ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုးသူေဌးႀကီး ၁၀ ဦး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/07/2014 10:49:00 AMေနာက္ဆံုးေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းအရ ကမၻာ့ ထိပ္တန္းအခ်မ္းသာဆံုး သူေဌးႀကီးဆယ္ဦးတြင္ မိုက္က႐ုိေဆာ့ဖ္ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္သူ ဘီလ္ဂိတ္သည္ ကန္ေဒၚလာ ၇၈ ဒသမ ၅ ဘီလီယံျဖင့္ အခ်မ္းသာဆုံး စာရင္း၀င္ေနၿပီး ကမၻာ့ အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ား စာရင္းကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

၁။ ဘီလ္ဂိတ္


မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္သူ ဘီလ္ဂိတ္သည္ ကန္ေဒၚလာ ၇၈ ဒသမ ၅ ဘီလီယံျဖင့္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုးျဖစ္သည္။ အသက္(၅၇)ႏွစ္ရွိၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သည္။ ဘီလ္ဂိတ္သည္ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္႐ံုသာမက အရက္ေရာဆံုးသူလည္း ျဖစ္သည္။ ပိုလီယုိႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ပင္ ၎ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူတို႔ တည္ေထာင္ထားေသာ ဘီလ္ႏွင့္ မလင္ဒါဂိတ္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွတစ္ဆင့္ ကန္ေဒၚလာ ၂၈ ဘီလီယံ သံုးစြဲခဲ့သည္။

၂။ ကားလို႔စ္စလင္း


ကားလို႔စ္စလင္းဟီလူးသည္ အသက္(၇၃)ႏွစ္အရြယ္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး ကန္ေဒၚလာ ၆၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ခ်မ္းသာသည္။ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၿပီး ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ဘီလ္ဂိတ္ကို ေလးႏွစ္တာ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ဖူးသည္။

၃။ ဝါရင္းဘတ္ဖက္


အသက္(၈၂)ႏွစ္အရြယ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဝါရင္းဘတ္ဖက္သည္ ကန္ေဒၚလာ ၅၇ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ခ်မ္းသာသည္။ ၎ကို Berkshire Hathaway ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ ရည္ၫႊန္းသည္။ အသက္ (၁၁)ႏွစ္အရြယ္တြင္ စေတာ့ရွယ္ယာ စတင္ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ဘီလ္ဂိတ္ႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးၿပီး လွဴဒါန္းမႈမ်ားတြင္ အရက္ေရာဆံုးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

၄။ အမန္စီယိုေအာ္ေတဂါ


ကမၻာ့စတုတၳအခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ ေအာ္ေတဂါသည္ အသက္ (၇၇)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ကာ ကန္ေဒၚလာ ၅၄ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ခ်မ္းသာသည္။ အခ်မ္းသာဆံုးမိသားစု ေနာက္ခံႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ အခ်မ္းသာဆံုးလည္းျဖစ္ကာ ဇနီးေဟာင္းမွာလည္း ကြယ္လြန္သည့္အခ်ိန္အထိ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ အခ်မ္းသာဆံုးအမ်ဳိးသမီး ျဖစ္သည္။

၅။ အင္ဂဗာကမ္းပရက္


ကမၻာ့အႀကီးဆံုး အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂကုမၸဏီ IKEA ကို တည္ေထာင္သူ ကမ္းပရက္သည္ ကန္ေဒၚလာ ၄၉ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ ခ်မ္းသာသည္။ အသက္ (၈၇)ခုႏွစ္အရြယ္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသားသည္ မၾကာမီက ကုမၸဏီဥကၠ႒ရာထူးကို အငယ္ဆံုးသားအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။

၆။ ခ်ားလ္စ္ေကာ့ခ်္


Koch စက္မႈလုပ္ငန္း၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္သည္ ကန္ေဒၚလာ ၄၄ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ခ်မ္းသာၿပီး အသက္ (၇၇) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ညီျဖစ္သူ ေဒးဗစ္ေကာ့ခ်္ႏွင့္ ညီတူညီမွ်ခ်မ္းသာသူျဖစ္သည္။

၇။ ေဒးဗစ္ေကာ့ခ်္


Koch စက္မႈလုပ္ငန္း၏ ဒုတိယအမႈေဆာင္ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။ အစ္ကိုျဖစ္သူထက္ ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပိုမိုပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အသက္မွာလည္း (၇၇)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

၈။ လယ္ရီအယ္လစ္ဆင္


ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာကုမၸဏီ Oracle ကို တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ အသက္ (၆၉) ႏွစ္အရြယ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး ကန္ေဒၚလာ ၃၉ ဘီလီယံ ခ်မ္းသာသည္။

၉။ ခရစၥတီေဝါလ္တန္


အေမရိကန္ လက္လီေစ်းကြက္ ကုမၸဏီႀကီး Wall-Mart သူေဌးႀကီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ေလယာဥ္ပ်က္က် ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ က်န္ရစ္သူမုဆိုးမ ခရစၥတီေဝါလ္တန္သည္ ေဝါလ္မက္ရွယ္ယာ ၁၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ကန္ေဒၚလာ ၃၅ ဘီလီယံ ခ်မ္းသာသည္။

၁၀။ ဂ်င္မ္ေဝါလ္တန္


ဂ်င္မ္ေဝါလ္တန္သည္ Arvest Bank အုပ္စု၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ ကန္ေဒၚလာ ၃၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ ခ်မ္းသာၿပီး ေဝါလ္မက္မွ မစၥစ္ခရစၥတီႏွင့္ မတ္ေတာ္စပ္သည္။ ေဝါလ္မက္ရွယ္ယာအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္သည္။

_The Countries
7day daily