လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ လိႈင္ျမစ္ကမ္းပါး ထပ္မံၿပိဳက်

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/21/2014 12:04:00 PM


ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၀

၂၀.၄.၂၀၁၄ရက္ေန႕ ၀၃၀၀အခ်ိန္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊
ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ သာယာကုန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၏အေရွ႕ဘက္ (၁၅)ေပခန္႔အကြာတြင္ လိႈင္ျမစ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းပါး အလ်ား
(၁၀၀)ေပခန္႕၊ အက်ယ္(၁၅)ေပခန္႕မွာ ျမစ္အတြင္းသို႕ၿပိဳက်သြားခဲ့ရာ ၎ေနရာရွိ M-5သေဘၤာက်င္း၌ သေဘၤာမ်ားဆိုက္ကပ္ရန္ျပဳလုပ္ထားေသာ အလ်ား(၃၀)ေပ၊ အနံ(၂၀)ေပ၊ အျမင့္(၁၅)ေပခန္႕ရွိ ကြန္ကရစ္ဆိပ္ခံ
တံတား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခ်ိဳ႕မွာ ျမစ္အတြင္းက်ကာေမ်ာပါသြားခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါေနရာ၌ပင္ ၁၆၀၀ အခ်ိန္တြင္ အလ်ား(၁၅)ေပ၊ အက်ယ္ ေပ(၃၀)ခန္႔
ရွိျမစ္ကမ္းပါး ထပ္မံၿပိဳက်ခဲ့သျဖင့္ သာယာကုန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၀င္း
အတြင္းရွိ (၈)ခန္းတြဲ အုတ္ညွပ္သြပ္မုိး အိမ္သာ မ်ားတိမ္းေစာင္းသြားခဲ့
ေၾကာင္း၊ ကမ္းပါၿပိဳက်ရာေနရာမွာ (၂)ထပ္အုတ္ညွပ္သြပ္မုိး ေက်ာင္းေဆာင္
၏ေအာက္ေျခအနီးအထိေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ေက်ာင္းေဆာင္အား ဖ်က္သိမ္း
ေရႊ႕ေျပာင္းလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

၎ေနရာသို႔ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းႏွင့္အဖြဲ႕၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးႏွင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕တို႔ေရာက္ရွိကာ လိုအပ္သည္မ်ား စီစဥ္
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ရဲဇာနည္