ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဒါက္တာက်င္ေဌးအမႈ ၀န္ႀကီးဌာန႐ႈံး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/13/2014 12:41:00 PM


photo credit- kamaryut media

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အမႈအတြက္ ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္၊ စီးပြားေရးဌာန၊ ဌာနမွဴးေဒါက္တာေဒၚက်င္ေဌးကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က အႏုိင္ေပးေသာ အမိန္႔ ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အစိုးရအာဏာပိုင္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဌာန၀န္ထမ္းတုိ႔ ထိပ္တုိက္အမႈရင္ဆုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဌာန၀န္ထမ္းက အႏုိင္ရလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဒၚက်င္ေဌး၏ ေရွ႕ေနက ေျပာသည္။

ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး လက္ထက္တြင္ မယူမေနရ ပင္စင္ျဖင့္ အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရျခင္းေၾကာင့္ မတရားခ်မွတ္ထားေသာ အမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေဒါက္တာက်င္ေဌးက ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ စာခြၽန္ေတာ္တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္  စာခြၽန္ေတာ္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က စစ္ေဆးကာ ယခုႏွစ္ ဇြန္ လ ၉ ရက္တြင္ ေဒါက္တာက်င္ေဌးအား မယူမေနရ ပင္စင္ေပးေသာ အမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခ် မွတ္ထားတဲ့ အမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္တဲ့ အာဏာေပးစာခြၽန္ေတာ္ အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္တာပါ။ ဒီလိုဆုံး ျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ တရားစီရင္ေရးကို ၀မ္းသာေက်နပ္မိပါတယ္။ ေဒါက္တာက်င္ေဌးကို ၀န္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားတဲ့အမိန္႔က ၀န္ႀကီးဌာနအျပင္ သမၼတ႐ုံးက အတည္ျပဳထားတဲ့ အမိန္႔ဆိုေတာ့ ျပင္ဖို႔မလြယ္ပါဘူး။ ၀န္ထမ္းေတြအေပၚ အထက္အာဏာပိုင္ေတြက လုပ္ခ်င္သလို လုပ္လို႔မရဘူးဆုိတာ ေပၚလြင္သြားတာေပါ့’’ ဟု ၎၏ ေရွ႕ေန ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

 ေဒါက္တာေဒၚက်င္ေဌးသည္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လုပ္သက္ ျပည့္ရန္ ေလးႏွစ္အလိုျဖစ္ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒအရ မယူမေနရ ပင္စင္ေပးခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘မယူမေနရ  ပင္စင္ေပးတုန္းက လုပ္သက္ျပည့္ဖို႔ ေလးႏွစ္လိုေသးတယ္။  အခု အမႈရင္ဆုိင္တာနဲ႔ဆိုေတာ့ သုံးႏွစ္ေလာက္ပဲ လုိေတာ့တယ္။ အျပစ္မရွိလို႔ အမိန္႔ခ်လုိက္တဲ့အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနမွာ ျပန္လည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္မယ္။ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အလုပ္ျပန္၀င္ပါမယ္’’ ဟု ေဒါက္တာက်င္ေဌးက ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက မယူမေနရပင္စင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ရမႈမ်ားႏွင့္ မတရားဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရွ႕ေနႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။
ေနလင္းထြန္း
7day daily