ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒလိုအပ္ေနၿပီလား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/07/2014 10:54:00 AM''မေန႔ကတင္ပဲ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္လက္ထပ္ ေပါင္းသင္းတာ ငါးလေလာက္ၾကာေတာ့မွ By force နဲ႔ သူမ်ားဘာသာဝင္ျဖစ္သြားတဲ့သာဓကရွိေနပါတယ္။ စိတ္ ေတာင္မခ်မ္းသာဘူး''ဟု သူမကဆုိသည္။
တကယ္တမ္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိသည္လည္း မိမိ ဆႏၵရွိရင္ ဘယ္သူ႔ကုိမွမထိခုိက္ရင္ လုပ္ခြင့္ရွိသည္။ ဘာ သာလည္းကူးခြင့္ရွိသည္။ ေျပာင္းခြင့္ရွိသည္မွန္ေသာ္ လည္း မိမိကမလုပ္ခ်င္ပါဘဲ ဖိအားေပးလုိ႔ ကူးေျပာင္း သည္ကေတာ့ ''ႏုိင့္ထက္စီးနင္းလုပ္တာနဲ႔တူတယ္''ဟု ေဒၚ ခင္ဝုိင္းၾကည္က ေျပာသည္။

''ဆုိေတာ့ တကယ္လုိ႔သာျပ႒ာန္းႏုိင္ရင္ေတာ့ အဲဒီလုိပဋိပကၡမ်ဳိးေတြေလ်ာ့သြားၿပီး မတရားဘာသာသြတ္ သြင္းခံရတာေတြေပ်ာက္သြားမယ္''ဟု သူမကယူဆသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမ ၂၉ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ အေမ ရိကန္အေျခစုိက္လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၏ အဆိုအရေတာ့ ယခုကုိးကြယ္ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ ရာဥပေဒၾကမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။
ဘာသာေရးသည္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာ သက္ဝင္ေန ေသာေၾကာင့္ အစုိးရသည္ ဘာသာေရးကုိ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ႏုိင္ၿပီး အမ်ဳိးဘာသာ၊ လူမ်ဳိးစုတင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ ေစႏုိင္သည္ဟု ¤င္းအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လည္း လူနည္းစုဘာသာဝင္မ်ားကုိ ဖိႏွိပ္အၾကမ္းဖက္ ျခင္းကုိအားမေပးေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကလႊတ္ေတာ္အသုိင္းအဝုိင္းကုိ တုိက္ တြန္းထားသည္။
''ဒီဥပေဒကုိသာ အတည္ျပဳလုိက္မယ္ဆုိရင္ တျခား ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ဘာသာတရားေတြကုိ အျမင့္ဆံုးေစာ္ကားတာနဲ႔တူေနပါတယ္''ဟု ကခ်င္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ ေဒၚဂြန္ဂ်ာကေဝဖန္လုိက္သည္။ သူမ အေနျဖင့္ အဆုိပါဥပေဒကိုျပ႒ာန္းဖုိ႔အတြက္ ကမကထ ျပဳလုပ္ေဆာင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ ထည့္တြက္သည္။ သူတုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာတစ္ခုတည္း ကုိပဲကာကြယ္ဖုိ႔လုပ္ေနသည့္ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္ဟု ေဒၚ ဂြန္ဂ်ာက ဆုိသည္။
''တျခားႏုိင္ငံေတြမွာဆိုရင္ ေသးငယ္တဲ့ဘာသာတ ရားေတြ၊ လူမ်ဳိးစုေတြကုိ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ အကာ အကြယ္ေပးတဲ့ဥပေဒေတြပဲရွိပါတယ္။

အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ဘာသာတရားကုိကုိးကြယ္ဖုိ႔အတြက္ သက္သက္ႀကီး ဥပေဒ ထုတ္တာေတာ့မရွိဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနတယ္။''
ဘာသာကူးေျပာင္းတာကုိပဲ မွတ္ပံုတင္ေပးၿပီး ေစာင့္ ၾကည့္ေနမွာလား၊ ကုိယ့္ဘာသာတရားကုိ တကယ္သက္ ဝင္ယံုၾကည္ေအာင္လုပ္မလားဟု ေဒၚဂြန္ဂ်ာက ေမးခြန္း ထုတ္သည္။ ထိုဥပေဒေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိယ္တုိင္က ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္၏အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ စြာကုိးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ကုိ ဥပေဒတစ္ရပ္ထုတ္ၿပီး ကန္႔ သတ္သလုိျဖစ္ေနသည္ဟု သူမကယူဆသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္ အေရးေၾကညာစာတမ္း အပုိဒ္(၁၈)အရေတာ့ လူတုိင္း လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ရွိၿပီး ဆႏၵရွိပါက အ ျခားဘာသာကုိ ကူးေျပာင္းကုိးကြယ္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။
ယခုထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ကုိးကြယ္ရာဘာသာကူး ေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိေတာ့ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္အသံုးအႏႈန္း မ်ဳိးမေတြ႕ရဟု ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးပညာေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးလည္းျဖစ္၊ အီကြဲလ္လတီျမန္မာမွ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက သံုးသပ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ''ဗုဒၶဘာသာဘက္ကုိ နည္းနည္းေဇာင္း ေပးတဲ့သေဘာမ်ဳိး၊ သက္ေရာက္မႈမ်ဳိးေတာ့ရွိပါတယ္။ စာ အရမဟုတ္ေပမယ့္ ေရးသားမႈအပုိင္းအရေပါ့''ဟု သူက ဆုိသည္။ ဥပမာ-အႀကံျပဳဖုိ႔အတြက္ ဖိတ္ေခၚတဲ့ေနရာမွာ ရဟန္းရွင္လူေတြပဲဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့ တျခားဘာသာဝင္ ေတြကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပံုမရတာကုိ သတိထားမိ ပါတယ္။
လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းသည္ ဥပေဒတစ္ ရပ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ မိမိႏုိင္ငံ၏ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အ လာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္မိမိတို႔၏ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး လုိက္နာႏုိင္သည္မ်ားကုိ က်င့္သံုးရသည့္သေဘာဟု ျမန္ မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစစ္ ၿမိဳင္ကေျပာဖူးသည္။ ''လူ႔အခြင့္အေရးကုိအသံုးခ်တဲ့အခါ မွာ ကုိယ္ယံုၾကည္တာကုိတင္ျပခြင့္ရွိသလုိ သူကလဲ သူ႔ ဆႏၵရွိတာကုိ တင္ျပခြင့္ရွိတယ္။ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ပဋိ ပကၡမျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့လုိတယ္''ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္က ယံုၾကည္သည္။

''လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔သာ ကုိင္ေပါက္ေနရင္ အစၥလာမ္ မွာရွိေနတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒသေတြ၊ ခရစ္ယာန္ မွာရွိတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒသေတြ၊ ဟိႏၵဴမွာရွိေန တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒသေတြ အကုန္လံုးကုိေလ့ လာၿပီးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံကလုပ္သည့္ဥပေဒဟာ ဘာေတြျဖစ္ တယ္ဆုိတာကုိခ်ိန္ထုိးၿပီး သိပ္မတရားဘူးျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ကန္႔ကြက္ေပါ့။ လက္ခံပါတယ္။ ရမ္းသန္းၿပီးေတာ့ သံ သယန႔ဲစိတ္က ကုိယ္ခ်စ္လုိ႔၊ မုန္းလုိ႔ ကန္႔ကြက္တယ္ဆုိ တာေတာ့မေကာင္းဘူး''ဟု ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္က ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္ေနသူမ်ားကုိ အႀကံျပဳသည္။ ဥပေဒ တစ္ရပ္တြင္ေတာ့ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားဆုိ သည္က ရွိစၿမဲပဲဟု သူမကဆုိသည္။

ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းရာတြင္ နံပါတ္တစ္-တစ္သီး ပုဂၢလအခြင့္အေရး၊ နံပါတ္ႏွစ္-အစုအဖြဲ႕အလုိက္အခြင့္ အေရးႏွင့္ နံပါတ္သံုး-အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔လုိသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာဥပေဒပညာရွင္ ေဒါက္ တာ ဆလုိင္းငြန္က်ဳံးလ်န္က ေျပာဆုိဖူးသည္။
''ဒီအခ်က္သံုးခ်က္ကုိ ထည့္စဥ္းစားရင္ ဘာမွအ ျငင္းပြားစရာရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီအခ်က္သံုးခ်က္နဲ႔ ဥပ ေဒလုပ္တယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံတကာဘယ္စံေတြနဲ႔ပဲတုိင္းတုိင္း ဒါဟာ ျမန္မာ့စံပဲျဖစ္လိမ့္မယ္''ဟု ေဒါက္တာဆလုိင္းက ဆုိသည္။

