အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖတ္ဖို ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/28/2014 08:44:00 AMဘုရားရွင္ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မလႅိကာမိဖုရားက ဘုရားရွင္ထံကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ သင့္ေတာ္ရာက ထုိင္ရင္း လက္အုပ္ခ်ီမုိး ရွိခိုးျပီး ျပႆနာေလးခ်က္ကုိ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။

ရုပ္ဆုိး ဆင္းရဲ
—————–

၁။ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ဒိေလာကမွာ အမ်ိဳးသမီးအခိ်ဳ႔က အဆင္းမလွပါ၊ အရုပ္ဆုိး အက်ဥ္းတန္လွပါတယ္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွပါတယ္၊ ပစၥည္းဥစၥာလဲမရွိ၊ အသုံးအေဆာင္လဲမရွိ၊ ႀသဇာအာဏာလဲမရွိပါ၊ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအေထာက္ပ႔ံေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ေနရပါသလဲ။

၁။မလႅိကာ! ဒီေလာကမွာ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႔က ေဒါသၾကီးတယ္၊ စိတ္ပင္ပန္းမူမ်ားတယ္၊ နည္းနည္းကေလး အေျပာခံရရုံနဲ႔ စိတ္ခုတတ္တယ္၊ စိတ္ဆုိးတတ္တယ္၊ စိတ္ျမန္တယ္၊ ရနျ္ငိဳးထားတတ္တယ္၊ သိသိသာသာအမ်က္ထြက္လာတတ္တယ္၊ မေက်မခ်မ္းျဖစ္လာတတ္တယ္။

အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက ရဟန္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔အား ထမင္း၊ အေဖ်ာ္၊အ၀တ္၊ဖိနပ္၊ ပန္း၊န႔႔ံသာ၊ နံ႔သာေပ်ာင္း၊ အိပ္ရာ၊ေနရာ၊ မီးထြန္းစရာဆီဆိုတဲ့ ဒါန၀တၳဳဆယ္ခုထဲက ဘာတစ္ခုကုိမွ် မေပးလွဴဘူး၊ ျပီးေတာ့ ျငဴစူတဲ့စိတ္
(ကုိယ့္ထက္သာမနာလိုတဲ့စိတ္)မ်ားေနတယ္၊ သူမ်ားလာဘ္ရတာ၊အရုိအေသခံရတာ၊အေလးျပဳခံရတာ၊ ျမတ္နိုးခံရတာ၊ ရွိခုိးခံရတာ၊ အပူေဇာ္ခံရတာကုိ ျငဴစူေနတယ္(မနာလိုမရူစိတ္ျဖစ္ေနတယ္) စိတ္ျပစ္မွားေနတယ္၊ မနာလုိမရူစိတ္အက်ိတ္အခဲျဖစ္ေနတယ္။

အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက အဲဒီဘ၀က စုေတလို႔ ဒီလူ႔ဘုံကုိ ေရာက္လာခဲ့ရင္ ျဖစ္ရာဘ၀မွာ အဆင္းမလွ၊ အရုပ္ဆုိးအက်ဥ္းတန္ျပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးရေတာ့တယ္၊ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းလဲမရွိ၊ အသုံးအေဆာင္လဲမရွိ၊ ႀသဇာအာဏာအရွိန္အ၀ါလဲ မရွိနုိင္ေတာ့ဘူး။ မလႅိကာ ဒီလို အေၾကာင္းအေထာက္အပ႔ံေၾကာင့္ ဒီေလာကမွာ အခ်ိဳ႔အမ်ိဳးသမီးက အဆင္းမလွ အရုပ္ဆုိးအက်ည္းတန္ျပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးပစၥည္းဥစၥာလဲမရွိ၊အသုံးအေဆာင္လဲ မရွိ၊ ႀသဇာအာဏာလဲမရွိဘဲ ျဖစ္ေနရေတာ့တာပဲ။

ရုပ္ဆုိး ခ်မ္းသာ
—————-

၂။ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား အခ်ိဳ႔ အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ အဆင္းမလွ၊ အရုပ္ဆုိးအက်ည္းတန္ေပမဲ့ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ပါတယ္၊ အသုံးအေဆာင္လဲေပါမ်ားပါတယ္၊ ႀသဇာအာဏာလဲရွိပါတယ္၊ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအေထာက္အပ႔ံေၾကာင္႔ ဒီလိုျဖစ္ရပါသလဲ။

