ဘဂၤလီလူမ်ဳိးမ်ားအား စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိ္င္ငံသားဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သင့္မျဖစ္သင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/16/2014 11:24:00 AM


စစ္ေတြ ဇြန္ ၁၅

ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုၾကည့္႐ႈၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾက ေသာ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးတင္ႏိုင္သိန္းႏွင့္ ဦးစိုးသိန္း၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာနဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီတို႔ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ဇြန္ ၁၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္ထိ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အတူရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္လည္း ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ရခိုင္ကြန္ရက္မ်ားမွအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေျမပုံၿမိဳ႕တြင္လည္း ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤလီကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၁၈ ခုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အတြင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊
ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီႏွင့္ ေဆြးေႏြးစဥ္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားက ႏိုင္ငံသားျဖစ္သင့္ မျဖစ္သင့္ကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအရစိစစ္ၿပီးစစ္ေဆးသြားမည္ဆိုျခင္းကို သေဘာတူေၾကာင္း၊ အျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း စိစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသို႔ စိစစ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ လ၀က ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ရခိုင္ကြန္ရက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသည္ကို ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားကလည္း သေဘာတူေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးလွသိန္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။ “ ေျမပုံမွာ ေရွ႕ေျပးေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ အခုခ်ိန္ထိ ၃၅ ဦး ၿပီးစီးၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ဦးစီး ဌာန (ေနျပည္ေတာ္) ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ ေမာင္သန္းကိုယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနတာပါ” ဟု ၎က ဆက္၍ ေျပာျပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဇြန္ ၁၅ ရက္ ညေန ၃ နာရီက ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးလွသိန္း၊ သတင္းထုတ္ျပန္ ေရးအတြင္းေရးမႉး ျပည္နယ္ျပန္^ဆက္ဦးစီးမႉး ဦးဝင္းၿမိဳင္၊ ျပည္နယ္ဆက္သြယ္ေရးမန္ေနဂ်ာ ဦးေဒ၀၊ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။ ဦးစြာ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေခါင္းေဆာင္မွ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားေပး ေၾကာင္း သိရသည္။

MOI Webportal Myanmar