အာရွတြင္ eCommerce ေစ်းကြက္ဖန္တီးရန္ Rocket Internet ႏွင့္ Ooredoo ပူးေပါင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/28/2014 03:04:00 PM


ကာတာဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ Ooredoo နွင့္စြန္႔ဦးတီထြင္ကုမၸဏီ Rocket Internet တို႔သည္ အာရွတြင္ အြန္လိုင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ရန္ပူးေပါင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ Asia Internet Holding ကိုပါကစၥတန္၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္င္ငံမ်ားတြင္ တည္ေထာင္ရန္ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အြန္လိုင္းတြင္ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ေစ်းဝယ္ယူရန္ ေငြေပးေခ်သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Ooredoo သည္ မိုဘိုင္းအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ကာ Rocket အေနျဖင့္ ၎ platform မ်ားတြင္သံုးစြဲသူမ်ား စမတ္ဖုန္းသစ္ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Rocket ကုမၸဏီသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမွ eCommerce နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၎နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အသံုးခ်လ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ရွိ Rocket ၏ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Lamudi, Pricepanda ႏွင့္ Easy Taxi အျပင္အျခား လုပ္ငန္းမ်ားစြာကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ကိုင္ေနသည္။

-စိုးထက္
Ref: TechInAsia
Internet Journal