ေမးပါရေစ - ဟာသ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/16/2014 06:11:00 PM


လူငယ္တစ္ေယာက္သည္ ေဘာလုံးအကယ္ဒမီေက်ာင္းကို၀င္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည္။
အကယ္ဒမီေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက သူ႔ကို ေမးသည္။
“ဆုိၾကပါစုိ႔ မင္းဟာ ေဘာလုံးကြင္းထဲမွာရွိေနမယ္။  ေရွ႕မွာ
ၿပိဳင္ဘက္အသင္းက လူတစ္ေယာက္ကိုေတြ႔တယ္။ မင္း ဘာလုပ္မလဲ”
“ေဘာလုံးကို သူ မကန္ႏိုင္ေအာင္ တအားႀကံဳးကန္ပစ္လိုက္ပါမယ္”
“မွန္တယ္ ၊ ေနာက္အေျခအေနတစ္ခု၊ မင္းဟာ ေဘာလုံးကြင္းထဲမွာဆိုပါစို႔။
ေရွ႕မွာ ၿပိဳင္ဘက္အသင္းက လူတစ္ေယာက္၊ ဘယ္ဘက္နဲ႔ ညာဘက္မွာလည္း
တစ္ဖက္အသင္းက လူတစ္ေယာက္စီရွိေနတယ္။ မင္း ဘာလုပ္မလဲ”
“ေဘာလုံးကို အေ၀းႀကီးေရာက္ေအာင္ ကန္ထုတ္ပစ္လိုက္ပါမယ္”
“ဟုတ္ၿပီကြယ္။ ေနာက္ အေျခအေနတစ္မ်ဳိး၊ မင္းက ေဘာလုံးကြင္းထဲမွာ၊ ေရွ႕မွာ
ၿပိဳင္ဘက္အသင္းက လူသံုးေယာက္၊ ဘယ္ဘက္နဲ႔ ညာဘက္မွာလည္း လူသံုးေယာက္စီ၊
ဒီၾကားထဲ သူတို႔အသင္းရဲ႕နည္းျပျဖစ္သူက မင္းဆီဦးတည္လာေနတယ္။ မင္း
ဘာလုပ္မလဲ”
“ေဘာလုံး မကစားေတာ့ဘဲ ျပန္သိမ္းလာမွာေပါ့ ”
“မွန္တယ္။ ကိုင္း ၊ ေနာက္အေျခအေနတစ္မ်ဳိးကို စဥ္းစားၾကည့္။ မင္းဟာ
ေဘာလုံးကြင္းထဲမွာရွိေနတယ္။ေရွ႕မွာၿပိဳင္ဘက္ အသင္းသားေတြ
အားလုံးရွိေနတယ္၊ ဘယ္နဲ႔ ညာဘက္မွာလဲ တစ္ဖက္အသင္းရဲ႕ အရံကစားသမားေတြ
ေစာင့္ေနတယ္ ဆိုပါစို႔၊ မင္း ဘာလုပ္မလဲ”
လူငယ္ကအံႀကိတ္ၿပီး ေျပာလိုက္သည္။
“ေမးခြန္း တစ္ခု ေမးလို႔ရမလား”
“ေမးႏုိင္ပါတယ္”
“အခုကစားမယ့္ေဘာလုံးအသင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ထဲ ရွိတာလားဗ် ဟင္”

ရဲစတိုင္း
The Myanma Age