ဥေရာပ တြင္ ေလယာဥ္ပ်ံအတြင္း ၀ိုင္ဖိုင္တပ္ဆင္မူ ၂၀၁၇ အတြင္း ရရွိရန္ေမွ်ာ္မွန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/07/2014 07:13:00 PM
အေမရိကမွာေတာ႔ ေလယာဥ္ပံ်အတြင္း အင္တာနက္ အသံုးၿပဳမူ အဆင္သင္႔ ရရွိေနၿပီးနည္းတူစြာ ဥေရာပတစ္ခြင္မွာေတာ႔ ထို အမ်ိဳးအစား ဆက္သြယ္မူဟာ
မမူေလာက္ဌာတဲ႔ အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။ ထိုသို႔ အေမရိက တစ္ခြင္လံုးတြင္ ရရွိသကဲ႔သို႔ ေလယာဥ္ခရီးသြားအြန္လိုင္းရရွိေစရန္ ဥေရာပရဲ႕ က်ယ္ၿပန္႔လွတဲ႔ နက္၀ပ္ခ်ိတ္ ဆက္မူၾကီး တစ္ခု ဖန္တီးရန္အတြက္ ၾကီးမားခ႔ံညားလွတဲ႔ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ၿဗိတိသွ်ၿဂိဳလ္တုတယ္လီကြန္ၿမဴနစ္ေကရွင္ ကုမၸဏီတစ္ခုၿဖစ္တဲ႔ Inmarsat က
ေၾကၿငာခဲ႔ပါတယ္။ ထို ၿဂိဳလ္တု ကမၸဏီအေနနဲ႔ အေမရိကမွာ ေလယာဥ္၀ိုင္ဖိုင္ စီစဥ္ခဲ႔တဲ႔ GoGo ကဲ႔သို႔ တူညီတဲ႔နည္းလမ္းၿဖင္႔ Data Traffic ၾကီးတစ္ခုကို
ထိန္းခ်ဳပ္မွာ ၿဖစ္ၿပီး နက္၀က္ 4G အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ကာ ပါတနာအေနနဲ႔ ပါ၀င္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဥေရာပနဲ႔ထိုကုမၸဏီနာမည္ႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ေခၚဆိုထားတဲ႔ Europasat
ဆိုတဲ႔နာမည္ၿဖင္႔ အသစ္တည္ေဆာက္ထားတဲ႔ ၿဂိဳလ္တုကို နာမည္ေပးမွာ ၿဖစ္ၿပီး မတူညီတဲ႔ ဆဲလ္တာ၀ါတိုင္ေတြနဲ႔အတူ ေလယာဥၤတစ္စင္းနဲ႔ တစ္စင္း
ဆက္သြယ္မူလိုင္းေတြ ေကာင္းမြန္တည္ၿငိမ္ေအာင္ ၿပဳလုပ္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Aung Heine ...

Smart Pro Journal