ယခုအျငင္းပြားေနေသာ ကုိးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းအခန္း(၂) အရ ဘာသာ ကူးေျပာင္းလုိသူသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရ မည္။ လြတ္လပ္ေသာမိမိ၏သေဘာဆႏၵအရ ကူးေျပာင္း လုိျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ သက္ဆုိင္ရာမွတ္ပံုတင္႐ုံးသုိ႔ ဘာ သာကူးေျပာင္းလုိျခင္းအေၾကာင္းအရင္းကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ရ မည္ဟုဆုိသည္။
အခန္း(၃)အရဆုိလွ်င္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္းႏွင့္ အႏုိင္ အထက္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔သေဘာသက္ေရာက္ေသာ အေျပာအဆုိ၊ အျပဳအမူတုိ႔ကုိခံရျခင္းမရွိဘဲ မိမိဆႏၵအ ေလ်ာက္ကူးေျပာင္းျခင္းဟုတ္၊ မဟုတ္ကုိ ဘာသာကူးေျပာင္း လုိသူအား မွတ္ပံုတင္ေရးအဖြဲ႕ကစစ္ေဆးေမးျမန္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ေမးျမန္းၿပီးမွ ရက္ေပါင္း ၉ဝ ထက္မပုိေသာ ကာလသတ္မွတ္ၿပီး ကုိးကြယ္လုိေသာ ဘာသာ၏အႏွစ္ သာရ၊ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း၊ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္း၊ ပစၥည္း ခြဲေဝျခင္းဆုိင္ရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ အေမြဆက္ခံျခင္း မ်ားကုိ ေလ့လာခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာသည့္သတ္ မွတ္ရက္ မေလာက္ငလုိ႔ တုိးျမႇင့္ေတာင္းဆုိပါက ေနာက္ ထပ္ရက္ေပါင္း ၁၈ဝ ထက္မပုိေသာကာလတစ္ခုကုိ မွတ္ပံု တင္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ေပးႏုိင္သည္။
ဗုဒၶသားေတာ္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ရဟန္းျပဳခြင့္၊ ရဟန္းခံခြင့္ျပဳထားသည့္အရြယ္မွာ အသက္ ၂ဝ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၂ဝ ျပည့္ၿပီးမွသာႀကံဳေတြ႕ရမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ႏွင့္ ေလာကဓံမ်ဳိးကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိမည္။ ''ဘုရားအလုိအ တုိင္း ၂ဝ ေလာက္ကုိထားရင္ေတာ့ ပိုသင့္ေတာ္မလားလုိ႔စဥ္း စားမိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံတကာမွာက ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ရင္ မဲ ေပးပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္တဲ့အေနအထားရွိတယ္ ဆုိၿပီး လက္ခံထားေတာ့ ဒါကုိမဆန္႔က်င္ခ်င္ပါဘူး။ ကေလး အရြယ္ဆုိတာကေတာ့ အသက္ ၂ဝ ေလာက္မွ မရွိေသး ရင္ ဆင္ျခင္တုံတရားနည္းေသးတယ္''ဟု ရြာမဆရာေတာ္ ႀကီးက မိန္႔သည္။

ဘာသာကူးေျပာင္းမႈကုိ မွတ္ပံုတင္သည့္အဖြဲ႕ထဲတြင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာကြၽမ္းက်င္သည့္သူမ်ားကုိ ထည့္သြင္း ထားျခင္းမရွိတာကုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးပညာ ေပးေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက သတိျပဳမိသည္။ ဥပေဒ ၾကမ္းအရ မွတ္ပံုတင္ေပးေရးအဖြဲ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာ ေရးမွဴး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးဌာနမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ¤င္းဌာနကေရြးခ်ယ္ ေပးေသာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖႏွစ္ဦး(အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိး သမီးေရးရာအဖြဲ႕မွဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား ပါဝင္ သည္။

''သတိထားရမယ့္အခ်က္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ သာ သနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာဆုိရင္ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ပဲလုပ္ ကုိင္ေပးေနတဲ့အဖြဲ႕တစ္ခုလုိ ျမင္ေတြ႕ေနရလုိ႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာတစ္ခုတည္းကုိ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တျခားဘာသာ အခ်င္းခ်င္းကူးေျပာင္းခ်င္တယ္ဆုိရင္လဲ တျခားဘာသာ ေရးဆုိင္ရာကြၽမ္းက်င္သူေတြပါဝင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပုိေကာင္း မွာ''ဟု ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက ေထာက္ျပသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ သာ သနာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ''ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဗုဒၶ ဘာသာတစ္ခုတည္းရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားတစ္ခုတည္းကိုပဲ လုပ္ ကုိင္ေနတာ''ဟု ေဒၚဂြန္ဂ်ာက ေဝဖန္သည္။ ဘာသာတ ရားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားတြင္ ပုိၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေအာင္ လုပ္ရမည့္အစား လက္ရွိသူတို႔၏ လုပ္ေနကုိင္ေနပံုမ်ား သည္ ဘာသာတရားတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုကုိပုိကြဲေအာင္လုပ္ ေနသလိုပဲဟု ¤င္းကဆိုသည္။

