႐ုရွားေရတပ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ခရိုင္းမီယန္း၏ စစ္ဘက္သံုးလင္းပိုင္မ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/21/2014 10:09:00 AMCrimean ကၽြန္းဆြယ္အေနျဖင့္ မၾကာေသးမီက ႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းထဲ ေနထိုင္လို ေၾကာင္းကို ဆႏၵမဲေကာက္ခံ၍ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ခရိုင္းမီးယန္းေရတပ္၏ တိုက္ခိုက္ေရးလင္းပိုင္မ်ား သည္လည္း ႐ုရွားေရတပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရေအာက္လက္နက္ကၽြမ္းက်င္သူ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအေနျဖင့္ လင္းပိုင္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳ ႏုိင္မည့္ App အသစ္မ်ားအတြက္ ကိရိယာမ်ားအား တီထြင္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ေနသူတစ္ဦးမွလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

လင္းပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ မိုင္းမ်ားရွာေဖြန္ရန္ ၊ ေရငုတ္သမားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္၊ ကင္းလွည့္ရန္ စသည့္ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရွိရကာ ယခုကဲ့သို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ရျခင္းမွာ လူမ်ားတီထြင္ထားသည့္ Sonar စနစ္မ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနေပၚ မူတည္ ၍ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကိရိယာအသစ္မ်ားကို တီထြင္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ၄င္းကိရိယာမ်ားအေနျဖင့္ လင္းပိုင္တြင္ တပ္ဆင္ထားမည္ျဖစ္ကာ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သူ၏ ဖန္သားျပင္ေပၚသို႔ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယူကရိန္းတို႔ အေနျဖင့္ ရန္ပံုေငြနည္းပါးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေရျခေသၤ့ေခၚ လင္းပိုင္ပေရာဂ်က္ကုိ လက္လႊတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႐ုရွားေရတပ္အေနျဖင့္ ခ႐ိုင္မီးယန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ၄င္းလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။

လက္ရွိတြင္ ကမၻာေပၚ၌ လင္းပိုင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေရးတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးေနေသာ ႏိုင္ငံႏွစ္ခုရွိၿပီး အျခားေသာေနာက္တစ္ႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္ျဖစ္ကာ ၄င္းတို႔၏ လင္းပိုင္မ်ားကို San Diego တြင္ ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Ref:defencetalk
WorldWide(BMSTU)