ထုိင္းႏွင့္မေလးရွိ လုပ္သားမ်ားအား ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးရာ တြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ညီမွ်ေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္သာ ေကာက္ခံ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/15/2014 08:18:00 PMထုိင္းႏွင့္မေလးရွားရွိ ျမန္မာေရႊ႕ ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ႏုိင္ငံကူးလက္ မွတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ညီမွ်ေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္သာ
ေကာက္ခံ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

”အရင္က ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ လုပ္ရင္ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာလုပ္လုပ္ အေမရိ ကန္ ေဒၚလာ ၁ဝဝ ေပးရတယ္။အလုပ္ သမားေတြအတြက္ အရမ္းမ်ားတာေပါ့။ အခု ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ေပး တာ ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္နဲ႔ ညီတဲ့တန္ဖိုးပဲ” ဟု အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုဝန္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ထုိင္းရွိအလုပ္သမားမ်ားကို ယခင္ က ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္သာ ထုတ္ေပးေလ့ရွိၿပီး ယခုႏွစ္မတ္လမွ စတင္ကာ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (ႏုိင္ငံ အားလုံးသို႔ သြားလာႏုိင္ခြင့္)ကို စတင္ထုတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ထုတ္ေပးရာ တြင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံကူး လက္ မွတ္ ျပဳလုပ္ေသာ တန္ဖိုး က်ပ္၂၅ဝဝဝ ႏႈန္းထားအတိုင္းညီမွ် ေသာ ထုိင္းဘတ္ေငြႏွင့္ မေလးရွားရင္း ဂစ္အတုိင္းသာေကာက္ ခံ၍ ျပဳ လုပ္ေပး ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွရဲမွဴးႀကီးဦးေက်ာ္စိုးကေျပာသည္။

”ထိုင္းက အဓိကပါေနာ္။ ေလးႏွစ္ ျပည့္ၿပီး လုပ္သားေတြကို ထုိင္းျမန္မာ အစိုးရေတြက လုပ္ေပးေနေပမယ့္ ထင္သေလာက္ေတာ့ မမ်ားလာေသးဘူး” ဟု ႏုိင္ငံကူး လက္ မွတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ လာေရာက္အသစ္ ေလွ်ာက္ ထားသူႏွင့္ သက္တမ္းတုိးသူ နည္းပါးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနမွ ဦးမ်ဳိးေအာင္ က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးရာ တြင္ မေလးရွား၌ ဇြန္လတြင္ လာ ေရာက္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ပိတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ မတ္လမွ စတင္ထုတ္ ထားေပး ၍ ေနာက္ေျခာက္ လအၾကာတြင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ပိတ္သြားမည္ျဖစ္ သည္။

အဆုိပါ ကာလအတြင္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မေလးရွားတြင္ အ သစ္ေ လွ်ာက္ ထားသူ ၁၂၈၈ ဦး၊ သက္တမ္းတုိးႏွင့္ေပ်ာက္ဆံုးေလွ်ာက္ ထားသူ ၁၄၅၃ ဦးရွိၿပီး ထုိင္းတြင္အသစ္၊ သက္တမ္းတုိးႏွင့္ ေပ်ာက္ ဆံုးေလွ်ာက္ထားသူ ၆၉၁ ဦး သာရွိ၍ ႏုိင္ငံ သားဟုတ္မဟုတ္ ျပန္လည္ စိစစ္ၿပီး စာအုပ္ထုတ္ေပးၿပီး လူဦးေရႏွစ္ဦးသာ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

”ေလးႏွစ္ျပည့္သက္တမ္းတိုးခိုင္းတာကို ထုိင္းမွာ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ေၾကာင့္ေျခာက္လမဖမ္းဘဲ လႊတ္ေပးထားတာ။
အဲဒါကို အလုပ္သမားေတြ က ေပါ့ ေပါ့ တန္တန္ေနေနၾကတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြကလည္း သူတို႔အလုပ္မပ်က္ရင္ၿပီးေရာ မလႊတ္ခ်င္ဘူး”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ပအ လုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး
ေအဂ်င္ စီအသင္း ခ်ဳပ္မွအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ထင္ေက်ာ္က ထုိင္းရွိေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္လာေရာက္ ထုတ္ယူမႈအားနည္းေနရျခင္းအေၾကာင္း အခ်က္ကို ရွင္းျပသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္လာေရာက္ထုတ္ယူၾကရန္ အားနည္းေနျခင္းအေပၚ ထုိင္းႏွင့္မ ေလးရွားရွိ သတင္းစာႏွင့္မီဒီယာအပိုင္း တြင္ အသိေပးျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ထုိင္းသို ႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျဖင့္ေစ လႊတ္ခဲ့သူပြဲ စားမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ ပို႔ ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္သားမ်ားထံသို႔ သြား ေရာက္ဆက္သြယ္ကာ အသိပညာေပး ျခင္းႏွင့္ တစ္ဖက္ရွိ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ညႇိႏႈိင္း ကာ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ေပးျခင္း မ်ားျပဳလုပ္သြားရန္ ဝန္ႀကီးဌာန ကတိုက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးရာ တြင္ အလုပ္လုပ္ၿပီးေလးႏွစ္ျပည့္ပါက မိမိ ေနထိုင္သည့္ တုိင္းျပည္သို႔ သံုးႏွစ္ျပန္ လည္ေန ထုိင္ၿပီးမွသာ ထပ္မံ၍ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးၿပီး သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ ခြင့္ရွိရာမွ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ျပည္တြင္း သို႔တစ္လျပန္ေနရၿပီး၊ တစ္ရက္အထိ အဆင့္ ဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျပည္ တြင္းသို႔ ျပန္ဝင္ရျခင္း မျပဳလုပ္ရဘဲ သက္ဆုိင္ရာနယ္စပ္ရွိ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ံုးမ်ားတြင္ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ႏြယ္ဦး
Popular Myanmar News Journal