လူငယ္ေဘာလံုးသမားမ်ား အသက္စတင္စစ္ေဆးေသာေန႔တြင္ အသက္လိမ္ထားသူမ်ား ေတြ႕ရိွ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/28/2014 08:59:00 AM


ေဘာလံုးကစားသမားမ်ားအသက္ မွန္ကန္မႈရိွရန္ ေကာ္မတီဖဲြ႕ၿပီးေနာက္ လူငယ္ကစား သမားမ်ားကုိ စစ္ေဆးရာတြင္ အမ်ားစုမွာ အသက္မီေသာ္လည္းသံုး၊ ေလးႏွစ္ခန္႔ေလွ်ာ့၍ လိမ္လည္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားျခင္းတုိ႔ကုိ စိစစ္ေတြ႕ရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ သတင္းရရိွသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္သည္ ‘‘ျပည္တြင္းကစားသမား မ်ား အသက္စိစစ္စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ’’ကုိ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၂၅ ရက္မွ စတင္ကာ ျမန္မာေန ရွယ္နယ္လိဂ္(MNL) ႏွင့္ MNL 2 လူငယ္ၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ အသက္ မွန္ကန္ေရးအတြက္ ကစားသမား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ မူရင္းမွတ္ပံုတင္၊ ေမြးစာရင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားကုိ စစ္မွန္မႈရိွ၊ မရိွႏွင့္ အသက္အေထာက္အထားအေသးစိတ္ကုိ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၆ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အသက္လိမ္ထားေသာ္လည္း လူငယ္ၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အသက္မီၿပီး ကစားခြင့္ရေသာ ကစားသမားမ်ား ျပန္ လည္ကစားခြင့္ ရေရးအတြက္ ေမြးသကၠရာဇ္ အမွန္အတိုင္းရိွ ေသာ မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာ ရင္းမ်ားျဖင့္ အသက္မွန္ကန္မႈ စစ္ေဆးေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီသုိ႔ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္ ခြင့္ျပဳ ထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

သိသိသာသာ လိမ္ထားၿပီး အသက္ေက်ာ္ေနေသာ ကစားသမားအခ်ိဳ႕ကုိမူ ကစားခြင့္ရေရး အတြက္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အသက္လိမ္ လည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံသယရိွေသာ ကစားသမားမ်ားကုိ ထပ္ မံစိစစ္ကာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ကာ အသက္အတိအက်ကုိ စစ္ေဆးရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း ေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကဆုိသည္။

သိသိသာသာအသက္လိမ္ထားျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္ စာရင္း/ေမြးစာရင္းမ်ားကုိ လိမ္ လည္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေသာ ကစားသမားမ်ားကုိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ က်င္းပသည့္ မည္သည့္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြတြင္မဆို ပါ၀င္ကစားခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေပ။

သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ စိစစ္ၿပီးမွ မွတ္တမ္းအရအသက္ လိမ္လည္ထားမႈ ထပ္မံေပၚေပါက္လာပါက ကစားသမားအား မည္သုိ႔ေသာ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြတြင္မဆုိ ပါ၀င္ကစားမႈ အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ ပိတ္၍ အေရးယူမည္ဟုလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

‘‘အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က အေပၚအသင္းေတြကုိေတာ့ ဘယ္လုိစစ္မလဲမသိဘူး။ ေအာက္အသင္းေတြမွာ ကစားသမားမွတ္ပံုတင္ရင္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ သတ္မွတ္တယ္လုိ႔သိရတယ္။ အဲဒီထက္ေက်ာ္ရင္ ေတာ့ အေရးယူမယ္ထင္တယ္’’ ဟု MNL 2 တြင္ ကစားေနေသာ ကစားသမားတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေန ျဖင့္ ကစားသမား အသက္မ်ား စိစစ္ရာတြင္ လူငယ္ကစားသမားမ်ား အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ ကစားေသာ MNL 2 ကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၿပီး MNL 1 မွ ကစားသမားမ်ားထက္ပို၍ စစ္ေဆးသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

Author: ခန္႔ထက္[nid:5511]
7Day Daily