အမ်ားျပည္သူစိတ္ဝင္စားၾကရတဲ့ဒီကေန ့ထုတ္သတင္းစာေၾကာ္ျငာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/16/2014 06:44:00 AM


ဇြန္ ၁၅ ရက္ေန ထုတ္ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာျမန္မာ့အလင္းေၾကာ္ျငာ က႑စာမ်က္နွာ ၆ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းတုိက္၀င္စီးၿပီးလုိ.ခ်ိပ္ေတာင္ပိတ္ထားၿပီး၊ ဘုန္းႀကီးေတြလဲ လူ၀တ္လဲေထာင္ထဲေရာက္ေနခ်ိန္ မွ ေႀကာ္ၿငာက အခုမွပါလာတာေလ..

အမ်ားျပည္သူစိတ္ဝင္စားၾကရတဲ့ဒီကေန ့ထုတ္သတင္းစာေၾကာ္ျငာ
-----------------------------------------------------------------------------------
ပါသာသနာျပဳသင္တန္းသားမ်ားေခၚယူျခင္း
ေၾကာ္ျငာအားအမ်ားျပည္သူစိတ္ဝင္စားၾကတာေတြ ့ရ၏။

၂နွစ္ ၄နွစ္သာသနာျပဳသင္တန္းေလွ်ာက္လွြာသတ္မွတ္ပံုစံအားဇြန္၂၁ရက္ေန့ ေနာက္ဆံုးထားတင္ျပ
ရမည္ဟုပါရွိသည့္ယင္းသင္တန္းေၾကာ္ျငာ၌ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းမ်ားနွင့္
တကြ ပညာသင္ၾကားေရးေကာ္မတီ၏လိပ္စာသာမကဆရာေတာ္ဦးဥတၲရ၏
ဘြဲ႕အမည္နွင့္ဖုန္းနံပါတ္ပါ ပါရွိသည္။
PHYU PHYU