အၾကမ္းဖက္မႈကိုကာကြယ္ရန္ မ်ဳိးေစာင္႕ဥပေဒကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဟု ႏိုင္ငံတကာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင္႕ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္၏ေၾကညာခ်က္ကို ဦးဝီရသူတံု့ျပန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/16/2014 07:52:00 PM


ရဲလင္းထက္ ၊ ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၃

အၾကမ္းဖက္မႈကို ကာ ကြယ္ရန္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ မညီဟု ဆိုလာပါက ေထာက္ျပရန္ အမ်ဳိးဘာသာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ဆရာ ေတာ္ဦးဝီရသူက ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၏ ေၾက ညာခ်က္ကို တံု႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

အမ်ဳိးဘာသာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး မွ ဦးဝီရသူက ''ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထု ရဲ႕ လိုလားေတာင္းဆိုတာကို ခုလိုဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုခြင့္မရွိသလို လူ႔အ ခြင့္အေရးနဲ႔မညီဘူးဆိုရင္ ထုတ္ျပပါ။ လူ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ညီေအာင္ လုပ္ေပးပါလို႔ ေျပာ ခ်င္တယ္။ ဒီဥပေဒေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္မယ္ဆိုတာကို လက္မခံပါဘူး။ ဘာသာ ေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြမျဖစ္ေအာင္ ခုလို လုပ္ေဆာင္တာပါ''ဟု ဖလားဝါးနယူးစ္ဂ်ာ နယ္သို႔ မိန္႔ၾကားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ တကာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၏ ဇြန္ ၁၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ သည့္ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာအစိုးရက တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း သည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ ၿပီး လူနည္းစုမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၌ ေရးဆြဲေနသည့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မြတ္စလင္အ ပါအဝင္၊ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ အျခားလူနည္းစု ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရ မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဦးတည္ေစေၾကာင္း ႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္လည္း အဆိုပါအ ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိ သည္။

ျမန္မာအစိုးရက ေမ ၂၇ ရက္ တြင္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒမူၾကမ္းကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ဘာသာကူးေျပာင္းလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ အ စိုးရမွဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကို တင္ျပရမည္ျဖစ္ကာ မိမိတို႔၏ကိုးကြယ္ ယံု ၾကည္မႈအတြက္ အစိုးရက ဝင္ေရာက္ဆံုး ျဖတ္သူေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း အ ဆိုပါေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။

ဇြန္ ၁၂ ရက္က အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(အထက္ ျမန္မာျပည္)က အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကို ကန္႔ ကြက္ေနသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ညီၫြတ္ေစရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္ ပူး ေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ တ ရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးေကာ္မတီ႐ံုးတြင္ ဇြန္ ၁၁ ရက္က ေကာ္ မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္ ကန္႔ကြက္ေနသည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာ ထား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Flower News Journal | အတဲြ(၁၀) အမွတ္(၂၃)
==========================================

Yangon Media Group | #YangonTimesJournal | #FlowerNewsJournal