တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္လွ်င္ ေက်ာင္းထုတ္မည္တဲ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/16/2014 06:36:00 AM
သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ ႀကီးဌာနေအာက္ရိွ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္၊ သိပၸံႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား တြင္ ပညာသင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏုိင္ငံေရး ဆူပူလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ပါ၀င္ပါက ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ခံ ရမည္ဟု သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ ႀကီးဌာန၊ စက္မႈႏွင့္ သက္ေမြး ပညာဦးစီးဌာနက ဇြန္လ ၉ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

( သူေတာ္ၾကီး )