ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး ႐ုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ ႐ုပ္တုမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/21/2014 10:08:00 AMကမၻာ့အျမင့္ဆံုး ႐ုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ ႐ုပ္တုမ်ား (Tallest Statues in the World) အေၾကာင္းကို ဗဟုသုတ ရရွိေအာင္ ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) Spring Temple Buddha

ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး ႐ုပ္ပြားေတာ္ ႐ုပ္တုကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Henan ျပည္နယ္မွာ တည္ရွိပါတယ္။ မွတ္တမ္းအရ အျမင့္ ၁၂၈ မီတာ(ေပ ၄၂ဝ) ရွိေသာ္လည္း ၾကာဖူး၊ ပလႅင္အျမင့္နဲ႔ ေအာက္ခံပါဆို စုစုေပါင္း ၂ဝ၈မီတာ (၆၈၂ ေပ) ရွိပါတယ္။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး ႐ုပ္ပြားေတာ္ အျဖစ္ မွတ္တမ္း ဝင္ခဲ့ပါတယ္။(၂) Laykyun Sekkya (ေလးကြၽန္းစၾကာ၊ မံုရြာ)

စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕မွာ ကိုးကြယ္ေတာ္မူ ထားတဲ့ ေလးကြၽန္းစၾကာ ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီးဟာ

၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ထားၿပီး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ ၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။ ၁၁၆ မီတာ (၃၈၁ ေပ) အျမင့္ရွိတယ္လို႔ တရားဝင္ မွတ္တမ္းတင္ ထားပါတယ္။

(၃) Ushiku Daibutsu

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ တည္ရွိတဲ့ ႐ုပ္ပြားေတာ္ပါ။ မီတာ ၁ဝဝ (ေပ ၃၆ဝ) ျမင့္ၿပီး ေအာက္ခံခံု အပါအဝင္ မီတာ ၁၂ဝ (၃၉၄ ေပ) ျမင့္ပါတယ္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

(၄) Nanshan Haishang Guanyin

ျမန္မာတို႔သိၾကတဲ့ ကြမ္ရင္မယ္ေတာ္ ႐ုပ္တုပါ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Henan ျပည္နယ္မွာ တည္ရွိၿပီး ၁ဝ၈ မီတာ (၃၅၄ ေပ) ျမင့္ကာ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွာ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။ ေရျပင္မွာ တည္ထားတာပါ။

Myawady News