တြံေတးျမိဳ႔နယ္မွ ျမိဳ႕ နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လဘ္စားမႈ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/07/2014 12:19:00 PM


တြံေတးျမိဳ႕   နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  ဦးသန္းေဇာ္ဟန္ သည္ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္  (-စီ  ) CS 2-A   အတြက္ ယစ္မ်ိဳးခြန္ကို ေကာက္ခံရာတြင္ သတ္မွတ္ ေၾကး  က်ပ္ ငါးေသာင္း ေကာက္ခံရမည့္  အစား
  ယစ္မ်ိဳးခြန္ အတြက္  ေငြက်ပ္ ခုႏွစ္ေသာင္း ကို ေတာင္းခံပါသည္။

ပိုေကာက္ခံ သည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလက္ေအာက္မွ ယစ္မ်ိဳးဌာန ကိုကိုင္ေသာ စာေရး ကိုသိန္းေထြး   တြံေတးျမိဳ႕  မေဗဒါ  ၂  လမ္း ေန သူမွ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကိုသိန္းေထြးမွာ  ဦးသန္းေဇာ္ဟန္  လက္ေအာက္မွ ဝန္ထမ္း တစ္ေယာပ္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ကိစၥအား  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  ဦးသန္းေဇာ္ဟန္  သို႔  Than Zaw Han  Facebook  account  မွ တစ္ဆင့္  ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားေသာ္လည္း  စီစစ္ေနဆဲပါ   ဆိုတဲ႔ စာေလး တစ္ေၾကာင္းပဲ ျပန္လာျပွီး  ယေန႔အထိ မည္သည့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကိုမွ  အေရးယူသည္ကို မေတြ႔ရသည္မွာ  မႏွစ္က တည္းက ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ဆိုလ်ွင္ တစ္ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ပါျပွီ။ ယခု ႏွစ္တြင္  ပိုမေတာင္း ေတာ့ဘူးဟု အသံၾကားေသာ္လည္း ယခု  ေပးသြင္းလိုက္ရေငြမွာ  ေငြက်ပ္ ခုႏွစ္ေသာင္း တိတိျဖစ္ပါသည္။ မႏွစ္က  ၆၇၀၀၀  က်ပ္ တိတိေပးသြင္းရပါသည္။ သတ္မွတ္ေၾကးမွ  ငါးေသာင္း တိတိ ျဖစ္ပါသည္။ လိုင္စင္ တစ္ခုကို ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေသာင္း တိတိ ပိုေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ျမိဳ႕ နယ္ လံုး ရွိလိုင္စင္ အေရအတြက္မွာ  ၁၇၀  ခန္႔ရွိပါသည္။ အတိအက် ေတာ့ မသိရပါ  အနည္းငယ္  လြဲေခ်ာ္နိုင္ပါသည္  လိုင္စင္ အေရအတြက္ မွာ။  ခန္႔မွန္းေငြက်ပ္   ၃၄  သိန္းခန္႔ ပိုေတာင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ယစ္မ်ိဳးခြန္ အတြက္ ခရိုင္ကို သြင္းရေသာေငြမွာ  ငါးေသာင္း တိတိ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု လို ႏွစ္တိုင္း ေငြပိုေတာင္းခံေနမႈမွာ  မည္သူ႔မွာ တာဝန္ ရွိပါသလဲ။ ပိုေကာက္ တဲ႔ ယစ္မ်ိဳး ဆိုင္ရာစာေရး  ကိုသိန္းေထြး မွာ အျပစ္ရွိပါသလား။ ပိုေတာင္း ေနတာကို သိသိရက္နဲ႔ အေရးမယူဘဲ  ဒီအတိုင္းလႊတ္ေပးထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွာ တာဝန္ရွိပါသလား။ သူ႔အတြက္  မရဘဲ နဲ႔  လက္ပိုက္ၾကည့္မေန ဟု ထင္ပါသည္။ အဆိုပါ လဘ္စားမႈ တြင္ မည္သူက တာဝန္ အရွိဆံုးျဖစ္ပါသလဲ  ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျဖရွင္းေပးေစခ်င္ပါသည္။ွအထက္ပါအေၾကာင္းအရာမွာ Ygn News သုိ႔ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္မွ ေပးပုိ႔လာေသာ တုိင္စာျဖစ္ပါသည္။
Ygn News မွ တင္ဆက္သည္။