ဦး၀င္းတင္ စ်ာပန အခမ္းအနား အစီအစဥ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/21/2014 02:06:00 PM


၁။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သဘာပတိအဖြ႔ဲ၀င္ ဦး၀င္းတင္၏ စ်ာပန အခမ္းအနားအတြက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သဘာပတိအဖြဲ႔နာယက ဦးတင္ဦး ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည္။

၂။ ဦး၀င္းတင္၏ ရုပ္ကလပ္ကို ေရေ၀းသုသန္အေအးခန္းတြင္ထားရွိၿပီး ၂၃၊ ၄၊ ၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ညေန ၅:၀၀ နာရီတြင္ သၿဂၤိဳလ္မည္ျဖစ္ပါသည္.။ ၂၃၊ ၄၊ ၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီမွ ၅ နာရီထိ ေရးေ၀းသုသန္တြင္ အသုဘရႈ ဂါ၀ရျပဳ အခမ္းအနားက်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ဦး၀င္းတင္အတြက္ ၀မ္းနဲျခင္းမွတ္တမ္းေရးႏိုင္ႀကရန္အတြက္ အမ််ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္လမ္း ယုဒသန္ခမ္းမတို႔တြင္ စီစဥ္ထားရွိပါသည္။

၄။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦး၀င္းတင္အတြက္ ၀မ္းနဲျခင္းအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အားလံုးရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးတိုင္းတြင္ ယခုအခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ၂၃၊ ၄၊ ၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ညေန ၆:၀၀ နာရီထိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အလံတစ္၀က္ခ်ထားႀကရန္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
DVB TV