ျမန္ေအာင္ေနျခည္ေစ်းတြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ခတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/07/2014 11:18:00 AM


ျမန္ေအာင္ ဇြန္ ၆

ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕ ေနျခည္ေစ်း ေစ်းေျမာက္လမ္း တြင္ ဇြန္ ၆ ရက္ေန႔ ေနလည္ ၁ နာရီတြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျမန္ေအာင္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔ပိုင္ေနျခည္ေစ်းရွိ ဆိုင္ခန္း ၁၃ ခန္းမွာ အမိုး သြတ္ျပား ႏွင့္ ျမွားတန္း သစ္မ်ား ျပဳတ္ထြက္ ပ်က္စီးၿပီး သြတ္ျပား ၁၂၃ ခ်ပ္ သစ္ ၀.၃၂၅ တန္ ခန္႔မွန္းတန္ဘိုး ၃.၅ သိန္းခန္႔ ဆံုးရႈံးခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။ ပ်က္စီးသြားေသာ ဆိုင္ခန္းအမိုးမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေန႔ခ်င္းၿပီး ျပင္ဆင္ေနၾကာင္း သိရွိရသည္။

MOI Webportal Myanmar