မသန္မစြမ္းကေလးမ်ားကိုမိဘႏွင့္အတူလမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည့္ Upsee

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/21/2014 03:06:00 PM


ယေန႔အခ်ိန္အထိ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ မသန္မစြမ္းကေလးငယ္မ်ား ရွိေနလ်က္ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မသန္းစြမ္းသျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ရန္မွာ ၄င္းတို႔အတြက္ အလြန္ခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ယခုကဲ့သို႔ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ မသန္မစြမ္း ကေလးငယ္မ်ား လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္စတင္စဥ္းစားမိခဲ့သူမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံမွ မိခင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Debby Elnatan ၏ အၾကံအစည္စိတ္ကူးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

Debby အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ရန္ စဥ္းစားလာခဲ့ျခင္းမွာ ၄င္း၏ ၂ ႏွစ္အရြယ္ သားျဖစ္သူသည္ ဦးေႏွာက္ေလျဖက္ထားျခင္းေရာဂါေၾကာင့္ ၄င္း၏ ေျခေထာက္မ်ားကို အသံုးမျပဳႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္း၏ သားျဖစ္သူကို လမ္းေလွ်ာက္ေစခ်င္သည့္ ဆႏၵေၾကာင့္ Upsee ကို စတင္တီထြင္၍ အသံုးျပဳခဲ့ ၿပီး ယခုအခါ တစ္ကမၻာလံုးရွိ မသန္မစြမ္းကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ အတူလမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ေရာင္းခ်ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါပစၥည္းအား Irish Company တစ္ခုျဖစ္ေသာ Leckey မွ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိကာ Upsee တြင္ အပိုင္းသံုးပိုင္းပါ၀င္ၿပီး ၄င္းတို႔မွာ ကေလးအားသိုင္းခ်ံဳရန္ကႀကိဳးတန္ဆာ၊ လူႀကီးအတြက္ ခါးစည္းႀကိဳး (ကေလးႏွင့္လူႀကီးတဲြလ်က္) ႏွင့္ ကေလးေရာလူႀကီးပါတဲြခ်ဳပ္ထားသည့္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ႀကိဳးသိုင္းဖိနပ္ တို႔ပါ၀င္ပါသည္။

ေရတိုကာလအေနျဖင့္ Upsee သည္ မိသားစုမ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈကိုရရွိႏိုင္ေစသလို၊ ေရရွည္တြင္ လည္း ကေလးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Company မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ၀တ္ဆင္ရာတြင္ သက္သာေစမည့္ Fabrics မ်ားကို အသံုးျပဳထားၿပီး ၄င္းတို႔ကို လြယ္ကူစြာ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ႏုိင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ အေမရိကန္ ၄၈၉ ေဒၚလာ ကုန္က်၍ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔မွ စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

Ref:GM
TechSpace Journal