္ရွိေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါ အက္ဥပေဒတြင္ အိမ္ရွင္က အိမ္ငွားကို အလြယ္တကူႏွင္ထုတ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ အိမ္ငွားခ တိုးျမႇင့္ေတာင္းခံျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။

လက္ရွိ အိမ္ရွင္မ်ားမွာ ေစ်းကြက္သေဘာအရ ၿမိဳ႕ျပမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာသူ မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ပိုင္၀ယ္ယူကာ ေနထိုင္ႏိုင္သူ အလြန္နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း အိမ္ငွားေနထိုင္လိုသူ မ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ငွားရမ္းခမ်ားကို မတန္တဆ တိုးျမႇင့္ေတာင္းခံေနျခင္းျဖစ္သည္။

“တကယ္ေတာ့ အိမ္ငွားရာမွာ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ေတြက ငွားရင္ တစ္ႏွစ္စာ ငွားရမ္းခကို ပြဲခတစ္လစာ ေပးရတယ္။ ေျခာက္လငွားရမ္းတာဆိုရင္ လတစ္၀က္စာပဲ ေပးရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရပ္ပြဲစားေတြကေတာ့ ေျခာက္လငွားရင္လည္း တစ္လစာေတာင္းတယ္။ အဲဒီေျခာက္လ ျပည့္သြားရင္လဲ ပြဲခထပ္လိုခ်င္တဲ့အတြက္ အိမ္ရွင္နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး အိမ္ငွားဆက္မေနႏိုင္ေအာင္ အိမ္လခကို တိုးေတာင္းတဲ့သေဘာပါ။ ဒီလိုတိုးေတာင္းရင္းနဲ႔ အိမ္ငွားရမ္းခေတြက အက်လံုး၀ မရွိေတာ့ဘဲ ဆက္တိုက္တက္လာတဲ့ သေဘာပါ။ လူေတြက မေနမျဖစ္ေတာ့ ေတာင္းသေလာက္ေပးၿပီး ငွားေနရတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္လာတာပါ” ဟု အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ေလ့လာသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ငွားရမ္းခႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒကို အစိုးရအေနႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီၿပီး အိမ္ရွင္အိမ္ငွား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မွ်မွ်တတျဖစ္ေစရန္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ေစ်းကြက္ညီမွ်ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။ -

Eleven Media