ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ရုပ္အေလာင္းကို ေရေ၀းသုသန္သို့ သယ္ေဆာင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/21/2014 12:00:00 PM
ရန္ကုန္-ဧျပီ၂၁
ယေန့နံနက္က ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ NLD ပါတီမွသတင္းစာဆရာၾကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္စ်ာပနကို သံုးရက္ထားမည္ဟုသိရျပီး အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္အလက္ကို NLD ဦးတင္ဦးမွထုတ္ျပန္ေပးသြားမညိ္ဟုသိရသည္။
ယခုဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ရုပ္အေလာင္းကို ရန္ကုန္ေဆးရံုၾ႕ကီးေရခဲတိုက္မွ ေရေ၀းသုသန္သို့ သယ္ေဆာင္သြားျပီျဖစ္သည္။ဓါတ္ပံု-ဖိုးလျပည့္

Popular Myanmar News Journal