ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေနေသာေယာက်ၤားအေႀကာင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/16/2014 03:02:00 PM၁။တရား(အမွန္)ကိုလိုလားေတာင္.တာသူသည္ ႀကီးပြားရ၏။တရား(အမွန္)ကို မလိုလားမုန္းထားသူသည္ပ်က္စီးရ၏။

၂။ထိုသူသည္ သူယုတ္မာကို ျမတ္ႏိူုး၏။သူေတာ္ေကာင္းတို.ကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိူးမွဳမျပဳ။သူယုတ္မာတို.၏တရားကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိူး၏။ထိုသံုးမ်ိဳး
သည္ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေႀကာင္းတည္း။

၃။အိပ္စက္ငိုက္မ်ဥ္းေလ.ရွိ ၏။အေပါင္းအေဖာ္ ေမြ.ေလ်ာ္၏။ စကားေျပာမွဳမွာေမြ.ေလ်ာ္၏။ႏိူ္းႀကားထႀကြမွဳမရွိ ပ်င္းရိ၏။လ်င္စြာ ေဒါသ ထြက္ေလ.ရွိ၏။

၄။အႀကင္သူသည္ အိုမင္းေသာ အမိအဘတို.ကို လုပ္ေကြ်းႏူိင္စြမ္းသူျဖစ္ပါလ်က္ မလုပ္ေကြ်းမျပဳစုေလ။ထိုသူ၏ မလုပ္ေကြ်းမျပဳစုျခင္း
သည္ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေႀကာင္းတည္း။

၅။အႀကင္သူသည္ သမဏကိုလည္းေကာင္း၊ျဗဟၼဏကိုလည္းေကာင္း ၊သူေတာင္းစားမ်ားကိုလည္းေကာင္း ဖိတ္ႀကားထားျပီးျဖစ္လ်က္
လိမ္လည္ေျပာဆိုျဖင္းျဖင္. လွည္.ပတ္၏။ ထိုသူ၏ လွည္.ပတ္ျခင္းသည္ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေႀကာင္းတည္း။

၆။အႀကင္သူသည္ ခ်မ္းသာျခင္း ရွိပါလ်က္ ေကာင္းျမတ္ေသာ စားဖြယ္တို.ကို တစ္ေယာက္တည္း စားသံုး၏။ ထိုသူ၏ စားသံုးျခင္းသည္
ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေႀကာင္းတည္း။

၇။အႀကင္သူသည္ အမ်ိဳးမာန္ခက္ထန္၏။ဥစၥာမာန္ ခက္ထန္၏။အႏြယ္မာန္ခက္ထန္၏။မိမိ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း မထီမဲ.ျမင္ျပဳ၏။ထိုအ
ေႀကာင္းေလးမ်ိဳးသည္ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေႀကာင္းတည္း။

၈။အႀကင္သူသည္ မိန္းမက်ဴး၊ ေသေသာက္ႀကဴး၊ ေလာင္းကစားႀကဴးသည္ျဖစ္၍ ရတိုင္းေသာ ဥစၥာကိုဖ်က္ဆီး၏။ထုိသူ၏ အေႀကာင္းသံုးမ်ိဳး
သည္ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေႀကာင္းတည္း။

၉။အႀကင္သူသည္မိမိမယားျဖင္.မေရာင္.ရဲဘဲ ျပည္.တန္ဆာမတို.ႏွင္.ျပစ္မွား၏။သူတစ္ပါး မယားတို.ႏွင္.ျပစ္မွား၏။ထုိသူ၏ အေႀကာင္းႏွစ္မ်ိဳးသည္ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေႀကာင္းတည္း။

၁၀။အရြယ္လြန္ျပီးေသာေယာက်ာၤးသည္မိန္းမငယ္ကိုအိမ္သူျပဳလုပ္၏။ထိုမိန္မငယ္အား ေယာက်ားၤတပါးအတြက္ စိတ္မခ်ႏိူင္ေသာ
ေႀကာင္. မအိပ္ႏိူင္၊ မစားႏိူင္ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေႀကာင္းတည္း။

၁၁။အႀကင္သူသည္ အစားအစာတို.ကို မက္ေမာေသာ၊ ဥစၥာကို ဖရိုဖရဲျပဳတတ္ေသာ သူကို အိမ္ေထာင္ထိန္းအရာ ထား၏။ထိုသူ၏ ထိုအ
ေႀကာင္းသည္ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေႀကာင္းတည္း။

၁၂။အႀကင္သူသည္ ဥစၥာပ်က္ျပီး၍ စည္းစိမ္ဥစၥာတို.ကိုတက္မက္မွဳႀကီး၏။မင္းမ်ိဳးလည္းျဖစ္၏။မင္းအျဖစ္ကိုလည္းေတာင္.တ၏။ထိုသူ၏ ထိုအေႀကာင္းသည္ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေႀကာင္းတည္း။

mgnayko
Myanma Spectrum