ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု ေလးမ်ဳိး ဂ်ပန္အစိုးရ ေခၚယူ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/28/2014 12:35:00 PM


ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၇

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဆက္လက္သင္ယူလိုေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရက ၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အက်ဳံးဝင္မည့္ ပညာသင္ဆု အမ်ဳိးအစား ေလးခုကို စတင္ေခၚယူေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္သည္။

သုေတသန နယ္ပယ္၊ ဘြဲ႔ႀကဳိတန္းႏွင့္ နည္းပညာေကာလိပ္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ႏွစ္အလိုက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္တို႔က ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ သုံးႏွစ္ၾကာ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း အဆိုပါသံ႐ုံးက စုံစမ္း သိရွိရသည္။

ပညာသင္ဆု အားလုံးအတြက္ ဂ်ပန္ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ ေရးေျဖ စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘြဲ႔ႀကဳိတန္း ေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားသည္ ဂ်ပန္ဘာသာ အပါအဝင္ ဘာသာရပ္ အနည္းဆုံး သုံးခု ေျဖဆိုရန္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သုေတသန တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားက လြဲ၍ ပညာသင္ဆု သုံးခုစလုံးတြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ သုေတသန တန္းအတြက္မူ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေမြးဖြားသူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ပညာသင္ဆု တစ္မ်ဳိးခ်င္းစီအလိုက္ အေသးစိတ္သိရွိလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း (MAJA) ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

ယင္းအျပင္ ဂ်ပန္အစိုးရ ပညာသင္ဆုမ်ား အေၾကာင္းကို www.mext.go.jp တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ပညာေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈ အားနည္းေသာ္လည္း အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္၊ စီးပြားေရး ဘာသာရပ္ႏွင့္ နည္းပညာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာထားသင့္ေၾကာင္း Tip Top ပညာေရး အတိုင္ပင္ခံ ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဇာ္မင္းထြန္းက အႀကံျပဳသည္။

ယခင္က ဂ်ပန္ပညာသင္ဆုမ်ားကို အစိုးရတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနသူမ်ားသာ ေပးေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မည္သူမဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနႏွင့္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို အေျခခံ ေရးႏိုင္၊ ေျပာႏိုင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ဘာသာစကား ကြဲျပားမႈအေပၚ စိုးရိမ္စိတ္ မထားသင့္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly