သုတ္ရည္တြင္ ခ်ဳ႕ိယြင္းခ်က္ ရွိေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ ႏွင္႔ ေသဆံုးႏိုင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/07/2014 11:48:00 AM


သုတ္ရည္ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ကေလးမရႏုိင္တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြမွာ သက္တမ္းတုိႏုိင္တယ္လုိ႔ ေလ့လာမႈအသစ္အရ ထုတ္ေဖာ္ထားပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ကေလးမရရိွတဲ့ စံုတြဲေပါင္း ၇ ဒႆမ ၃သန္းရိွသည့္ အနက္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ အမ်ိဳးသားေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေတြ ၿမံႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းမိ်ဳးစံု ရိွေပမယ့္ သုတ္ထုတ္လုပ္တာ ဒါမွမဟုတ္ သုတ္လုပ္ငန္း ပံုမမွန္ ျဖစ္တာေတြက အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္ပါ။ မိ်ဳးရုိးဗီဇ ခ်ိဳ႕ယြင္းတာ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္တာ၊ အမ်ိဳးသား အဂၤါအတြင္း ေသြးျပန္ေၾကာေတြ ႀကီးမားေနတာနဲ႔ ကပ္ပယ္အိတ္ထဲ ေ၀ွးေစ့ မဆင္းတာလုိမ်ိဳး အပါအ၀င္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ိဳးစံုေၾကာင့္ သုတ္ပုိးထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းမွာ ပံုမမွန္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

သုတ္ရည္အတြင္း ႏွစ္မ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးထက္ပုိၿပီး ပံုမမွန္ျဖစ္ရင္ သုတ္ရည္မွာ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ မရိွသူေတြထက္ ရွစ္ႏွစ္ အတြင္း ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ နဲ႔ ေသဆံုးႏုိင္ေျခ ႏွစ္ဆပုိမ်ားပါတယ္။ ကေလးမရႏုိင္တာဟာ သူ႔မွာ ရိွတဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တာမုိ႔ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ေသဆံုးတာဟာ မ်ိဳးမေအာင္တာထက္ က်န္းမာေရး ျပႆနာေၾကာင့္ ျဖစ္တာ ပုိမ်ားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သုတ္လံုး၀မရိွတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ အေနနဲ႔ သုတ္ရည္ ပမာဏရိွတဲ့ သူေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခ ပုိမ်ားတယ္လုိ႔လည္း ထပ္မံေတြ႔ရိွခဲ့ပါတယ္။

Health Digest