၂။မလႅိကာ! ဒီေလာကမွာ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႔က ေဒါသၾကီးတယ္၊ စိတ္ပင္ပန္းမူမ်ားတယ္၊ နည္းနည္းကေလး အေျပာခံရရုံနဲ႔ စိတ္ခုတတ္တယ္၊စိတ္ဆုိးတတ္တယ္၊ စိတ္ျမန္တယ္၊ရန္ျငိဳးထားတတ္တယ္၊ သိသိသာသာ အမ်က္ထြက္လာတတ္တယ္၊ေဒါသထြက္လာတတ္တယ္၊ မေက်မခ်မ္းျဖစ္လာတတ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက အလွဴဒါနကိုေတာ့ ေပးလွူတတ္တယ္၊ ျငဴစူစိတ္(မနာလုိစိတ္)မ်ိဳးမရွိ၊ သူတစ္ပါးလာဘ္ရတာ၊ အေလးျပဳခံရတာ၊ ျမတ္နိုးခံရတာ၊ ရွိခုိးခံရတာ၊ အပူေဇာ္ခံရတာေတြကုိ မျငဴစူ(လုိလားနွစ္သက္တယ္)စိတ္မျပစ္မွား၊ မနာလိုမရူစိတ္ အက်ိတ္အခဲ မျဖစ္ေခ်။

အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက အဲဒီဘ၀က စုေတလို႔ ဒီလူ႔ဘုံကုိ ေရာက္လာခဲ့ရင္ ျဖစ္ရာဘ၀မွာ အဆင္းမလွ၊ အရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ေပမယ့္ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တယ္၊အသုံးအေဆာင္ေပါမ်ားတယ္၊ ႀသဇာအာဏာလဲ ရွိလာရပါေတာ့တယ္။ မလႅိကာ ဒီလိုအေၾကာင္းအေထာက္အပ႔ံေၾကာင့္ ဒီေလာကမွာ အခ်ိဳ႔အမ်ိဳးသမီးက အဆင္းမလွ၊အရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ေပမဲ့ ပစၥည္းဥစၥာခ်မ္းသာၾကြယ္၀တယ္၊အသုံးအေဆာင္ ေပါမ်ားတယ္၊ႀသဇာအာဏာလဲရွိလာရေတာ့တာပဲ။

ရုပ္ေခ်ာ ဆင္းရဲ
—————-

၃။ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား! အခ်ိဳ႔အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ ရုပ္ေခ်ာပါတယ္၊ အဆင္းလွပါတယ္၊ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္အလြန္ေျပျပစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွပါတယ္၊ ပစၥည္းဥစၥာလဲ မရွိ၊ အသုံးအေဆာင္လဲမရွိ၊ ႀသဇာအာဏာလဲမရွိပါ၊ ဘယ္လုိအေၾကာင္းအေထာက္အပ႔ံေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရပါသလဲ။

၃။ မလႅိကာ! ဒီေလာကမွာ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႔က ေဒါသမၾကီး၊ စိတ္ပင္ပန္းမူ(စိတ္မေက်နပ္မူ)မမ်ား၊ အမ်ားအျပား အေျပာခံရေပမဲ့ စိတ္မခုတတ္၊ စိတ္မျမန္တတ္၊ စိတ္မဆုိးတတ္၊ ရန္ျငိဳးမထားတတ္၊ သိသိသာသာ ေပၚေပၚလြင္လြင္ အမ်က္မထြက္တတ္၊ မေက်မခ်မ္းမျဖစ္တတ္။

အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက အလွဴဒါနကိုေတာ့ မေပးလွဴ၊
ျငဴစူစိတ္ကမ်ားေနတယ္၊ သူမ်ားလာဘ္ရတာ၊
အရုိအေသခံရတာ၊ အေလးျပဳခံရတာ၊
ျမတ္နုိးခံရတာ၊ ရွိခုိးခံရတာ၊
အပူေဇာ္ခံရတာေတြကုိ ျငဴစူေနတယ္၊
စိတ္ျပစ္မွားေနတယ္၊ မနာလုိမရူစိတ္ အက်ိတ္အခဲျဖစ္ေနတယ္။

အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက အဲဒီဘ၀က စုေတလို႔ ဒီလူ႔ျပည္ကုိ ေရာက္လာခဲ့ရင္ ျဖစ္ရာဘ၀မွာ
ရုပ္ေခ်ာတယ္၊ အဆင္းလွတယ္၊
ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္ ေျပျပစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတယ္၊ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းဥစၥာ မရွိ၊ အသုံးအေဆာင္လဲ မရွိ၊ ႀသဇာအာဏာအရွိန္အ၀ါလဲ မရွိေတာ့ဘူး။

မလႅိကာ ဒိလို အေၾကာင္းအေထာက္အပံ႔ေၾကာင့္ ဒီေလာကမွာ အခ်ိဳ႔အမ်ိဳးသမီးက ရုပ္ေခ်ာရတယ္၊ အဆင္းလွရတယ္၊ ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္ေျပျပစ္ရတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးရတယ္၊ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းဥစၥာလဲမရွိ၊ အသုံးအေဆာင္လဲ မရွိတဲ့အျပင္ ႀသဇာအာဏာအရွိအ၀ါ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနရေတာ့တာပဲ။

ရုပ္ေခ်ာ ခ်မ္းသာ
——————-

၄။ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား! အခ်ိဳ႔ အမ်ိဳးသမီးကေတာ့
ရုပ္လဲေခ်ာပါတယ္၊ အဆင္းလဲလွပါတယ္၊
ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္လဲ အလြန္ေျပျပစ္ပါတယ္၊
ပစၥည္းဥစၥာလဲ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ပါတယ္၊
အသုံးအေဆာင္လဲ ေပါမ်ားပါတယ္၊
ႀသဇာအာဏာလဲ ရွိပါတယ္
ဘယ္လိုအေၾကာင္းအေထာက္အပ႔ံေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရပါသလဲ။

၄။မလႅိကာ! ဒီေလာကမွာ အခ်ိဳ႔အမ်ိဳးသမီးက ေဒါသမၾကီး၊ စိတ္ပင္ပန္းမူ(စိတ္မေက်နပ္မူ)မမ်ား၊ အမ်ားအျပား အေျပာခံရေပမဲ့ စိတ္မခုတတ္၊ စိတ္မဆုိးတတ္၊ စိတ္မျမန္တတ္၊ ရန္ျငိဳးမထားတတ္၊ သိသိသာသာ အမ်က္မထြက္တတ္ ေဒါသမထြက္တတ္၊
မေက်မခ်မ္း မျဖစ္တတ္။

အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက အလွဴဒါနကုိလဲ ေပးလွဴတယ္၊
ျငဴစူတဲ့စိတ္မရွိ၊ သူတစ္ပါးလာဘ္ရတာ၊ အရုိအေသခံရတာ၊ အေလးျပဳခံရတာ၊ ျမတ္နုိးခံရတာ၊ ရွိခုိးခံရတာ၊
အပူေဇာ္ခံရတာေတြကုိ မျငဴစူ၊ စိတ္မျပစ္မွား၊
မနာလို မရူစိတ္ အက်ိတ္အခဲ ျဖစ္မေန။

မလႅိကာ အခ်ိဳ႔အမ်ိဳးသမီးက အဲဒီဘ၀က စုေတလို႔ ဒီလူ႔ျပည္ကုိ ေရာက္လာခဲ့ရင္ ျဖစ္ရာဘ၀မွာ
ရုပ္ေခ်ာမယ္၊ အဆင္းလွတယ္၊
ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္ေျပျပစ္တယ္၊ပစၥည္းဥစၥာလဲ
ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တယ္၊ အသုံးအေဆာင္လဲ ေပါမ်ားတယ္၊
ႀသဇာအာဏာလဲ ရွိလာရေတာ့တယ္။

