ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာသည္ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ႏုိင္ေၾကာင္း ယူဆမႈမ်ားရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/21/2014 09:45:00 PMဆီးႀကိတ္ကင္ဆာသည္ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ယူဆလာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေရာဂါပိုးမႊား ကူးစက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ကင္ဆာအမ်ိဳးအစား အနည္းငယ္ ရွိေသာ္လည္း ယင္းတို႔အနက္ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာကို ယခင္က ထည့္သြင္းမထားခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ ကင္ဆာသုေတသန ဌာနမွ ပညာရွင္မ်ားက ယခုအခါ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာသည္လည္း လူအခ်င္းခ်င္း ကူးစက္ႏုိင္သည့္ ကင္ဆာမ်ိဳးႏြယ္ တစ္ခုအျဖစ္ ယူဆသင့္သည့္ အလားအလာမ်ိဳး ရွိေနေၾကာင္း ယံုၾကည္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္ကို အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ရန္မွာမူ ေစာလြန္းေနေသးေၾကာင္းလည္း ၎တို႔က ဝန္ခံခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ လူသားမ်ား၏ ဆီးႀကိတ္ဆဲလ္မ်ားကို ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္သည့္ Trichomoniasis ေရာဂါပိုးသည္ ဆီးႀကိတ္မွ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား တိုးပြားလာမႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါ သုေတသန ရလဒ္ကို အမ်ိဳးသား သိပၸံအကယ္ဒမီက ထုတ္ေဝေသာ ဂ်ာနယ္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဓာတ္ခြဲခန္း သီအိုရီမ်ားအရ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ ေရာဂါသည္ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါပိုးမ်ားႏွင့္အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳး ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု ယူဆစရာ ရွိေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အားျဖင့္မူ ယင္းအခ်က္ကို အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ Trichomoniasis ကူးစက္သူ အေရအတြက္ (၂၇၅)သန္းမွ် ရွိေနၿပီး ယင္းသည္ ဗိုင္းရပ္စ္မဆန္သည့္ သာမန္ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ဝင္ေရာက္ေသာ ပိုးမႊားတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေျခကို Trichomoniasisက အားေပးႏုိင္သည္ ဆိုသည့္တိုင္ ယင္းအေျခအေနသည္ အၿမဲတမ္း မွန္ကန္ေနသည္ဟု ယူဆႏုိင္ရန္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ အေထာက္အထား မရွိေသးေခ်။

(၂၀၀၉)ခုႏွစ္ကလည္း Trichomoniasisသည္ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသန စစ္တမ္းတစ္ခု ထြက္ေပၚခဲ့ေသးၿပီး ယင္းေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရသူ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဆီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ အႀကိတ္အဖုမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာသည္ အသက္(၇၀)အထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားၿပီး မ်ိဳးရိုးလုိက္တတ္သည့္ ကင္ဆာတစ္မ်ိဳးအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ခံထားရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Planet Myanmar Network