လူသား ဇာတ္ျမစ္အစသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စမံုျမစ္၀ွမ္းက စတင္ခဲ့ေၾကာင္းဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/21/2014 02:36:00 PM

လူသား ဇာတ္ျမစ္အစသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စမံုျမစ္၀ွမ္းက စတင္ခဲ့ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္ပါပုံကုိ ႏွိပ္ၿပီး ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။


Pyimyanmar