မလႅိကာ ဒီလိုအေၾကာင္းအေထာက္အပ႔ံေၾကာင့္
ဒီေလာကမွာ အခ်ိဳ႔အမ်ိဳးသမီးက ရုပ္ေခ်ာရတယ္၊
အဆင္းလွရတယ္၊ ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္ ေျပျပစ္ရတယ္၊
ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ရတယ္၊ အသုံးအေဆာင္လဲ
ေပါမ်ားရတယ္၊ ႀသဇာအာဏာ အရွိအ၀ါလဲ ရွိလာရေတာ့တာပဲ။

မလႅိကာမိဖုရားၾကီးၾကည့္ရတာေတာ့ ရုပ္ဆုိးပုံေပၚမယ္။
ျမတ္စြာဘုရားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေလ်ာက္ထားတယ္။
အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္က ေရွးဘ၀က ေဒါသၾကီးသူ၊ စိတ္ပင္ပန္းမူမ်ားသူ၊ နည္းနည္းကေလး
အေျပာခံရုံနဲ့စိတ္က ခုတတ္သူ၊ စိတ္္ဆုိးတတ္သူ၊
စိတ္ျမန္သူ၊ ရန္ျငိဳးထားတတ္သူ၊ သိသိသာသာ အမ်က္ထြက္တတ္သူ၊ ေဒါသျဖစ္တတ္သူ
ျဖစ္လာခဲဟန္တူပါတယ္ဘုရား၊ ဘာျဖစ္လို့လဲဆုိေတာ့
တပည့္ေတာ္မက အဆင္းမလွ၊ အရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္မ ျဖစ္ေနလို႔ပါဘုရား။

ဒါေပမယ့္ဘုရား သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔အား ထမင္း၊
အေဖ်ာ္စသည့္ျဖင့္ေတာ့ လွဴလာခဲ့ဟန္တူပါတယ္ဘုရား၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ တပည့္ေတာ္မက ဒီဘ၀မွာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ပါတယ္ဘုရား၊ ပစၥည္းဥစၥာေပါပါတယ္ဘုရား၊ အသုံးအေဆာင္ေတြလဲေပါပါတယ္ဘုရား။
ေနာက္တစ္ခုကေလးဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မက
ေရွးဘ၀ကတုန္းက
ျငဴစူစိတ္(ကုိယ့္ထက္သာ မနာလုိစိတ္)
ကင္းခဲ့ဟန္တူပါတယ္ဘုရား။

ယခုဘ၀မွာ တပည့္ေတာ္မ တန္ခုိးအရွိန္အ၀ါၾကီးမားပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္မက ဒီနန္းေတာ္အတြင္းမွာ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကုိ အုပ္စုိးၾကီးမူးေနရပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဘုရား
တပည့္ေတာ္မ ဒီေန႔က စလို႔ ေဒါသမၾကီးသူ၊ စိတ္ပင္ပန္းမူ မမ်ားသူ ျဖစ္ပါေတာ့မယ္၊ အမ်ားၾကီးအေျပာခံရေပမဲ့ စိတ္မခုေတာ့ပါ၊ စိတ္မဆုိးေတာ့ပါ၊ စိတ္မျမန္ေတာ့ပါ၊ ရန္ျငိဳးမထားေတာ့ပါ၊

သိသိသာသာအမ်က္ထြက္မူ၊ ေဒါသျဖစ္မူ၊ မေက်မခ်မ္းျဖစ္မူကုိလဲ မျပဳေတာ့ပါဘုရား၊ ရဟန္း၊သူေတာ္ေကာင္းတုိ့အား ထမင္း၊ အေဖ်ာ္စသည့္လွဴဒါန္းဖြယ္ရာမ်ားကုိ ေပးလွဴပါမယ္ဘုရား၊
ျငဴစူစိတ္ ကင္းသူျဖစ္ပါေတာ့မယ္ ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ေလ်ာက္ထား၀န္ခံလုိက္ပါတယ္။
ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ တရားေတာ္ကုိလဲ ခ်ီးက်ဴး၊ သရဏဂုံလည္းတည္ေဆာက္ျပီး ဥပါသိကာမအျဖစ္ကုိခံယူသြားပါေတာ့တယ္။

လျပည့္၀န္း(သာစည္)

ေမတၱာျဖင့္ ေ၀မွ်သူ
အႏိႈင္းမဲ့စာတိုေပစမ်ား