''ဒါေၾကာင့္ အစုိးရရဲ႕ဘတ္ဂ်က္ကုိထုတ္ၿပီးေတာ့ လည္ပတ္တဲ့ဌာနမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူး''ဟု ေဒၚဂြန္ဂ်ာ က အႀကံဳျပဳသည္။
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ တစ္ခုပါဝင္ေနသည္ကလည္း ထူးျခားေနသည္။ ''ဘာသာ ေျပာင္းတယ္ဆုိမွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီးလဲျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အမ်ဳိးသားလဲျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါပါေနျခင္းထက္ တျခား ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ႏွံ႔စပ္ကြၽမ္းက်င္တဲ့သူပါတာက ပုိသင့္ ေတာ္ပါလိမ့္မယ္''ဟု ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက ဆုိသည္။

ဥပေဒသမားတစ္ဦးအတြက္ေတာ့ အဆုိပါဥပေဒ၏ ပုဒ္မ-၉ ပါ ''လုိအပ္သလုိေဆာင္ရြက္ၿပီး သက္ေသခံလက္ မွတ္ထုတ္ေပးႏုိင္သည္''ဆုိသည့္စကားလံုးကုိ သိပ္ဘဝင္ မက်လွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈတစ္စံု တစ္ရာဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားေစႏုိင္သည္ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦး ေဌးဦး (စိန္ဂြၽန္း)က ေထာက္ျပသည္။
''လြယ္လြယ္ေရးထားတာ။ ဒါဟာ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈကုိခြင့္ျပဳထားသလုိပဲ။ ဒါဆုိရင္ ေငြမေပးႏုိင္တဲ့၊ အား နည္းတဲ့သူေတြကခံသြားရမွာပဲ၊ အဲဒီလုိပုိက္ဆံရွိတဲ့သူေတြ နဲ႔အာဏာရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီးလုုပ္တာကုိသာ ဆင္းရဲ တဲ့သူကခံလိုက္ရမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကို အႀကီးက်ယ္ခ်ိဳးေဖာက္တာပဲ''ဟု ဆုိသည္။

မည္သုိ႔ဆုိေစ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္သာ သနာအေပၚတြင္မူတည္ၿပီးၾကည့္လွ်င္ အဆုိပါဥပေဒမ်ဳိး မျဖစ္မေနလုိအပ္ေနသည္ဟု ရြာမဆရာေတာ္ႀကီးက မိန္႔ ၾကားသည္။
''အခုခ်ိန္မွာကုိလုိအပ္ေနၿပီ။ ဒါထက္ေႏွာင္းသြား ရင္ မလြယ္ေတာ့ဘူး။ တကယ့္ကုိတာဝန္ရွိတဲ့ ကုိယ္ေတြရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာဝင္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြရွိေနတုန္း လုပ္လုိက္တာဟာ အေကာင္းဆံုးပဲ။ အခုအခ်ိန္က အခ်ိန္ ေကာင္းပါ။ ေနာက္တစ္ခ်ိန္ေတာ့ ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးျပန္ ေရာက္ဖို႔မလြယ္ေတာ့ဘူး''။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ ပုိင္းကုိၾကည့္မလား၊ ကုိယ့္ႏုိင္ငံက ရခုိင္ျပည္နယ္အေနာက္ ဖ်ားပိုင္းက ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာကုိ ၾကည့္မလား၊ ဗုဒၵဘာသာလံုးဝဆံုး႐ႈံးသြားရၿပီျဖစ္ေသာ အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလး ရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ကုိ ၾကည့္မလားဟု ဆရာေတာ္က ေမးခြန္းထုတ္သည္။

''အရင္တုန္းက ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံေတြပါ။ ဒါကုိၾကည့္ ရင္ ဒီအတုိင္းလႊတ္ထားေပးျခင္းအားျဖင့္ ၾကာေလပုိဆုိး ေလျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ကန္႔ကြက္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔လဲ ကုိယ္တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိး၊ ကုိယ့္ဘာသာကုိသာ ေစာင့္ေရွာက္ ေစခ်င္တယ္''ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။
ကုိးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းကုိ ဥပေဒတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျဖစ္ခ်ိန္မတန္ေသးဘူး ဟု လက္ခံနားလည္ထားသည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေဌးဦး(စိန္ဂြၽန္း)ကေတာ့ ယခုလုိပဲ တံုးတိတိ အႀကံျပဳ ပါသည္။

''လုပ္မယ္ဆုိရင္လဲ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ဖုိ႔လုိ တယ္။ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ႏုိင္တဲ့ေခတ္မ်ဳိးကုိလဲ ေစာင့္ ဖုိ႔လုိတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းဖို႔ မလုိေသး ပါဘူး''။ ။

Yangon Media Group