ေတာင္ကိုရီးယား မွ လူမ်ားက စိတ္ညစ္ညဴးမႈ သက္သာေစရန္ ေထာင္ထဲ၀င္ၾက

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/07/2014 11:19:00 AM


ယေန႔ေခတ္ ကုိရီးယားမ်ားသည္ စိတ္ညစ္ညဴးလာလွ်င္ စိတ္ညစ္ညဴးမႈ သက္သာေစရန္ ေထာင္ထဲ၀င္ေလ့ရိွၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ လူမ်ားကုိ လက္ခံသည့္ေနရာမွာ ေတာင္ကုိရီးယားနုိင္ငံ ေဟာင္ခၽြန္ၿမိဳ႕ရိွ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ ျဖစ္သည္။ ထုိစင္တာကုိ ၄၇ ႏွစ္အရြယ္ ေရွ႕ေနေဟာင္း တစ္ဦးက စတင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ဘ၀သည္ မိမိစိတ္တုိင္းမက် မျဖစ္သျဖင့္ အလြန္ စိတ္ညစ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေထာင္ထဲ၀င္ကာ စိတ္သက္သာရန္ လုပ္လုိခဲ့ေၾကာင္း ထုိ႔အတြက္ မိတ္ေဆြေထာင္မႈး တစ္ဦးကုိ အကူအညီေတာင္းရာ ယင္းေထာင္မႈးက လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း ကုထံဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္  ေထာင္ထဲ ေခတၱ၀င္ လုိသည္ဟု ေျပာသည္ကုိလည္း လက္မခံေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဒၚလာ  ၁၉ သန္း အကုန္က်ခံကာ ေထာင္ပံုစံ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕ေနေဟာင္း ကြန္ယြန္ဆြတ္က ေျပာျပသည္။

စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ ေထာင္ထဲ၀င္လာသူမ်ားသည္ လက္ကုိင္ဖုန္းႏွင့္ အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေထာင္၀တြင္ ထားခဲ့ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အိမ္သာ၊ ေဘစင္ႏွင့္ စားပြဲအေသးစား တစ္လံုးသာရိွသည့္ အက်ဥ္းခန္းေသးေသးတြင္ တုိက္ပိတ္ေနရမည္ ျဖစ္သည္။ အစားအစာမ်ားကုိ တံခါးေပါက္ရိွ အေပါက္ငယ္မွ အထဲသုိ႔ ထည့္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေထာင္ထဲ၀င္ လာသူသည္ ထုိအက်ဥ္းခန္းငယ္ထဲတြင္ ပင္ ေနရမည္ ျဖစ္ကာ ထုိထဲတြင္ စိတ္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ေလ့က်င့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးကလည္း ေထာင္ထဲသုိ႔ ၀င္လာသူမ်ားကုိ မိမိကုိယ္ မိမိ ပုိမုိနားလည္လာေစရန္ သင္ၾကားေပးသည္။ ထုိထဲတြင္ ႏွစ္ညတာေနထုိင္ရရန္ အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၄၆ ေဒၚလာ ေပးသြင္းရသည္။ ထုိအစီအစဥ္သည္ အလြန္ေကာင္းေၾကာင္း ထုိေထာင္ထဲ၀င္ခဲ့ဖူးသူ အခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကမူ အက်ဥ္းခန္းသည္ အလြန္ သန္႔ျပန္႔လြန္းေနသည့္ အတြက္ ေထာင္ႏွင့္မတူဟု မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။

ခ်ယ္ရီ
World Myanmar News